BibTex RIS Cite

Comparing development of sea bream (Sparus aurata L., 1758) obtained from Homa Lagoon in off-shore and in-shore net cage.

Year 2006, Volume: 23 Issue: 2, 253 - 257, 01.06.2006

Abstract

References

 • Alpbaz, A.G., Hoşsucu, H., 1987, Çipura (Sparus aurata L.) Yetiştirme ÜzerindeAraştırmalar.E.Ü. SÜYO yayınları No:13, İzmir.
 • Alpbaz, A.G., 1987, Türkiye Dalyanları ve Yetiştiricilik Açısından Yararlanma İmkanları, İ.Ü. Su Ürünleri Y.O., Uluslararası Su Ürünleri Sempozyumu, 23-25 Kasım, İstanbul.
 • Cihaner, A., 2001, SÜFA (HOMA) dalyanında toprak havuzda yarı entansif yetiştiricilik sisteminde çipuranın (Sparus aurata L.,1758) kışlatılması üzerine çalışmalar. E.Ü. Fen Bil. Ens. Yüksek Lisans Tezi. İzmir.
 • DİE, 2002, Su Ürünleri İstatistikleri, Devlet İstatistik Enstitüsü, Ankara.
 • FAO 2003.(Food and Agriculture Organization of the United Nations). Fisheries Department. Databases and Statistics: http://www.fao.org/fi/statist/statist.asp.
 • Kınacıgil, H.T., Alpbaz, A.G., Kara, A., Fırat, K., Saka, Ş., 1991, İzmir Körfezi ve Civarında Avlanan Çipura Yavrularında (Sparus aurata L., 1758) Gözlenen Gelişmeler Üzerine Araştırmalar, Su Ürünleri Sempozyumu, E.Ü. Basımevi, İzmir, 462,484.
 • Korkut, A.Y., Temelli, A., 1993, Süfa Dalyanında 1993 Sezonunda Çıkan Çipura Yavrularının Yarı Entansif Yöntemle Yetiştirilmesi Üzerine Bir Araştırma, SUYO Dergisi, 11(41), İzmir
 • Korkut, A.Y., Alpbaz, A.G., Balık, S., Gamsız, K., Cihaner, A., 1995, E.Ü. Su Ürünleri Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Dalyanında Kanal ve Izgara Yöntemi ile Islahı, E.Ü. Rektörlük Araştırma Fonu, 1994/2, Bornova, İzmir.
 • Korkut, A.Y., Cihaner, A., Tolon, M.T., 1997, E.Ü. Su Ürünleri Fakültesi SÜFA (HOMA) Dalyan’ındaki Fiziko-Kimyasal Değişimlerin Balık Verimi Üzerine Etkileri, Akdeniz Balıkçılık Kongresi,Nisan 1997, E.Ü. Su Ürünleri Fakültesi,, İzmir, 615-620s.
 • Özden, O., 1993, Homa Dalyanından Yakalana Çipura (Sparus aurata L., 1758) Yavru Balıklarının Yetiştirme Koşullarına Adaptasyonu Çalışması, E.Ü. Su Ürünleri Dergisi, İzmir, 10(37,38,39):179-185.
 • Özden, O., Güner, Y., Diler, İ., 1994, Homa Dalyanından Yakalanan Çipura (Sparus aurata L., 1758) Genç Balıklarının Entansif ve Yarı Entansif Yöntemle Yetiştirilmesi Üzerine Bir Çalışma, E.Ü. Su Ürünleri Dergisi, İzmir, 10(37,38,39):203-213.

Homa Lagününden Elde Edilen Çipuraların (Sparus aurata L., 1758) Kıyısal ve Açıkdeniz Ağ Kafeslerde Gelişimlerinin Karşılaştırılması.

Year 2006, Volume: 23 Issue: 2, 253 - 257, 01.06.2006

Abstract

Türkiye, zengin su potansiyeline ve çok sayıda lagüner alana sahip olan ender ülkeler arasında yer alan bir ülkedir. Sözü edilen lagüner alanlara kurulan, yetiştiricilik ve avcılık sistemi ile balık veriminin sağlandığı dalyanlar; toprak ve beton havuzlar ile ağ kafes gibi günümüzün bilinen yetiştiricilik sahalarının dışında, daha balık veriminin elde edilebileceği alanlar olarak gündeme gelmektedir. Dalyanların günümüzde de önemli bir yetiştiricilik alanı olduğunu vurgulayabilemek için, İzmir Homa (SÜFA) dalyanından 2002 yılı üretim sezonunda elde edilen çipuraların, 120 gün süreyle kıyısal ve açık deniz kafes ortamında ve aynı süre içinde lagündeki gelişimlerini (canlı ağırlık ve total boy) izleyen bir çalışma yapılmıştır. Çalışma çipuraların dalyandan temininden itibaren, dalyan alanından en son elde edildikleri tarihi içine alacak şekilde devam etmiştir. Ortalama 34.99±4,56 g canlı ağırlık ve 13.29±0,86 cm total boyda olan balıklar kıyısal ve açık deniz ağ kafes ortamlarına 3 paralel oluşturacak şekilde uygun stok yoğunluğunda stoklanmışlardır. Kısa bir adaptasyon süresinden sonra balıklar ad libitum ticari yem ile beslenmişlerdir. 120 gün sonunda dalyan sahasından elde edilen balıkların ortalama canlı ağırlığı 92,44±14,51 g. total boyu 18,49±0,93 cm’ye ulaşırken kıyısal ve açık deniz ağ kafes ortamındaki balıkların ulaştıkları ortalama canlı ağırlık ve total boy değerleri ise sırasıyla, 140,36±11,78 g. 21,75±1,12 cm kıyısal için ve 121,29±12,35 g. 18,98±1,34 cm açık denizdeki gelişimler olarak bulunmuştur. Balıkların farklı ortamlardaki gelişimlerinin gözlendiği bu çalışmada, elde edilen FCR (Feed Conversion Rate-Yem Dönüşüm Oranı), SBO (Spesifik Büyüme Oranı) ve KF (Kondüsyon Faktörü) gibi yemden yararlanma ve gelişimlerinin de incelendiği sonuçlara yer verilmiştir. Çalışmanın amacı; Akdeniz ülkeleri için son derece önemli ve ekonomik bir tür olan çipuranın dalyan alanlarında olumlu yönde değerlendirilemediğinin gösterilmesi; ancak bu çalışmada olduğu gibi farklı ağ kafes ortamlarında ya da toprak havuz gibi kontrollü ortamlarda değerlendirilmesinin küçük boy ve ağırlıklarda kalan balıkların büyütülmesinde daha etkili olacağını vurgulayabilmektir

