BibTex RIS Cite

A study on the adaptation and feeding of wild-caught flounder juveniles in aquaculture conditions.

Year 2006, Volume: 23 Issue: 2, 215 - 218, 01.06.2006

Abstract

References

 • Aarnio, K., E., Bondsdorff, and N., Rosenback, 1996. Food and feeding habits of juvenile flounder Platichthys flesus, L. and turbot Scophthalmus maximus, L. in the land archipelago Northern Baltic Sea. J. of Sea Research, 36:311-320.
 • Aarnio, K., 2000. Experimental evidence of predation by juvenile flounder, Platichthys flesus, on a shallow water meiobenthic community. J. Exp. Mar. Biol. Ecol., 30; 246 (1): 125-138.
 • Ağırağaç, C., 1997. Alabalıkların beslenmesinde balık iç organları ve hamsinin kullanılması üzerine bir araştırma. Doktora Tezi. Ond. May. Üniv., Fen Bil. Enst., Su Ürünleri Yetiştiriciliği Anabilim Dalı.
 • Aston, R.J., 1981. The availability and quality of power station cooling water for aquaculture. Proc world symposium on Aquaculture in Heated Effluents and Recirculation Systems, 1, 39-58 (19).
 • Atay, D., 1994. Deniz Balıkları ve Üretim Tekniği (Genişletilmiş II. Baskı). Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Su Ürünleri Bölümü Yayın No: 1352
 • Black, K.D., A.P., Pickering, 1998. Biology of Farmed Fish. Sheffield Academic Press, Sheffield, UK.
 • Braber, L. and S.J., Groot, 1973. On the morphology of the alimentary tract of flatfishes (Pleuronectiformes). J. Fish Biology, 5:147-153.
 • DİE, 2004. Su Ürünleri İstatistikleri (2004). T.C. Başbakanlık Devlet İstatistik Ens., Ankara (yayınlanmamış).
 • Engell-Sİrensen, K., J.G., Stİttrup and M., Holmstrup, 2004. Rearing of flounder (Platichthys flesus) juveniles in semi-extensive systems. Aquaculture 230: 475-491.
 • Ergün, S., 1997. Doğal ve sentetik karotenoid kaynaklarının gökkuşağı alabalıklarında (Oncorhynchus mykiss) pigmentasyona etkisi. Ond. May. Ün., Fen Bil. Enst., Doktora Tezi.
 • Geldiay, R. ve S., Balık, 1996. Türkiye Tatlı su Balıkları. Ege Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Yayınları No:42, İzmir.
 • Gibson, R.N. and L. Robb,, 1996. Piscine predation on juvenile fishes on a Scottish sandy beach.. J. Fish Biol. 49 :120-138
 • Kahraman, A.E., 1994. Doğadan Yakalanan Solea vulgaris Quensel,1811; Solea nasuta (Pallas,1811)’nın Yapay Koşullara Adaptasyonu. İstanbul Üniversitesi Su Ürünleri Dergisi, 1-2, 83-93
 • Samsun, O., 1995. Orta Karadeniz’de Avlanan Pisi (Platichthys flesus luscus, Pallas, 1811) Balığının Balıkçılık Biyolojisi Yönünden Araştırılması. Ege Üniversitesi, Su Ürünleri Dergisi. 12 (1-2)
 • Slastenenko, E., 1955. The fishes of the black sea basin. (Çeviren; Hanif ALTAN, 1956) Et ve Balık Kurumu Umum Müd. Yayınları, İstanbul, 523- 533 s.

Doğadan Yakalanan Yavru Dere Pisi Balığının (Platichthys flesus) Yetiştiricilik Ortamına Adaptasyonu ve Beslenmesi Üzerine Bir Araştırma.

Year 2006, Volume: 23 Issue: 2, 215 - 218, 01.06.2006

Abstract

Bu çalışmada doğadan yakalanan dere pisi balığı (Platichthys flesus) yavrularının yetiştiricilik ortam koşullarına adaptasyonu ve farklı besleme metotları ile büyüme ve yaşama oranları araştırılmıştır. Denemede, ortalama boy ve ağırlıkları sırasıyla 3,37 cm ve 0,37 g olan toplam 57 adet pisi balığı yavrusu kullanılmış ve araştırma 62 gün sürmüştür. Doğal ortamdan kepçe ile yakalanan yavru balıklar, dibine kum serilmiş üç ayrı akvaryuma konmuştur. Balıklar ilk iki gün aç bırakılmış ve üç deneme grubu oluşturulmuştur. Araştırmada ilk yem olarak I. ve II. gruba zooplankton (canlı) verilirken, III. gruba deneme süresince kuru pelet yem verilmiştir. Denemede, I. ve II. gruplar arasındaki fark, canlı yemden (zooplankton) yaş yeme ve kuru pelet yeme geçiş zamanıdır. Denemede, sadece granül yem verilen III. grupta ilk 22 günlük periyot içerisinde yem almadığı ve tüm balıkların öldüğü görülmüştür. Ölüm oranı, yaş yemden kuru pelet yeme 33. günde geçiş yapılan II. grupta (%42), 43. günde geçiş yapılan I. gruba (%37) göre daha yüksektir. Deneme sonunda, balıkların canlı ağırlıkları ve boyları sırasıyla, I. grupta 0,82±0,236 g ve 4,52±1,286 cm, II. grupta 0,86±0,259 g ve 4,69±1,272 cm’dir. Araştırma sonunda, doğadan toplanan pisi balığı yavrularının yetiştiricilik ortamına adapte edilebileceği, yavruların ilk beslenmesinde zooplankton ve yaş yem verilerek yeme alıştırılabileceği ve büyütülebileceği sonucuna varılmıştır

