BibTex RIS Cite

Aquaculture pollution and solutions.

Year 2006, Volume: 23 Issue: 2, 295 - 298, 01.06.2006

Abstract

References

 • Bühler, 2005, Extrusion Workshop, 18 – 22 April 2005. Switzerland.
 • Cho. C.Y., J.D. Hynes, K.R. Wood, and H.K. Yoshida. 1994. Development of high-nutrient-dense, low-pollution diets and prediction of aquaculture wastes using biological approaches. Aquaculture, 124: 293-305.
 • Deniz, H. 2001. Environmental impact of aquaculture in Turkey and its relationship to tourism, recreation and sites of special protection. In: Uriarte, A. (Ed.), Environmental Impact Assessment of Mediterranian Aquaculture Farms, CIHEAM – IAMZ, Zaragoza, Spain, 159-171.
 • Hardy, R.W. and D.M. Gatlin. 2002. Nutritional strategies to reduce nutrient losses in intensive Aaquaculture. In: Cruz-Suarez, L:E., Ricque-Marie, D., Tapia-Salazar, M., Gaxiola-Cortes, M.G., Simoes, N. (Eds), Advances en Nutricion Acuicola VI. Memorias del VI Simposium International de Nutricion Acuicola. 3 al 6 de Septiembre del 2002. Cancun, Quintana Roo, Mexico.
 • Gowen, R.J, J. Karakassis, and P. Tett. 1997. Cage farming of fish and the marine environment in Cyprus. FAO Mission Report, Rome, FAO.
 • Tekinay, A.A. 2000. Yetiştiriciliği yapılan deniz ürünlerinin neden olduğu çevre kirliliği. 1 Ulusal Deniz Bilimleri Konferansı, 259-260.
 • Yıldırım, Ö., A.Y. Korkut. 2004. Su ürünleri yemlerinin çevreye etkisi. E.Ü. Su Ürünleri Dergisi, 21: 167-172.
 • UNEP/MAP, 2004. Mariculture in the Mediterranean. MAP Technical Reports Series No. 140, Athens, UNEP/MAP.
 • Woodroofe, J.M., 1994. Manufacture of extruded aquaculture feeds. http//www.asasea.com

Balık Üretiminden Kaynaklanan Kirlilik ve Çözüm Yolları.

Year 2006, Volume: 23 Issue: 2, 295 - 298, 01.06.2006

Abstract

Balık üretiminden kaynaklanan kirlilik, yemin fiziksel özellikleri, kimyasal özellikleri ve uygulanan yemleme yönetiminden meydana gelmektedir. Yemin ekstruder teknolojisi ile üretilmesi, yemin sudaki dayanıklılığını arttırarak toz ve kırıkların oluşmasını önlemektedir. Yem üretimi esnasında uygun mekanizasyon kullanılarak yem yoğunluğunun tatlı su veya deniz suyu ortamlarına göre ayarlanması yemlerin batma hızını kontrol ederek yem kayıplarını önlemektedir. Yemlerin dış yağlama işleminde emdirme metodu yerine vakum yağlama metotunun kullanılması, yağların sızıntı yolu ile su ortamına geçmesini önlemektedir. Sindirilebilirliği yüksek ve selülozca düşük hammaddelerin seçimi ve yemlerin ön şartlandırıcıda 85 – 90 °C arasında uygun sürede ısıl işleme tabi tutulması, karbonhidrat sindirilebilirliğini arttırarak dışkı üretimini azaltmaktadır. Yem formulasyonlarında azot:fosfor ve protein:enerji oranlarının dengelenmesi, ortama bırakılan amonyak ve fosfor miktarının azaltılmasını sağlamaktadır. İşletmelerin özelliğine göre Termal Büyüme Katsayısı (TBK) esasına dayanarak oluşturulan yemleme tabloları ile de yemlemeden kaynaklanan kirlilik en aza indirilebilmektedir

References

 • Bühler, 2005, Extrusion Workshop, 18 – 22 April 2005. Switzerland.
 • Cho. C.Y., J.D. Hynes, K.R. Wood, and H.K. Yoshida. 1994. Development of high-nutrient-dense, low-pollution diets and prediction of aquaculture wastes using biological approaches. Aquaculture, 124: 293-305.
 • Deniz, H. 2001. Environmental impact of aquaculture in Turkey and its relationship to tourism, recreation and sites of special protection. In: Uriarte, A. (Ed.), Environmental Impact Assessment of Mediterranian Aquaculture Farms, CIHEAM – IAMZ, Zaragoza, Spain, 159-171.
 • Hardy, R.W. and D.M. Gatlin. 2002. Nutritional strategies to reduce nutrient losses in intensive Aaquaculture. In: Cruz-Suarez, L:E., Ricque-Marie, D., Tapia-Salazar, M., Gaxiola-Cortes, M.G., Simoes, N. (Eds), Advances en Nutricion Acuicola VI. Memorias del VI Simposium International de Nutricion Acuicola. 3 al 6 de Septiembre del 2002. Cancun, Quintana Roo, Mexico.
 • Gowen, R.J, J. Karakassis, and P. Tett. 1997. Cage farming of fish and the marine environment in Cyprus. FAO Mission Report, Rome, FAO.
 • Tekinay, A.A. 2000. Yetiştiriciliği yapılan deniz ürünlerinin neden olduğu çevre kirliliği. 1 Ulusal Deniz Bilimleri Konferansı, 259-260.
 • Yıldırım, Ö., A.Y. Korkut. 2004. Su ürünleri yemlerinin çevreye etkisi. E.Ü. Su Ürünleri Dergisi, 21: 167-172.
 • UNEP/MAP, 2004. Mariculture in the Mediterranean. MAP Technical Reports Series No. 140, Athens, UNEP/MAP.
 • Woodroofe, J.M., 1994. Manufacture of extruded aquaculture feeds. http//www.asasea.com
There are 9 citations in total.

Details

Primary Language Turkish
Journal Section Articles
Authors

Ahmet Adem Tekinay

Derya Güroy

Nazan Çevik

Publication Date June 1, 2006
Submission Date December 7, 2015
Published in Issue Year 2006Volume: 23 Issue: 2

Cite

APA Tekinay, A. A. ., Güroy, D. ., & Çevik, N. . (2006). Balık Üretiminden Kaynaklanan Kirlilik ve Çözüm Yolları. Ege Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, 23(2), 295-298.