Research Article
BibTex RIS Cite

Histomorphological comparison of pituitary gland of dusky grouper (Epinephelus guaza L.,1758) and blacktip grouper (Epinephelus alexandrinus V., 1828

Year 2006, Volume: 23 Issue: 2, 183 - 186, 01.06.2006

Abstract

 In this study, the histological structure of the pituitary gland of dusky groupers (Epinephelus guaza and Epinephelus alexandrinus) caught in Antalya Bay have been examined. Anatomically, for both species of fishes, the pituitary gland has been found round-oval shape with small differences and noticed that connected with brain with very short and thin stem. As a result of examination of the pars distalis and pars intermedia of adenohypophysis different cell types were determined. This study is important in terms of the place of secretion and for comparison of the cells with their structural and functional characteristics. 

References

 • Akşiray, F., 1987. Türkiye Deniz Balıkları ve Tayin Anahtarı. İ.Ü. Rektörlüğü Yayınları No, 3490, II. Baskı, İstanbul, 811 s.
 • Atay, D., Bekcan, S. 2000. Deniz Balıkları ve Üretim Tekniği. Ankara Üniv. Ziraat Fak. Yayın no: 1515, Ankara, 468 s.
 • Ball, J., Baker, B.I., 1969. The Pituitary Gland Anatomy and Histophysiology. In W.S. HOAR and D. J. RANDALL (Ed.) Fish Physiology. Vol. II, Academic Press, New York and London, 240 p.
 • Çelikkale, M. S., Düzgüneş, E., Okumuş, İ., 1999. Türkiye Su Ürünleri Sektörü. Potansiyeli, Mevcut Durumu, Sorunları ve Çözüm Önerileri. İstanbul Ticaret Odası, İstanbul, 414 s.
 • Demir, N., 1992. İhtiyoloji, İstanbul Üniv. Fen Fakültesi Yayın No, 3668 İstanbul, 391 s.
 • Demir, R., 2001. Histolojik Boyama Teknikleri. Palme Yayınları:180 I.Baskı, Ankara, 320 s.
 • Demirsoy, A., 1997. Yaşamın Temel Kuralları Omurgalılar/Anamniota Cilt III, Kısım I, Hacettepe Üniv. Fen Bil. Biyoloji Bölümü, Meteksan A.Ş. Ankara, 684 s.
 • Ekingen, G., 2001. Balık Anatomisi. Mersin Üni. Su Ürünleri Fakültesi Yayın No:1, 254 s.
 • Emre, Y., KÜRÜM, V., 1998. Havuz ve ağ Kafeslerde Alabalık Yetiştiriciliği Teknikleri. Minpa Matbaa. Tic. Ltd. Şti. 232 p.
 • Erkoçak, A., 1973. Özel Histoloji, ajans Türk Matbaası, Ankara, 74-97 s.
 • Flos, R., Tort, L., Torres, P.(eds.), 1990. Mediterranean Aquaculture. Ellis Horwood, New York.
 • Garcıa-Hernandez, M.P., Garcia-Ayala, A., Elbal, M.T., Agulleiro B., 1996. The Adenohypophysis of Mediterranean yellowtail, Seriola dumerilii (Risso, 1810): an immunocytochemical study. Tissue & Cell, 28 (5) 577- 585.
 • Hoşsu, B., 2005. Kent-Yaşam Haber Bilgi Sitesi Dergisi. Ağustos 2005 Sayısı.
 • Johnson, A.K., THOMAS, P., WILSON JR, R.R., 1998. Seasonal Cycles of Gonadal Development and Plasma Sex Steroid Levels in Epinephelus mario, A Protogynous Grouper in The Eastern Gulf of Mexico. Journal of Fish Biology 52, 502-518.
 • Köksal. G., Rad, F. VE Kındır, M. 2000. Growth performance and feed conversion efficiency of Siberian Sturgeon juvenile (Acipenser baeri) reared in concrete raceways. Turk. J. Vet. Anim. Sci., 24:435-442.
 • Marıno, G., AZZURRO, E., MASSARI, A., FINOIA, M.G, MANDICH, A., 2001. Reproduction in the dusky grouper from the southern Mediterranean. Journal of Fish Biology. 58 (4): Academic Press Ltd, London, 909-927.
 • Memiş, D., Demir, N., Eroldoğan, O. T. and Küçük, S. 2002. Aquaculture in Turkey. The Israeli Journal of Aquaculture-Bamidgeh, 54(1):34-40.
 • Özen, M.R., 1990. Eğirdir Gölü Balıklarında Hipofiz Bezinin Anatomik ve Histolojik Yapısı Üzerinde Bir Araştırma, Yüksek Lisans tezi, A.Ü. Fen Bil. Enst. Eğirdir/Isparta 90 s.
 • Pıckford, G.E., Atz, J.W., 1957. The Physiology of the Pituitary Gland of Fishes. New York, Zoological Society, 613 p.
 • Pulatsu, S. 2003. Türkiye’de Su Ürünleri politikaları üretim ve dış ticaret yapıları. AB’ne Üyelik Sürecinde Su Ürünleri Sempozyumu, TMMOB Ziraat Müh. Odası, Ankara, 46-53.
 • Turner, C.D., Bagnara, J.T., 1976. General Endocrinology. W.B. Saunders Company. Philedelphia-London-Toronto, 596 p.
 • Val-Sella, M. V., Guıffrıda, R., Sawaya, P., 1977. Morphology of the Carp Hypophysis (Cyprinus carpio L.). Anat.Anz. 142., 403-409 pp.

