BibTex RIS Cite

The investigation on fish composition at artificial reefs deployed on different substrates off Ürkmez Coast.

Year 2006, Volume: 23 Issue: 3, 431 - 434, 01.09.2006

Abstract

References

 • Aburto – Oropeza, O., E.F. Balart, 2001. Community Structure of reef rish in several habitats of a rocky reef in the Gulf of California. Marine Ecology, 22(4):283 – 305.
 • Allemand, D., E. Debernardi, W. Seaman Jr., 2000. Artificial reefs in the principality of Monaco: Protection and enhancement of coastal zones, p. 151 – 166. In A. J. Jensen (eds.), Artificial reefs in European Seas, Kluwer Academic Publishers.
 • Bohnsack, J.A., D.L. Johnson, R. F. Ambrose, 1991. Ecology of artificial reef habitats and fishes. In Artificial Habitat for Marine and Freshwater Fisheries, p. 61–107. In Eds. William Seaman, Jr., Lucian M. Sprague, Academic Press Inc.
 • Bombace, G., G. Fabi, L Fiorentini, 2000. Artificial Reefs in the Adriatic Sea. p. 31 – 68. In A. J. Jensen (eds.), Artificial reefs in European Seas, Kluwer Academic Publishers.
 • Bohnsack, J. A., D. E. Harper, D. B. McCellan, M. Hulsbeck, 1994. Effects of reef size on colonization and assemblage structure of fishes at Artificial reefs off Southeastern Florida, USA. Bulletin of Marine Science, 55: 796 – 823
 • Guidetti, P.,2004. Fish assemblages associated with coastal defence structures in south-western Italy (Mediterranean Sea).Journal of the Marine Biological Association of the United Kingdom, 84:669-670
 • Hamer, B., J. Gardner, R. Runcie, 2000. Physical protection of the seabed and coast by artificial reefs. p. 403 – 418. In Eds. William Seaman, Jr., Lucian M. Sprague, Academic Press Inc.
 • Letourneur, Y., S. Ruitton and S.. Sartoretto, 2003. Environmental and benthic habitat factors structuring the spatial distribution of a summer infralittoral fish assemblage in the North – western Mediterranean Sea, J. Marine Biology association of the United Kingdom, 83; 193-204
 • Lök A., B. Gül, 2005. Evaluation of fish fauna associated with experimental artificial reefs in Hekim Island in Izmir Bay (Aegean Sea, Turkey) E.Ü. Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, Vol.22, No:1-2
 • Relini ,M., G. Torchia, G. Relini, 1994. Seasonal variation of fish assemblage in the Loana artificial reef (Ligurian sea NW – Mediterranean). Bulletin of Marine Science, 55 (2-3). 401 – 417
 • Spanier, S., M. To, S. Pisanty, and G. Almong – Shtayer, 1990. Artificial reefs in the low productive marine environments of the southern Mediterranean. Publicazioni della Stazione Zoologica di Napoli. Marine Ecology, 11(1): 61 – 75.

Ürkmez Kıyılarında Farklı Substratlara Yerleştirilmiş Yapay Resiflerdeki Balık Kompozisyonunun Belirlenmesi.

Year 2006, Volume: 23 Issue: 3, 431 - 434, 01.09.2006

Abstract

Türkiye’deki ilk bilimsel yapay resif çalışması, 1991 yılında İzmir Körfezi’nde başlatıldı. Bundan sonra Ege Denizi kıyısındaki pek çok kasaba, yapay resif uygulamalarına ilgi gösterdi ve kendi projelerini yürüttüler. Fakat yapay resifler hakkındaki bilimsel bilgi birikiminin hızı, bu pratik uygulamalardan daha yavaş kaldı. Bu çalışmanın genel amacı, yapay resif konusuna yeni bilgiler eklemektir. Pek çok çevresel faktör, yapay habitatlardaki balık komunite yapısı üzerinde farklı etkilere sahiptir. Derinlik, mevki, gibi faktörlerin yanında çevredeki substrat yapısı da önemli etkiye sahiptir. Kayalık, çamur ve deniz çayırları ile kaplı deniz dipleri farklı tür ve miktarda balık cezbeder. Bu çalışmanın temel amacı, çamur ve deniz çayırları ile kaplı alanlara yerleştirilmiş yapay resiflerdeki balık tür zenginliği, bolluğu ve biyolojik çeşitliliğinin belirlenmesidir. 1998 yılında Ürkmez kıyılarında, yasadışı avcılık operasyonlarını engellemek ve küçük ölçekli balıkçılığı desteklemek amacı ile 160 adet beşgen kubbe şekilli ve 2 m³ hacimli beton blok, 14-21 m derinliklere her biri onaltışar bloktan oluşan 10 küme şeklinde yerleştirilmiştir. Bu kümelerin 2 tanesi deniz çayırları ile kaplı alanda, diğer 8 tanesi ise çamur bölgede yer almaktadır. Her iki substrattaki resiflerde yapılan aylık gözlemlerde, sualtı görsel sayım tekniği kullanılarak, balık türleri ve bollukları kayıt edilmiştir. Hataları azaltmak ve standartlaştırmak için, sualtı gözlemleri aynı balıkadam tarafından ve günün aynı saatlerinde (10.00 – 12.00) yapılmıştır. Deniz çayırı üstündeki yapay resiflerde 12 familyaya ait 36 tür, çamur bölgedekilerde ise 10 familyaya ait 25 tür tespit edilmiştir. Ayrıca balık biyoçeşitliliği ve türlerin resiflerdeki bulunma oranları, her bir substrat için ayrı ayrı hesaplanmıştır. Benzerlik indisleri kullanılarak komunite yapısı karşılaştırılmıştır. Her bir substrattaki resifler üzerinde bulunan balık kompozisyonuna ait değişkenler hesaplanmış ve substratlar arasındaki farklar karşılaştırılmıştır

