BibTex RIS Cite

Morphologic identification of tilapia (Chiclidae) species found in Çukurova And Hatay Regions.

Year 2006, Volume: 23 Issue: 2, 227 - 231, 01.06.2006

Abstract

Çukurova ve Hatay Bölgelerinde Bulunan Tilapia (Chiclidae) Türlerinin Morfolojik Farklılıkları.

Year 2006, Volume: 23 Issue: 2, 227 - 231, 01.06.2006

Abstract

Çalışmada Tilapia türlerinin yayılım alanlarını içeren Çukurova ve Hatay Bölgeleri’ndeki nehir, göl ve su ürünleri yetiştiricilik istasyonlarından dört tilapia türü Oreochromis aureus, Oreochromis niloticus, Tilapia zillii ve Tilapia rendalli örnekleri toplanmıştır. Tilapiaların morfolojik ayrımında morfometrik ve meristik karakterler kullanılmıştır. Morfometrik karekterlerin kümelerarası korelyon analizinde sadece Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) O. aureus örneği belirgin bir şekilde ayrılık göstermiş diğer türler ise birbiri üzerine kümelenmiştir. Meristik karekterler bakımından ise genel olarak türler ve türlere ait populasyonlar belirgin bir ayrılık göstermiştir. Fakat T. rendalli, O. niloticus ve O. auratus ÇÜ örnekleri birbiri üzerine kümeleşerek bir farklılık göstermemiştir

There are 0 citations in total.

Details

Primary Language Turkish
Journal Section Articles
Authors

Mevlüt Gürlek

Cemal Turan

Publication Date June 1, 2006
Submission Date December 7, 2015
Published in Issue Year 2006Volume: 23 Issue: 2

Cite

APA Gürlek, M. ., & Turan, C. . (2006). Çukurova ve Hatay Bölgelerinde Bulunan Tilapia (Chiclidae) Türlerinin Morfolojik Farklılıkları. Ege Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, 23(2), 227-231.