BibTex RIS Cite

Gracilaria verrucosa (Hudson) papenfuss production in intensive fish culture.

Year 2006, Volume: 23 Issue: 2, 305 - 309, 01.06.2006

Abstract

References

 • Ak,İ., S. Cirik. 2004. Distribution of Gracilaria verrucosa (Hudson) Papenfuss (Rhodophyta) in Izmir Bay (Eastern Aegean Sea). Pakistan Journal of Biological Sciences 7(11):2022-2023.
 • Cirik, Ş.1979. Analyse Bibliographique des Travaux sur les Phanerogrames et les Algues Marines Bentiques des cötes de Turquie (1843-1978) Rev. Bio. Eco. Medit,4:93-100.
 • Cirik,Ş., S.Cirik. 1999. Aquatic Plants (ecology, biology and culture techniques of marine plants) Ege University Fisheries Faculty Periodicals. Bornova 58:135-155 (in Turkish)
 • Cirik,S.,Ş.Gökpınar.1993. Plankton and it’s culture. Ege University Fisheries Faculty Periodicals. Bornova 38:217 (in Turkish)
 • Chirapart, A., M. Ohno.1993. Growth in tank culture of species of Gracilaria from the Southeast Asian waters. Botanica Marina, 36: 9 -13
 • Critchley, A.T.1991. Gracilaria (Rhodophyta, Gracilariales): An Economically important agarophyte. Kochi University pres. 89-107
 • Edding, M., C. Leon, R. Ambler.1987. Growth of Gracilaria sp. In the laboratory. Hydrobiologia 151/152, 375-37
 • Egemen,Ö., U. Sunlu.1999. Water quality. Ege University Fisheries Faculty Periodicals. Bornova 14:20-25 (in Turkish)
 • FAO, 2001. The Satate of World Fisheries and Aquaculture 2000. Food and Agriculture Organisation of the United Nations, Rome.
 • Hanisak, D.M.1990. Cultivation of Gracilaria verrucosa and other macro algae in Florida for energy production. Elsevier. pp. 307-310.
 • Hansen, J.1984. Strain selection and physiology in the development of Gracilaria mariculture, Hydrobiologia 116/117, 89-94.
 • Mollion, J.1984. Seaweed cultivation for phycocolloid in the Mediterranean. Hydrobiologia 116/117, 288-291
 • Özdamar, K. 1997. Statistical data analysis by PC programs. I. Anadolu University Periodicals. Eskişehir.1001:125-130 (in Turkish)
 • Santelices,B., M. Doty.1989.A review of Gracilaria farming. Aquaculture. 78: 68-133.
 • Troell, M., C.Halling, A.Nilsson, A.H. Buschmann, N. Kautsky, L. Kautsky.1997. Integrated marine cultivation of Gracilaria chilensis (Gracilariales, Rhodophyta) and salmon cages for reduced environmental impact and increased economic output, Aquaculture 156, 45-61.
 • Troell, M., C. Halling, A. Neori, T. Chopin, A.H.Buschmann, L. Kautsky, N. Kautsky, C.Yarish. 2003. Integrated mariculture: asking the right questions, Aquaculture 226, 69 – 90.

Entansif Balık Kültüründe Gracilaria verrucosa (Hudson) Papenfuss Yetiştiriciliği.

Year 2006, Volume: 23 Issue: 2, 305 - 309, 01.06.2006

Abstract

Bu çalışmada, kırmızı alglerden Gracilaria verrucosa (Hudson) Papenfuss türünün balık üretimi (Sparus aurata, Dicentrarchus labrax) yapılan ağ kafes sistemlerindeki yetiştiricilik yöntemleri araştırılmıştır. Araştırma, İzmir ili Seferihisar (Sığacık) ilçesinde bulunan özel bir ağ kafes işletmesinde 01 Nisan 2002 – 01 Ocak 2003 tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir. Yapılan çalışmada, ağ - kafes işletmesinde Gracilaria verrucosa alginin beş farklı yetiştiricilik tekniği denenmiştir. Bunlar; ağ kafeslerin bulunduğu koyda dipte yosun talluslarının doğal substratuma bağlanarak yetiştirilmesi, yosun talluslarının farklı göz açıklığındaki ağların içine konularak yetiştirilmesi, ağ kafeslerin yanında halatlarda yetiştirilmesi, ağ kafeslerin içinde halatlarda yetiştirilmesi ve ağ kafeslerin yanında alg talluslarının fileler içinde yetiştirilmesi şeklinde olmuştur. Deneme süresince G. verrucosa biyoması ve su parametreleri ölçülmüştür. Çalışmanın sonucunda en iyi gelişim, alglerin filelerin içine konularak yapılan yetiştiricilik yönteminde olduğu ve biyomas ile su sıcaklığı arasında yakın bir ilişkinin varlığı saptanmıştır. En yüksek spesifik büyüme oranı (% 5.82 biyomas/gün) Kasım ve Aralık aylarında ölçülürken, en düşük spesifik büyüme oranı (%-9.95 biyomas/gün) Temmuz ayında ölçülmüştür

