BibTex RIS Cite

Determination of the shelf life of fresh shrimp (Parapaneus longirostris) treated with Frische-Star.

Year 2006, Volume: 23 Issue: 3, 383 - 386, 01.09.2006

Abstract

References

 • Baumgart, J., 1993. Microbiologische Untersuchurg Von Lebensmitteln, Bher’s Verlag Hamburg.
 • D.İ.E 2002. Su Ürünleri İstatistikleri, Ankara
 • Diler, A., Ataş, Ş. 2001. Antalya Bölgesinde Avlanan Penaeus semisulcatus De Haan 1884’ün Mikrobyolojik ve Kimyasal Kalitesi ile Et Verimi. Süleyman Demirel Üniversitesi . Su Ürünleri. Eğridir. Isparta- Türkiye.
 • FAO 1999. Yearbook, Fishery Statics Capture Production. Vol. 88/1, FAO, Rome.
 • Hobbs, G., Hodgkiss, W. 1982. The Bacteriology of Fish Handling and Processing. In: Developments in Food Microbiology- 1. Davies, R. (Ed.), Applied Science Publishers Ltd, Barking, England,: 71-117.
 • ICMSF. 1980. Fish and shellfish and Their Products. In: Microbial Ecology of Foods. Vol. 2, food Commodities. (Chapter 20), Academic Pres, New York,: 567-605.
 • Kumlu, M.,Başusta, N., Avşar, D., Eroldoğan, T. 1999. Some Biological Aspects of Penaeid Shrips İnhabiting Yumurtalık Bight in İskenderun Bay (North-Earsern Mediterranean). Tr. J. Of Zoology; 23:53-59.
 • Nazlı, B., Uğur, M., Bostan, K. 1990. İhraç Ürünü Karideslerin Mikrobiyolojik Kaliteleri Üzerine Araştırmalar. İstanbul Üniv. Vet. Fak. Derg.: 16: 1-12.
 • Neuman, R., Molar, P., Arnold, S., 1983. Sensorische Lebensmitteluntersuchung. VEB Fachbuchverlag. Leipzig.
 • Putro, S., Anggawatti, A.M., Fawzya, Y.N., Ariyani, F. 1990. Studies on Microbiology of Farmed Shrip, FAO Indo-Pacific Fisheries Comission Papers Presented at the Seventh Session Working Party on Fish Technology and Marketing , Bangkok, Thailand, No. 401: 6-17
 • Shamshad, S.I.; Nisa, K, U.; Riaz, M.; Zuberi, R.; Quarri, R.B. 1990. Shelf Life of Shrimp (Penaeus merguiensis) Stored at Different Temperatures. Journal of Food Science.; 55,1201-1205.
 • Şentürk, A. 1994. Bazı Değerlendirilmiş Kabuklu Su ürünlerinin Mikrobiyolojik özellikleri üzerine Olan Faktörlerin Araştırılması. T.C. Tarım Köyişleri Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar Genel Müdürlüğü. Genel Yayın No:20. Ankara . Depolanan Karideslerin (Parapenaus longirostris, LUKAS 1846) Bazı Duygusal, Fiziksel ve Kimyasal Parametrelerinin Belirlenmesi. Turk J Vet Ani Sci,; 24: 181-185.

Frische-Star ile Muamele Edilmiş Taze Karideslerin (Parapenaus longirostris) Raf Ömrünün Saptanması Üzerine Bir Araştırma.

Year 2006, Volume: 23 Issue: 3, 383 - 386, 01.09.2006

Abstract

Ülkemizdeki tüketimi genellikle taze olarak gerçekleşen su ürünleri kolay bozulabilen gıdalardır. Bu ürünlerin raf ömrü süresi ve tüketim kalitesinin uzun süre korunabilmesi ülke ekonomisi ve halk sağlığı açısından büyük önem taşımaktadır. Özellikle son yıllarda koruyucu katkı maddeleri kullanılarak, su ürünlerinin raf ömrünün uzatılmasına yönelik çalışmalar ilgi çekmektedir. Bu bağlamda yapılan çalışmada, Çanakkale yöresinde avcılığı yapılan ve frische-star ile muamele edilen taze karideslerin duyusal ve mikrobiyolojik olarak raf ömrü süreleri tespit edilmeye çalışılmıştır. Mikrobiyolojik analizlerde toplam aerob bakteri sayısına ve ayrıca bozulma bakterilerinden Pseudomonas, Enterobactericea miktarına bakılmıştır. Duyusal analizlerde ise karidesler; renk, koku, tekstür ve tat açısından incelenmiştir

