PDF BibTex RIS Cite

The evaluation of fish consumption in Çanakkale.

Year 2006, Volume: 23 Issue: 3, 387 - 392, 01.09.2006

Abstract

References

 • Altekruse S.F. Yang, S., Timbo, B.B. Angulo, F.J. 1999. A multi-state survey of consumer food-handling and food-consumption practices, Am J.Prev.Med. 16(39. 216-21.
 • Angelio I.F. Foresta M.R., Scozzafava C, Pavia M. 2001. Consumers and foodborn diseases: knowledge, attidutes and reported behavior in one region of Italy, Int. J. Food microbiol. 28; 64 (1-2): 161-6.
 • Clayton D.A., Griffith C.J. Price, P., Peters, A.C. 2002. Food Handlers’ beliefs and self-reported practices. İnt. J. Environ.Health Res. 12(1):25-39.
 • DIE, 2002. Fishery Statistics, (in Turkish), T.C. Başbakanlık Devlet İstatistik Enstitüsü, Ankara. 45 pp.
 • FAO, 2002. Food Agriculture Organization. Fishery FAO Fishery Information, Data and Statistics Unit (FAO-FIDI), Rome.
 • GFCM, Statistical Bulletin, Nominal Catches 2003. FAO Bull. Of Fishery Statistics, Rome.
 • Medeiros L.C. Kendall, P.A., Hillers, V.N., Chen, G. Dmascola, S. 2001. İdentification and classification of consumer food-handling behaviors for food safety education. J.Am.Diet. Assoc., 101 (11): 1326-39.

Çanakkale İlindeki Su Ürünleri Tüketim Davranışlarının Değerlendirilmesi.

Year 2006, Volume: 23 Issue: 3, 387 - 392, 01.09.2006

Abstract

Su ürünlerinin, beslenmede, hayvansal protein kaynağı oluşu nedeniyle taşıdığı önem büyüktür. Ancak ülkemizde, hızla artan nüfus oranı ve dengeli beslenmemizde görülen ciddi sıkıntılara rağmen su ürünlerinden halen yeterince faydalanılmaması düşündürücüdür. Bu çalışmada, doğal avcılığı ve aynı zamanda da kültür balıkçılığı ile dikkat çeken Çanakkale ilinde, halkın balık tüketim davranışlarının incelenmesi düşünülmüş ve bu amaçla da 680 kişiye anket yapılmıştır. Ankete katılanların beyaz eti birinci sırada (%47,5) balık etini ikinci sırada (%29,85), kırmızı eti ise üçüncü sırada (%22,05) tükettikleri tespit edilmiştir. En çok sevilen balığın lüfer, en çok tüketilen balığın ise sırasıyla istavrit, hamsi, sardalya ve çipura olduğu saptanmıştır. Katılımcıların % 65’inin balığı taze olarak tükettiği, tüketim şekli olarak da kızartma (% 45,73) veya ızgara (% 39,08) tercih ettiği saptanmıştır. Ailelerin çoğunluğunun (% 87,46) ayda 1-6 kg arasında balık tükettikleri tespit edilmiştir

References

 • Altekruse S.F. Yang, S., Timbo, B.B. Angulo, F.J. 1999. A multi-state survey of consumer food-handling and food-consumption practices, Am J.Prev.Med. 16(39. 216-21.
 • Angelio I.F. Foresta M.R., Scozzafava C, Pavia M. 2001. Consumers and foodborn diseases: knowledge, attidutes and reported behavior in one region of Italy, Int. J. Food microbiol. 28; 64 (1-2): 161-6.
 • Clayton D.A., Griffith C.J. Price, P., Peters, A.C. 2002. Food Handlers’ beliefs and self-reported practices. İnt. J. Environ.Health Res. 12(1):25-39.
 • DIE, 2002. Fishery Statistics, (in Turkish), T.C. Başbakanlık Devlet İstatistik Enstitüsü, Ankara. 45 pp.
 • FAO, 2002. Food Agriculture Organization. Fishery FAO Fishery Information, Data and Statistics Unit (FAO-FIDI), Rome.
 • GFCM, Statistical Bulletin, Nominal Catches 2003. FAO Bull. Of Fishery Statistics, Rome.
 • Medeiros L.C. Kendall, P.A., Hillers, V.N., Chen, G. Dmascola, S. 2001. İdentification and classification of consumer food-handling behaviors for food safety education. J.Am.Diet. Assoc., 101 (11): 1326-39.

Details

Primary Language Turkish
Journal Section Articles
Authors

Fatma Arık ÇOLAKOĞLU


Ali İŞMEN


Özcan ÖZEN


Fikret ÇAKIR


Çiğdem YIĞIN


Hasan Basri ORMANCI

Publication Date September 1, 2006
Submission Date December 7, 2015
Acceptance Date
Published in Issue Year 2006Volume: 23 Issue: 3

Cite

APA Çolakoğlu, F. A. , İşmen, A. , Özen, Ö. , Çakır, F. , Yığın, Ç. & Ormancı, H. B. (2006). Çanakkale İlindeki Su Ürünleri Tüketim Davranışlarının Değerlendirilmesi. . Ege Journal of Fisheries and Aquatic Sciences , 23 (3) , 387-392 . Retrieved from http://www.egejfas.org/en/pub/issue/5016/68011