Orfoz (Epinephelus guaza L., 1758) ve Lahoz (Epinephelus alexandrinus V., 1828) Balıklarında Hipofiz Bezinin Histo-Morfolojik Karşılaştırılması

Year 2006, Volume: 23 Issue: 2, 183 - 186, 01.06.2006

Abstract

Çalışmanın amacı Antalya Körfezi’nden avlanan Orfoz (Epinephelus guaza L., 1758) ve Lahoz (Epinephelus alexandrinus V., 1828) balıklarının hipofiz bezlerinin histolojik yapısının incelenmesidir. Anatomik olarak her iki balık türünde çok az farklılıklarla hipofiz bezinin yuvarlak-oval bir biçimde olduğu, çok ince kısa bir sapla beyne bağlandığı belirlenmiştir. Adenohipofizin pars distalis ve pars intermedia bölümleri incelenerek farklı hücre tipleri tespit edilmiştir. Çalışma, bu balıklarda ki hipofiz hormonlarının salgı yeri, hücrelerin yapısal ve fonksiyonal özelliklerinin karşılaştırılması yönüyle önem taşımaktadır

References

 • Akşiray, F., 1987. Türkiye Deniz Balıkları ve Tayin Anahtarı. İ.Ü. Rektörlüğü Yayınları No, 3490, II. Baskı, İstanbul, 811 s.
 • Atay, D., Bekcan, S. 2000. Deniz Balıkları ve Üretim Tekniği. Ankara Üniv. Ziraat Fak. Yayın no: 1515, Ankara, 468 s.
 • Ball, J., Baker, B.I., 1969. The Pituitary Gland Anatomy and Histophysiology. In W.S. HOAR and D. J. RANDALL (Ed.) Fish Physiology. Vol. II, Academic Press, New York and London, 240 p.
 • Çelikkale, M. S., Düzgüneş, E., Okumuş, İ., 1999. Türkiye Su Ürünleri Sektörü. Potansiyeli, Mevcut Durumu, Sorunları ve Çözüm Önerileri. İstanbul Ticaret Odası, İstanbul, 414 s.
 • Demir, N., 1992. İhtiyoloji, İstanbul Üniv. Fen Fakültesi Yayın No, 3668 İstanbul, 391 s.
 • Demir, R., 2001. Histolojik Boyama Teknikleri. Palme Yayınları:180 I.Baskı, Ankara, 320 s.
 • Demirsoy, A., 1997. Yaşamın Temel Kuralları Omurgalılar/Anamniota Cilt III, Kısım I, Hacettepe Üniv. Fen Bil. Biyoloji Bölümü, Meteksan A.Ş. Ankara, 684 s.
 • Ekingen, G., 2001. Balık Anatomisi. Mersin Üni. Su Ürünleri Fakültesi Yayın No:1, 254 s.
 • Emre, Y., KÜRÜM, V., 1998. Havuz ve ağ Kafeslerde Alabalık Yetiştiriciliği Teknikleri. Minpa Matbaa. Tic. Ltd. Şti. 232 p.
 • Erkoçak, A., 1973. Özel Histoloji, ajans Türk Matbaası, Ankara, 74-97 s.
 • Flos, R., Tort, L., Torres, P.(eds.), 1990. Mediterranean Aquaculture. Ellis Horwood, New York.
