Volume: 23 - Issue: 2

Year: 2006

Articles

7. Transgenik Canlılar ve Akuakültürdeki Önemi.

15. Balık Yemlerinde Mikroskobik Analiz Uygulamaları.

26. Organik Balık Üretimi'nin Mevcut Durumu.

28. Entansif Balık Kültüründe Gracilaria verrucosa (Hudson) Papenfuss Yetiştiriciliği.