BibTex RIS Cite

Aquaculture and its problems in Muğla province.

Year 2006, Volume: 23 Issue: 2, 283 - 286, 01.06.2006

Abstract

References

 • Alpbaz, A. 2005. Su ürünleri yetiştiriciliği, Alp yayınları. İzmir.
 • Anonymous . 2004. Su ürünleri üretim değerleri, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Raporu, Ankara.
 • Anonymous. 2005. Su ürünleri ile ilgili genel bilgiler ve üretim verileri, Muğla Tarım İl Müdürlüğü Raporu, Muğla.
 • Atay, D., Korkmaz, A. Ş. 2001. Balık üretim tesisleri ve planlaması. Ankara Üniversitesi Yayınları, Ankara.
 • Demirak, A., Balcı, A., Tüfekçi, M. 2004. Güllük körfezi’nde kültür balıkçılığının su kalitesine olan etkilerinin yeni bir yöntemle irdelenmesi, Türkiye’nin Kıyı ve Deniz Alanları V. Ulusal Konferansı, Türkiye Kıyıları 04 Bildiriler Kitabı 4-7 Mayıs 2004, Adana, 497-505.
 • Dirican, S. 2005. Salih adası (Bodrum-Muğla) civarında su ürünleri yetiştiriciliğinin dip canlıları üzerine etkisinin araştırılması. Ege Üniversitesi (Doktora Tezi), Su Ürünleri Temel Bilimleri Anabilim Dalı, Bilim Dalı Kodu: 504.02.01, Bornova-İzmir.
 • Elbek, A.G. 1993. Su ürünleri dış satım sorunları, AT ve Türkiye Su Ürünleri Sempozyumu, Dünya Gıda Günü, 14-15 Ekim, 141-148.
 • FAO. 2003. Fishery ınformation, Data and Statistics Unit, Rome, (www.fao.org).
 • Folke, C., Kautsky, N. 1989. The role of ecosystem for a sustainable developement of aquaculture. Ambio 18 (4): 234-243.
 • Katağan, T., Kocataş, A., Ergen, Z., Mater, A., Özel, İ., Koray, T., Büyükışık, B. 1996. Güvercinlik, Güllük ve Kıyıkışlacık koylarında ÇED öncesi mevcut ekolojik koşulların saptanması. Ege Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Raporu, İzmir.
 • Muir, J.F., Beveridge, M.C.M. 1994. Resources, planning and management in coastal aquaculture. Proceedings of fisheries and Ocean Industrial Development 1994. Research Center of Ocean Industrial development, Pusan, Korea, 209-234.
 • Okumuş, İ. 1997. Deniz kafeslerinde balık yetiştiriciliğinin ekolojik bazı etkileri ve balık midye polikültür yaklaşımı. Akdeniz Balıkçılık Kongresi, 9-11 Nisan. İzmir, 10s.
 • Özfuçucu, G.E., Katağan, T., Tolun, L., Ergen Z., Önen, M., Yılmaz, H., Dereli, H., Kırkım, F., Morkoç, E., Yüksel, T. ve Dinçer, S. 2000. Kapalı ve yarı kapalı koylarda ağ kafeslerde yapılan deniz balıkları yetiştiriciliğinin deniz tabanında (Bentikte) yaptığı çevresel etkilerin belirlenmesine yönelik bir çalışma. TAGEM Bodrum Su Ürünleri Araştırma Enstitüsü Raporu. Bodrum.
 • Özdemir, N. ve Demirhan, H. 2000. Muğla ili ve ilçelerinde alabalık işletmelerinin genel sorunları ve çözüm önerileri üzerine bir çalışma, Su Ürünleri Sempozyumu 20-22 Eylül 2000 Sinop, 621-631.

Muğla İlinde Kültür Balıkçılığı ve Sorunları.