References

 • Ak,İ., S. Cirik. 2004. Distribution of Gracilaria verrucosa (Hudson) Papenfuss (Rhodophyta) in Izmir Bay (Eastern Aegean Sea). Pakistan Journal of Biological Sciences 7(11):2022-2023.
 • Cirik, Ş.1979. Analyse Bibliographique des Travaux sur les Phanerogrames et les Algues Marines Bentiques des cötes de Turquie (1843-1978) Rev. Bio. Eco. Medit,4:93-100.
 • Cirik,Ş., S.Cirik. 1999. Aquatic Plants (ecology, biology and culture techniques of marine plants) Ege University Fisheries Faculty Periodicals. Bornova 58:135-155 (in Turkish)
 • Cirik,S.,Ş.Gökpınar.1993. Plankton and it’s culture. Ege University Fisheries Faculty Periodicals. Bornova 38:217 (in Turkish)
 • Chirapart, A., M. Ohno.1993. Growth in tank culture of species of Gracilaria from the Southeast Asian waters. Botanica Marina, 36: 9 -13
 • Critchley, A.T.1991. Gracilaria (Rhodophyta, Gracilariales): An Economically important agarophyte. Kochi University pres. 89-107
 • Edding, M., C. Leon, R. Ambler.1987. Growth of Gracilaria sp. In the laboratory. Hydrobiologia 151/152, 375-37
 • Egemen,Ö., U. Sunlu.1999. Water quality. Ege University Fisheries Faculty Periodicals. Bornova 14:20-25 (in Turkish)
 • FAO, 2001. The Satate of World Fisheries and Aquaculture 2000. Food and Agriculture Organisation of the United Nations, Rome.
 • Hanisak, D.M.1990. Cultivation of Gracilaria verrucosa and other macro algae in Florida for energy production. Elsevier. pp. 307-310.
 • Hansen, J.1984. Strain selection and physiology in the development of Gracilaria mariculture, Hydrobiologia 116/117, 89-94.
 • Mollion, J.1984. Seaweed cultivation for phycocolloid in the Mediterranean. Hydrobiologia 116/117, 288-291
 • Özdamar, K. 1997. Statistical data analysis by PC programs. I. Anadolu University Periodicals. Eskişehir.1001:125-130 (in Turkish)
 • Santelices,B., M. Doty.1989.A review of Gracilaria farming. Aquaculture. 78: 68-133.
 • Troell, M., C.Halling, A.Nilsson, A.H. Buschmann, N. Kautsky, L. Kautsky.1997. Integrated marine cultivation of Gracilaria chilensis (Gracilariales, Rhodophyta) and salmon cages for reduced environmental impact and increased economic output, Aquaculture 156, 45-61.
 • Troell, M., C. Halling, A. Neori, T. Chopin, A.H.Buschmann, L. Kautsky, N. Kautsky, C.Yarish. 2003. Integrated mariculture: asking the right questions, Aquaculture 226, 69 – 90.
There are 16 citations in total.

Details

Primary Language Turkish
Journal Section Articles
Authors

Gamze Turan

İlknur Ak

Semra Cirik

Edis Koru

Aslı Kaymakçı Başaran

Publication Date June 1, 2006
Submission Date December 7, 2015
Published in Issue Year 2006Volume: 23 Issue: 2

Cite

APA Turan, G. ., Ak, İ. ., Cirik, S. ., Koru, E. ., et al. (2006). Entansif Balık Kültüründe Gracilaria verrucosa (Hudson) Papenfuss Yetiştiriciliği. Ege Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, 23(2), 305-309.