Volume: 23 Issue: 3, 9/1/06

Year: 2006

Articles

 

6. Üstten Girişli Yuvarlak Tel Sepetlerin Hayalet Avcılık Açısından İncelenmesi.

 

7. Antalya İli Balıkçılığının Turizm ile Etkileşimi.

 

14. Çanakkale İlindeki Su Ürünleri Tüketim Davranışlarının Değerlendirilmesi.

 

18. Denizanası İşleme Teknolojisi.

 

27. Çanakkale Balıkçılığının Genel Durumu.

Research Article

30. Babadıllimanı Koyundaki (Mersin) Boops boops (Linnaeus, 1758) Populasyonunun Bazı Biyolojik Özellikleri

 

38. Balık Etinin Besin Değeri ve İnsan Sağlığındaki Yeri.

 

41. A preliminary study on reproductive peculiarities of the Tonguesole (Cynoglossus sinusarabici