References

 • Baumgart, J., 1993. Microbiologische Untersuchurg Von Lebensmitteln, Bher’s Verlag Hamburg.
 • D.İ.E 2002. Su Ürünleri İstatistikleri, Ankara
 • Diler, A., Ataş, Ş. 2001. Antalya Bölgesinde Avlanan Penaeus semisulcatus De Haan 1884’ün Mikrobyolojik ve Kimyasal Kalitesi ile Et Verimi. Süleyman Demirel Üniversitesi . Su Ürünleri. Eğridir. Isparta- Türkiye.
 • FAO 1999. Yearbook, Fishery Statics Capture Production. Vol. 88/1, FAO, Rome.
 • Hobbs, G., Hodgkiss, W. 1982. The Bacteriology of Fish Handling and Processing. In: Developments in Food Microbiology- 1. Davies, R. (Ed.), Applied Science Publishers Ltd, Barking, England,: 71-117.
 • ICMSF. 1980. Fish and shellfish and Their Products. In: Microbial Ecology of Foods. Vol. 2, food Commodities. (Chapter 20), Academic Pres, New York,: 567-605.
 • Kumlu, M.,Başusta, N., Avşar, D., Eroldoğan, T. 1999. Some Biological Aspects of Penaeid Shrips İnhabiting Yumurtalık Bight in İskenderun Bay (North-Earsern Mediterranean). Tr. J. Of Zoology; 23:53-59.
 • Nazlı, B., Uğur, M., Bostan, K. 1990. İhraç Ürünü Karideslerin Mikrobiyolojik Kaliteleri Üzerine Araştırmalar. İstanbul Üniv. Vet. Fak. Derg.: 16: 1-12.
 • Neuman, R., Molar, P., Arnold, S., 1983. Sensorische Lebensmitteluntersuchung. VEB Fachbuchverlag. Leipzig.
 • Putro, S., Anggawatti, A.M., Fawzya, Y.N., Ariyani, F. 1990. Studies on Microbiology of Farmed Shrip, FAO Indo-Pacific Fisheries Comission Papers Presented at the Seventh Session Working Party on Fish Technology and Marketing , Bangkok, Thailand, No. 401: 6-17
 • Shamshad, S.I.; Nisa, K, U.; Riaz, M.; Zuberi, R.; Quarri, R.B. 1990. Shelf Life of Shrimp (Penaeus merguiensis) Stored at Different Temperatures. Journal of Food Science.; 55,1201-1205.
 • Şentürk, A. 1994. Bazı Değerlendirilmiş Kabuklu Su ürünlerinin Mikrobiyolojik özellikleri üzerine Olan Faktörlerin Araştırılması. T.C. Tarım Köyişleri Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar Genel Müdürlüğü. Genel Yayın No:20. Ankara . Depolanan Karideslerin (Parapenaus longirostris, LUKAS 1846) Bazı Duygusal, Fiziksel ve Kimyasal Parametrelerinin Belirlenmesi. Turk J Vet Ani Sci,; 24: 181-185.
There are 12 citations in total.

Details

Primary Language Turkish
Journal Section Articles
Authors

Fatma Arık Çolakoğlu

Hasan Basri Ormancı

Aytaç Altın

Publication Date September 1, 2006
Submission Date December 7, 2015
Published in Issue Year 2006Volume: 23 Issue: 3

Cite

APA Çolakoğlu, F. A. ., Ormancı, H. B. ., & Altın, A. . (2006). Frische-Star ile Muamele Edilmiş Taze Karideslerin (Parapenaus longirostris) Raf Ömrünün Saptanması Üzerine Bir Araştırma. Ege Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, 23(3), 383-386.