BibTex RIS Cite

Middle Black sea region fishing and socioeconomic status of fishermen.

Year 2006, Volume: 23 Issue: 3, 529 - 532, 01.09.2006

Abstract

References

 • Anonim, 1994-2004. 1994-2003 Yılları Su Ürünleri İstatistikleri. T.C. Başbakanlık Devlet İstatistik Enstitüsü, Ankara.
 • Altınbaş, N. ve A. Menekşe, 2000. Marine resources. 28-30 Eylül 2000. “2.
 • Denizcilik Şurası” Başbakanlık Denizcilik Müsteşarlığı, İstanbul, 2000.
 • Çelikkale, M.S., E. Düzgüneş ve İ.Okumuş, 1999. Turkish fisheries sector, its potential, present status, problems and solution suggestions. İst. Tic.Od. Yayın No.:1999-2 İstanbul. 73, 89.
 • Elbek, A.G., 1992. Sectoral and economical structures in fisheries. E.Ü.Su Ürünleri Dergisi, İzmir, 1992.
 • Savaş, Y., 2000. Suggestions for sustainable marine fisheries in Turkey “2.Ulusal Denizcilik Şürası” T.C. Başbakanlık Denizcilik Müsteşarlığı, Ankara, 2000.

Orta Karadeniz Bölgesi Balıkçılığı ve Balıkçıların Sosyo-Ekonomik Durumu.

Year 2006, Volume: 23 Issue: 3, 529 - 532, 01.09.2006

Abstract

Sanayileşme sürecinde tarımsal üretim içerisinde bitkisel üretimin payı azalırken, su ürünleri üretimi payının artması beklenen bir sonuçtur. Türkiye’nin bu dönüşümü sağladığı söylenemez. Sektörün son 10 yıldaki durumunu tespit amacı ile 1994 yılı temel devre kabul edilerek indeksler hazırlanmıştır. Yapılan istatistiksel analiz sonucunda; Üretim kategorileri arasında iç su balıkları avcılığı ile yetiştiriciliği, teknelerin boylarına göre ise 5-9,9 m. boyundaki teknelerin artışı önemli bulunmuştur (p

References

 • Anonim, 1994-2004. 1994-2003 Yılları Su Ürünleri İstatistikleri. T.C. Başbakanlık Devlet İstatistik Enstitüsü, Ankara.
 • Altınbaş, N. ve A. Menekşe, 2000. Marine resources. 28-30 Eylül 2000. “2.
 • Denizcilik Şurası” Başbakanlık Denizcilik Müsteşarlığı, İstanbul, 2000.
 • Çelikkale, M.S., E. Düzgüneş ve İ.Okumuş, 1999. Turkish fisheries sector, its potential, present status, problems and solution suggestions. İst. Tic.Od. Yayın No.:1999-2 İstanbul. 73, 89.
 • Elbek, A.G., 1992. Sectoral and economical structures in fisheries. E.Ü.Su Ürünleri Dergisi, İzmir, 1992.
 • Savaş, Y., 2000. Suggestions for sustainable marine fisheries in Turkey “2.Ulusal Denizcilik Şürası” T.C. Başbakanlık Denizcilik Müsteşarlığı, Ankara, 2000.
There are 6 citations in total.

Details

Primary Language Turkish
Journal Section Articles
Authors

Şennan Yücel

Publication Date September 1, 2006
Submission Date December 7, 2015
Published in Issue Year 2006Volume: 23 Issue: 3

Cite

APA Yücel, Ş. . (2006). Orta Karadeniz Bölgesi Balıkçılığı ve Balıkçıların Sosyo-Ekonomik Durumu. Ege Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, 23(3), 529-532.