References

 • Aarnio, K., E., Bondsdorff, and N., Rosenback, 1996. Food and feeding habits of juvenile flounder Platichthys flesus, L. and turbot Scophthalmus maximus, L. in the land archipelago Northern Baltic Sea. J. of Sea Research, 36:311-320.
 • Aarnio, K., 2000. Experimental evidence of predation by juvenile flounder, Platichthys flesus, on a shallow water meiobenthic community. J. Exp. Mar. Biol. Ecol., 30; 246 (1): 125-138.
 • Ağırağaç, C., 1997. Alabalıkların beslenmesinde balık iç organları ve hamsinin kullanılması üzerine bir araştırma. Doktora Tezi. Ond. May. Üniv., Fen Bil. Enst., Su Ürünleri Yetiştiriciliği Anabilim Dalı.
 • Aston, R.J., 1981. The availability and quality of power station cooling water for aquaculture. Proc world symposium on Aquaculture in Heated Effluents and Recirculation Systems, 1, 39-58 (19).
 • Atay, D., 1994. Deniz Balıkları ve Üretim Tekniği (Genişletilmiş II. Baskı). Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Su Ürünleri Bölümü Yayın No: 1352
 • Black, K.D., A.P., Pickering, 1998. Biology of Farmed Fish. Sheffield Academic Press, Sheffield, UK.
 • Braber, L. and S.J., Groot, 1973. On the morphology of the alimentary tract of flatfishes (Pleuronectiformes). J. Fish Biology, 5:147-153.
 • DİE, 2004. Su Ürünleri İstatistikleri (2004). T.C. Başbakanlık Devlet İstatistik Ens., Ankara (yayınlanmamış).
 • Engell-Sİrensen, K., J.G., Stİttrup and M., Holmstrup, 2004. Rearing of flounder (Platichthys flesus) juveniles in semi-extensive systems. Aquaculture 230: 475-491.
 • Ergün, S., 1997. Doğal ve sentetik karotenoid kaynaklarının gökkuşağı alabalıklarında (Oncorhynchus mykiss) pigmentasyona etkisi. Ond. May. Ün., Fen Bil. Enst., Doktora Tezi.
 • Geldiay, R. ve S., Balık, 1996. Türkiye Tatlı su Balıkları. Ege Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Yayınları No:42, İzmir.
 • Gibson, R.N. and L. Robb,, 1996. Piscine predation on juvenile fishes on a Scottish sandy beach.. J. Fish Biol. 49 :120-138
 • Kahraman, A.E., 1994. Doğadan Yakalanan Solea vulgaris Quensel,1811; Solea nasuta (Pallas,1811)’nın Yapay Koşullara Adaptasyonu. İstanbul Üniversitesi Su Ürünleri Dergisi, 1-2, 83-93
 • Samsun, O., 1995. Orta Karadeniz’de Avlanan Pisi (Platichthys flesus luscus, Pallas, 1811) Balığının Balıkçılık Biyolojisi Yönünden Araştırılması. Ege Üniversitesi, Su Ürünleri Dergisi. 12 (1-2)
 • Slastenenko, E., 1955. The fishes of the black sea basin. (Çeviren; Hanif ALTAN, 1956) Et ve Balık Kurumu Umum Müd. Yayınları, İstanbul, 523- 533 s.
There are 15 citations in total.

Details

Primary Language Turkish
Journal Section Articles
Authors

Sebahattin Ergün

Metin Yalçın

Publication Date June 1, 2006
Submission Date December 7, 2015
Published in Issue Year 2006Volume: 23 Issue: 2

Cite

APA Ergün, S. ., & Yalçın, M. . (2006). Doğadan Yakalanan Yavru Dere Pisi Balığının (Platichthys flesus) Yetiştiricilik Ortamına Adaptasyonu ve Beslenmesi Üzerine Bir Araştırma. Ege Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, 23(2), 215-218.