References

 • Alpbaz, A.G., Hoşsucu, H., 1987, Çipura (Sparus aurata L.) Yetiştirme ÜzerindeAraştırmalar.E.Ü. SÜYO yayınları No:13, İzmir.
 • Alpbaz, A.G., 1987, Türkiye Dalyanları ve Yetiştiricilik Açısından Yararlanma İmkanları, İ.Ü. Su Ürünleri Y.O., Uluslararası Su Ürünleri Sempozyumu, 23-25 Kasım, İstanbul.
 • Cihaner, A., 2001, SÜFA (HOMA) dalyanında toprak havuzda yarı entansif yetiştiricilik sisteminde çipuranın (Sparus aurata L.,1758) kışlatılması üzerine çalışmalar. E.Ü. Fen Bil. Ens. Yüksek Lisans Tezi. İzmir.
 • DİE, 2002, Su Ürünleri İstatistikleri, Devlet İstatistik Enstitüsü, Ankara.
 • FAO 2003.(Food and Agriculture Organization of the United Nations). Fisheries Department. Databases and Statistics: http://www.fao.org/fi/statist/statist.asp.
 • Kınacıgil, H.T., Alpbaz, A.G., Kara, A., Fırat, K., Saka, Ş., 1991, İzmir Körfezi ve Civarında Avlanan Çipura Yavrularında (Sparus aurata L., 1758) Gözlenen Gelişmeler Üzerine Araştırmalar, Su Ürünleri Sempozyumu, E.Ü. Basımevi, İzmir, 462,484.
 • Korkut, A.Y., Temelli, A., 1993, Süfa Dalyanında 1993 Sezonunda Çıkan Çipura Yavrularının Yarı Entansif Yöntemle Yetiştirilmesi Üzerine Bir Araştırma, SUYO Dergisi, 11(41), İzmir
 • Korkut, A.Y., Alpbaz, A.G., Balık, S., Gamsız, K., Cihaner, A., 1995, E.Ü. Su Ürünleri Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Dalyanında Kanal ve Izgara Yöntemi ile Islahı, E.Ü. Rektörlük Araştırma Fonu, 1994/2, Bornova, İzmir.
 • Korkut, A.Y., Cihaner, A., Tolon, M.T., 1997, E.Ü. Su Ürünleri Fakültesi SÜFA (HOMA) Dalyan’ındaki Fiziko-Kimyasal Değişimlerin Balık Verimi Üzerine Etkileri, Akdeniz Balıkçılık Kongresi,Nisan 1997, E.Ü. Su Ürünleri Fakültesi,, İzmir, 615-620s.
 • Özden, O., 1993, Homa Dalyanından Yakalana Çipura (Sparus aurata L., 1758) Yavru Balıklarının Yetiştirme Koşullarına Adaptasyonu Çalışması, E.Ü. Su Ürünleri Dergisi, İzmir, 10(37,38,39):179-185.
 • Özden, O., Güner, Y., Diler, İ., 1994, Homa Dalyanından Yakalanan Çipura (Sparus aurata L., 1758) Genç Balıklarının Entansif ve Yarı Entansif Yöntemle Yetiştirilmesi Üzerine Bir Çalışma, E.Ü. Su Ürünleri Dergisi, İzmir, 10(37,38,39):203-213.
There are 11 citations in total.

Details

Primary Language Turkish
Journal Section Articles
Authors

Ali Yıldırım Korkut

Aysun Kop

Aykut Cihaner

Özgür Altan

Publication Date June 1, 2006
Submission Date December 7, 2015
Published in Issue Year 2006Volume: 23 Issue: 2

Cite

APA Korkut, A. Y. ., Kop, A. ., Cihaner, A. ., Altan, Ö. . (2006). Homa Lagününden Elde Edilen Çipuraların (Sparus aurata L., 1758) Kıyısal ve Açıkdeniz Ağ Kafeslerde Gelişimlerinin Karşılaştırılması. Ege Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, 23(2), 253-257.