PDF BibTex RIS Cite

Transgenic organisms and its application in aquaculture.

Year 2006, Volume: 23 Issue: 2, 211 - 214, 01.06.2006

Abstract

References

 • Anderson, E.D., Mourich, D.V. 1996. Genetic immunization of rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) against infectious hematopoietic necrosis virus. Molecular Marine Biology and Biotechnology 5(2): 114-122.
 • Bağış, H., Papuççuoğlu, S. 1997. Studies on the production of transgenic mice. Turk. J. Vet. Anim. Sci., 21: 287-292.
 • Bağış, H. 2002. Transgenik biyoreaktörlerde rekombinant proteinlerin üretimi. İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 28(1) : 113-123
 • Chen, T.T., Lu, KJ. and Kight, K. 1995. Transgenic fish, p:910- 914. Meyers, R.A.(ed.) Molecular Biology and Biotechnology
 • Çırakoğlu,B. 2005. Gen Teknolojisi: Bugün ve Yarın. I. Tıbbi Biyolojik Bilimler
 • Kongresi 04-07 Ocak 2005 İstanbul.
 • Hackett, P.B. and Alvarez, M.C. 2000. The molecular genetics of transgenic fish. Recent Advances in Marine Biotechnology, 4: 77-145
 • Hew, C.L., Fletcher, GL., Davies, PL. 1995. Transgenic salmon: Tailoring the genome for food production. J. Fish Bio. Vol.47
 • Levy,J.A.,Marins,L.F. and Sanchez, A. 2000. Gene transfer technology in aquaculture. Hydrobiologia, 420:91-94
 • Maclean, N. and Laight, R.J. 2000. Transgenic fish: an evaluation of benefits and risks. Fish and Fisheries, 1: 146-172.
 • Morita, T., Yoshizaki,G., Kobayashi, M., Watabe, S. 2004. Fish eggs as bioreactors: the production of bioactive luteinizing hormone in transgenic trout embryos. Transgenic Research, 13: 551-557
 • Powers, D.A., Chen, T.T. and Dunham, R.A. 1992. Transgenic fish. p:233- 249. Murray, J.A.H. (ed.) Transgenesis, John Wiley&Sons Ltd.
 • Sarmaşık, A., Chun, C.Z., Jang, I.K., Lu, J.K., and Chen, T.T. 2001. Production of transgenic live-bearing fish and crustaceans with replication-defective pantropic retroviral vectors. Marine Biotechnology. Vol. 3
 • Sarmaşık, A. 2003. Application of gene transfer technology for genetic improvement of fish. Turk. J. Zool., 27: 1-6
 • Wheeler, M.B., Walters, E.M., Clark, S.G. 2003. Transgenic animals in biomedicine and agriculture: outlook for the future. Animal Reproduction Science, 79: 265-289
 • Yoshizaki, G. 2001. Gene transfer in Salmonidae: Applications to aquaculture. Suisanzoshoku, 49 (2): 137-142
 • Zhong J.; Wang Y.; Zhu Z. 2002. Introduction of the human lactoferrin gene into grass carp (Ctenopharyngodon idellus) to increase resistance against GCH virus. Aquaculture. 214 (1), 93-101

Transgenik Canlılar ve Akuakültürdeki Önemi.

Year 2006, Volume: 23 Issue: 2, 211 - 214, 01.06.2006

Abstract

Transgen teknolojisi kısaca, bir türe ait genin aynı veya başka bir türe aktarılmasına olanak sağlanması şeklinde ifade edebiliriz. Günümüzde bu teknoloji gen düzenlenmesi, bağışıklık sistemi, kanser araştırmaları ve gelişim biyolojisini de içeren biyomedikal alanlarda uygulanmaktadır. Ancak, hala üzerinde yoğun çalışmalar yapılan teknolojilerden biri olan transgenik hayvan üretiminde çiftlik hayvanlarının genetik alt yapılarının geliştirilmesi hedeflenmektedir. Soğukkanlı canlılarda ilk kez 1985’li yıllarda uygulanan transgen teknolojisinde temel hedef; soğuğa, düşük oksijene, hastalığa karşı balıklarda toleransın arttırılması ve hızlı büyüme elde edilmesi şeklindedir

References

 • Anderson, E.D., Mourich, D.V. 1996. Genetic immunization of rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) against infectious hematopoietic necrosis virus. Molecular Marine Biology and Biotechnology 5(2): 114-122.
 • Bağış, H., Papuççuoğlu, S. 1997. Studies on the production of transgenic mice. Turk. J. Vet. Anim. Sci., 21: 287-292.
 • Bağış, H. 2002. Transgenik biyoreaktörlerde rekombinant proteinlerin üretimi. İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 28(1) : 113-123
 • Chen, T.T., Lu, KJ. and Kight, K. 1995. Transgenic fish, p:910- 914. Meyers, R.A.(ed.) Molecular Biology and Biotechnology
 • Çırakoğlu,B. 2005. Gen Teknolojisi: Bugün ve Yarın. I. Tıbbi Biyolojik Bilimler
 • Kongresi 04-07 Ocak 2005 İstanbul.
 • Hackett, P.B. and Alvarez, M.C. 2000. The molecular genetics of transgenic fish. Recent Advances in Marine Biotechnology, 4: 77-145
 • Hew, C.L., Fletcher, GL., Davies, PL. 1995. Transgenic salmon: Tailoring the genome for food production. J. Fish Bio. Vol.47
 • Levy,J.A.,Marins,L.F. and Sanchez, A. 2000. Gene transfer technology in aquaculture. Hydrobiologia, 420:91-94
 • Maclean, N. and Laight, R.J. 2000. Transgenic fish: an evaluation of benefits and risks. Fish and Fisheries, 1: 146-172.
 • Morita, T., Yoshizaki,G., Kobayashi, M., Watabe, S. 2004. Fish eggs as bioreactors: the production of bioactive luteinizing hormone in transgenic trout embryos. Transgenic Research, 13: 551-557
 • Powers, D.A., Chen, T.T. and Dunham, R.A. 1992. Transgenic fish. p:233- 249. Murray, J.A.H. (ed.) Transgenesis, John Wiley&Sons Ltd.
 • Sarmaşık, A., Chun, C.Z., Jang, I.K., Lu, J.K., and Chen, T.T. 2001. Production of transgenic live-bearing fish and crustaceans with replication-defective pantropic retroviral vectors. Marine Biotechnology. Vol. 3
 • Sarmaşık, A. 2003. Application of gene transfer technology for genetic improvement of fish. Turk. J. Zool., 27: 1-6
 • Wheeler, M.B., Walters, E.M., Clark, S.G. 2003. Transgenic animals in biomedicine and agriculture: outlook for the future. Animal Reproduction Science, 79: 265-289
 • Yoshizaki, G. 2001. Gene transfer in Salmonidae: Applications to aquaculture. Suisanzoshoku, 49 (2): 137-142
 • Zhong J.; Wang Y.; Zhu Z. 2002. Introduction of the human lactoferrin gene into grass carp (Ctenopharyngodon idellus) to increase resistance against GCH virus. Aquaculture. 214 (1), 93-101

Details

Primary Language Turkish
Journal Section Articles
Authors

Aygül EKİCİ


Metin TİMUR


Haydar BAĞIŞ

Publication Date June 1, 2006
Submission Date December 7, 2015
Published in Issue Year 2006Volume: 23 Issue: 2

Cite

APA
EKİCİ, A. ., TİMUR, M. ., & BAĞIŞ, H. . (2006). Transgenik Canlılar ve Akuakültürdeki Önemi. Ege Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, 23(2), 211-214.