Year 2006, Volume: 23 Issue: 2, 283 - 286, 01.06.2006

Abstract

Dünya nüfusu devamlı olarak bir artış göstermektedir. Bu artış sürecine bağlı olarak, gıda ve hayvansal besin açığı da artmaktadır. Bu açığın kapatılmasında, kültür balıkçılığı önemli bir kaynak oluşturacaktır. Anadolu’nun güneybatısında yer alan Muğla, deniz kıyısı uzunluğu, kara sınırı uzunluğundan daha fazla olan bir ildir. Kültür balıkçılığı yönünden Muğla ili, gerek sayı gerekse üretim miktarı açısından Türkiye’de ilk sırada yer almaktadır. Bu çalışma, Muğla ilindeki kültür balıkçılığının mevcut genel durumunu ve sorunlarının ortaya konulması amacıyla yapılmıştır

References

 • Alpbaz, A. 2005. Su ürünleri yetiştiriciliği, Alp yayınları. İzmir.
 • Anonymous . 2004. Su ürünleri üretim değerleri, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Raporu, Ankara.
 • Anonymous. 2005. Su ürünleri ile ilgili genel bilgiler ve üretim verileri, Muğla Tarım İl Müdürlüğü Raporu, Muğla.
 • Atay, D., Korkmaz, A. Ş. 2001. Balık üretim tesisleri ve planlaması. Ankara Üniversitesi Yayınları, Ankara.
 • Demirak, A., Balcı, A., Tüfekçi, M. 2004. Güllük körfezi’nde kültür balıkçılığının su kalitesine olan etkilerinin yeni bir yöntemle irdelenmesi, Türkiye’nin Kıyı ve Deniz Alanları V. Ulusal Konferansı, Türkiye Kıyıları 04 Bildiriler Kitabı 4-7 Mayıs 2004, Adana, 497-505.
 • Dirican, S. 2005. Salih adası (Bodrum-Muğla) civarında su ürünleri yetiştiriciliğinin dip canlıları üzerine etkisinin araştırılması. Ege Üniversitesi (Doktora Tezi), Su Ürünleri Temel Bilimleri Anabilim Dalı, Bilim Dalı Kodu: 504.02.01, Bornova-İzmir.
 • Elbek, A.G. 1993. Su ürünleri dış satım sorunları, AT ve Türkiye Su Ürünleri Sempozyumu, Dünya Gıda Günü, 14-15 Ekim, 141-148.
 • FAO. 2003. Fishery ınformation, Data and Statistics Unit, Rome, (www.fao.org).
 • Folke, C., Kautsky, N. 1989. The role of ecosystem for a sustainable developement of aquaculture. Ambio 18 (4): 234-243.
 • Katağan, T., Kocataş, A., Ergen, Z., Mater, A., Özel, İ., Koray, T., Büyükışık, B. 1996. Güvercinlik, Güllük ve Kıyıkışlacık koylarında ÇED öncesi mevcut ekolojik koşulların saptanması. Ege Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Raporu, İzmir.
 • Muir, J.F., Beveridge, M.C.M. 1994. Resources, planning and management in coastal aquaculture. Proceedings of fisheries and Ocean Industrial Development 1994. Research Center of Ocean Industrial development, Pusan, Korea, 209-234.
 • Okumuş, İ. 1997. Deniz kafeslerinde balık yetiştiriciliğinin ekolojik bazı etkileri ve balık midye polikültür yaklaşımı. Akdeniz Balıkçılık Kongresi, 9-11 Nisan. İzmir, 10s.
 • Özfuçucu, G.E., Katağan, T., Tolun, L., Ergen Z., Önen, M., Yılmaz, H., Dereli, H., Kırkım, F., Morkoç, E., Yüksel, T. ve Dinçer, S. 2000. Kapalı ve yarı kapalı koylarda ağ kafeslerde yapılan deniz balıkları yetiştiriciliğinin deniz tabanında (Bentikte) yaptığı çevresel etkilerin belirlenmesine yönelik bir çalışma. TAGEM Bodrum Su Ürünleri Araştırma Enstitüsü Raporu. Bodrum.
 • Özdemir, N. ve Demirhan, H. 2000. Muğla ili ve ilçelerinde alabalık işletmelerinin genel sorunları ve çözüm önerileri üzerine bir çalışma, Su Ürünleri Sempozyumu 20-22 Eylül 2000 Sinop, 621-631.
There are 14 citations in total.

Details

Primary Language Turkish
Journal Section Articles
Authors

Nedim Özdemir

Seher Dirican

Publication Date June 1, 2006
Submission Date December 7, 2015
Published in Issue Year 2006Volume: 23 Issue: 2

Cite

APA Özdemir, N. ., & Dirican, S. . (2006). Muğla İlinde Kültür Balıkçılığı ve Sorunları. Ege Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, 23(2), 283-286.