 • Garcıa-Hernandez, M.P., Garcia-Ayala, A., Elbal, M.T., Agulleiro B., 1996. The Adenohypophysis of Mediterranean yellowtail, Seriola dumerilii (Risso, 1810): an immunocytochemical study. Tissue & Cell, 28 (5) 577- 585.
 • Hoşsu, B., 2005. Kent-Yaşam Haber Bilgi Sitesi Dergisi. Ağustos 2005 Sayısı.
 • Johnson, A.K., THOMAS, P., WILSON JR, R.R., 1998. Seasonal Cycles of Gonadal Development and Plasma Sex Steroid Levels in Epinephelus mario, A Protogynous Grouper in The Eastern Gulf of Mexico. Journal of Fish Biology 52, 502-518.
 • Köksal. G., Rad, F. VE Kındır, M. 2000. Growth performance and feed conversion efficiency of Siberian Sturgeon juvenile (Acipenser baeri) reared in concrete raceways. Turk. J. Vet. Anim. Sci., 24:435-442.
 • Marıno, G., AZZURRO, E., MASSARI, A., FINOIA, M.G, MANDICH, A., 2001. Reproduction in the dusky grouper from the southern Mediterranean. Journal of Fish Biology. 58 (4): Academic Press Ltd, London, 909-927.
 • Memiş, D., Demir, N., Eroldoğan, O. T. and Küçük, S. 2002. Aquaculture in Turkey. The Israeli Journal of Aquaculture-Bamidgeh, 54(1):34-40.
 • Özen, M.R., 1990. Eğirdir Gölü Balıklarında Hipofiz Bezinin Anatomik ve Histolojik Yapısı Üzerinde Bir Araştırma, Yüksek Lisans tezi, A.Ü. Fen Bil. Enst. Eğirdir/Isparta 90 s.
 • Pıckford, G.E., Atz, J.W., 1957. The Physiology of the Pituitary Gland of Fishes. New York, Zoological Society, 613 p.
 • Pulatsu, S. 2003. Türkiye’de Su Ürünleri politikaları üretim ve dış ticaret yapıları. AB’ne Üyelik Sürecinde Su Ürünleri Sempozyumu, TMMOB Ziraat Müh. Odası, Ankara, 46-53.
 • Turner, C.D., Bagnara, J.T., 1976. General Endocrinology. W.B. Saunders Company. Philedelphia-London-Toronto, 596 p.
 • Val-Sella, M. V., Guıffrıda, R., Sawaya, P., 1977. Morphology of the Carp Hypophysis (Cyprinus carpio L.). Anat.Anz. 142., 403-409 pp.
There are 22 citations in total.

Details

Primary Language Turkish
Journal Section Articles
Authors

B. Ahmet Balcı

Ramazan İkiz

Beria Falakalı Mutaf

Publication Date June 1, 2006
Submission Date December 7, 2015
Published in Issue Year 2006Volume: 23 Issue: 2

Cite

APA Balcı, B. A. ., İkiz, R. ., & Mutaf, B. F. . (2006). Orfoz (Epinephelus guaza L., 1758) ve Lahoz (Epinephelus alexandrinus V., 1828) Balıklarında Hipofiz Bezinin Histo-Morfolojik Karşılaştırılması. Ege Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, 23(2), 183-186.