References

 • Aburto – Oropeza, O., E.F. Balart, 2001. Community Structure of reef rish in several habitats of a rocky reef in the Gulf of California. Marine Ecology, 22(4):283 – 305.
 • Allemand, D., E. Debernardi, W. Seaman Jr., 2000. Artificial reefs in the principality of Monaco: Protection and enhancement of coastal zones, p. 151 – 166. In A. J. Jensen (eds.), Artificial reefs in European Seas, Kluwer Academic Publishers.
 • Bohnsack, J.A., D.L. Johnson, R. F. Ambrose, 1991. Ecology of artificial reef habitats and fishes. In Artificial Habitat for Marine and Freshwater Fisheries, p. 61–107. In Eds. William Seaman, Jr., Lucian M. Sprague, Academic Press Inc.
 • Bombace, G., G. Fabi, L Fiorentini, 2000. Artificial Reefs in the Adriatic Sea. p. 31 – 68. In A. J. Jensen (eds.), Artificial reefs in European Seas, Kluwer Academic Publishers.
 • Bohnsack, J. A., D. E. Harper, D. B. McCellan, M. Hulsbeck, 1994. Effects of reef size on colonization and assemblage structure of fishes at Artificial reefs off Southeastern Florida, USA. Bulletin of Marine Science, 55: 796 – 823
 • Guidetti, P.,2004. Fish assemblages associated with coastal defence structures in south-western Italy (Mediterranean Sea).Journal of the Marine Biological Association of the United Kingdom, 84:669-670
 • Hamer, B., J. Gardner, R. Runcie, 2000. Physical protection of the seabed and coast by artificial reefs. p. 403 – 418. In Eds. William Seaman, Jr., Lucian M. Sprague, Academic Press Inc.
 • Letourneur, Y., S. Ruitton and S.. Sartoretto, 2003. Environmental and benthic habitat factors structuring the spatial distribution of a summer infralittoral fish assemblage in the North – western Mediterranean Sea, J. Marine Biology association of the United Kingdom, 83; 193-204
 • Lök A., B. Gül, 2005. Evaluation of fish fauna associated with experimental artificial reefs in Hekim Island in Izmir Bay (Aegean Sea, Turkey) E.Ü. Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, Vol.22, No:1-2
 • Relini ,M., G. Torchia, G. Relini, 1994. Seasonal variation of fish assemblage in the Loana artificial reef (Ligurian sea NW – Mediterranean). Bulletin of Marine Science, 55 (2-3). 401 – 417
 • Spanier, S., M. To, S. Pisanty, and G. Almong – Shtayer, 1990. Artificial reefs in the low productive marine environments of the southern Mediterranean. Publicazioni della Stazione Zoologica di Napoli. Marine Ecology, 11(1): 61 – 75.
There are 11 citations in total.

Details

Primary Language Turkish
Journal Section Articles
Authors

Benâl Gül

Altan Lök

Ali Ulaş

F. Ozan Düzbastılar

Publication Date September 1, 2006
Submission Date December 7, 2015
Published in Issue Year 2006Volume: 23 Issue: 3

Cite

APA Gül, B. ., Lök, A. ., Ulaş, A. ., Düzbastılar, F. O. . (2006). Ürkmez Kıyılarında Farklı Substratlara Yerleştirilmiş Yapay Resiflerdeki Balık Kompozisyonunun Belirlenmesi. Ege Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, 23(3), 431-434.