PDF BibTex RIS Cite

Chemical composition changes of rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) fillets after hot smoked.

Year 2006, Volume: 23 Issue: 3, - , 01.09.2006

Abstract

References

 • Anon, 1974. Türk Standartları Enstitüsü: Et ve Et Mamülleri Rutubet miktarı tayini, TS 1743, T.S.E., Ankara.
 • Anon, 1974. Türk Standartları Enstitüsü: Et ve Et Mamülleri Rutubet miktarı tayini, TS 1749, T.S.E., Ankara.
 • Anonymous, 1982. Smoked white fish recommanded practice for producers. Torry Advisory Note. No: 9.8.
 • Ayas, D., Soydemir, N., 2003. Tütsülenmiş ve Yağda Kızartılmış Sazan (Cyprinus carpio)’ların Kimyasal Kompozisyon Değişimleri. ΧII. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu. Harran Üniversitesi Ziraat Fakültesi, 2-5 Eylül, Elazığ.
 • Bhuiyan, A.K.M., Ratnayake, W.M.N., and Ackman, R.G., 1986. Effects of Smoking on Protein Quality of Atlantic Mackarel (Scomber scombrus). Journal of Food Processing and Preservation, 10: 115-126.
 • Frazier, W.C., 1967. Food Microbiology. MC. Graw. Hill Book Company. Inc. New York
 • Gökalp, H.Y., Kaya, M., Zorba, Ö., ve Tülek, Y., 1999. Et ve Ürünlerinde Kalite Kontrolü ve Laboratuar Uygulama Kılavuzu. Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayın No: 318, Ders Kitabı: 69. Erzurum.
 • Gökoğlu, N., 1991. Alabalığın (Salmo gairdneri, R. 1836) Dumanlanması ve Raf Ömrünün Belirlenmesi. Fen Bil. Enst., İstanbul Üniv., 30 s.
 • Gökoğlu, N., Varlık, C., 1992. Dumanlanmış gökkuşağı alabalığı (Salmo gairdneri, R. 1836)’nın raf ömrü üzerine araştırma. Gıda, 17 (1): 61-65.
 • Gökoğlu, N., Yerlikaya, P., ve Cengiz, E., 2004. Effects of Cooking Methods on the Proximate Composition and Mineral Contents of Rainbow Trout (Oncorhynchus mykiss). Food Chemistry, 84 (1): 19-22.
 • Gülyavuz, H., Ünlüsayın, M., 1999. Su Ürünleri İşleme Teknolojisi. Süleyman Demirel Üniv., Eğridir Su Ürünleri Fakültesi, Isparta.
 • İzci, L., Ertan, O., 2004. Dumanlama işlemi uygulanmış kadife balığı (Tinca tinca L., 1758)’nın et verimi ve besin bileşimindeki değişimler. Turk J. Vet. Anim. Sci., 28: 1037-1041
 • Kundakçı, A., 1979. Et Teknolojisinde Tütsüleme. Gıda Dergisi, 4 (1): 17-24.
 • Mills, A., 1978. Handling and processing rainbow trout. Torry Advisory Note. No:74: 9
 • Nkouandau, T., 1989. Biology, Technology and Marketing of Tilapia and Clarias of the Mapa Impoundment. Tunus, 74 p.
 • Özkaya, Ö., 1995. Alabalığın Raf Ömrü Üzerine Tütsüleme Yöntemlerinin Etkisi. Fen Bil. Enst., Ankara Üniv., 74 s.
 • Sikorski, Z.E., 1990. Seafood: Resources. Nutrional composition and preservation, CRC Pres. INC. Boca Raton. Florida.
 • SPSS, 1999. SPSS for Windows Release 10.0, SPSS Inc. Chicago.
 • Ünal, G. F., 1995. Gökkuşağı Alabalığı (Oncorhynchus mykiss, W.)’nın Tütsülenmesi ve Bazı Kalite Kriterlerinin Tespiti Üzerine Bir Araştırma. Fen Bil. Enst., Ege Üniv., 120 s.
 • Ünlüsayın, M., 1999. Yılan Balığı (Anguilla anguilla, L. 1766), Gökkuşağı Alabalığı (Oncorhynchus mykiss, W. 1792) ve Sudak Balığı (Stizostedion lucioperca, L. 1758)’nın Sıcak Dumanlama Sonrası Lipid ve Protein Bileşimleri. Fen Bil. Enst., Süleyman Demirel Üniv., 57 s.
 • Vishwanath, W., Lilabati, H., and Bijen, M., 1998. Biochemical, Nutrional and Microbiological Quality of Fresh and Smoked mud eel fish (Monopterus albusa) comparative study. Food Chemistry, 61(12): 153-356.

Gökkuşağı Alabalığı (Oncorhynchus mykiss) Filetolarında Sıcak Tütsüleme Sonrası Kimyasal Kompozisyon Değişimleri.

Year 2006, Volume: 23 Issue: 3, - , 01.09.2006

Abstract

Bu çalışmada gökkuşağı alabalığı (Oncorhynchus mykiss)’nın sıcak tütsüleme yöntemine uygunluğu ve tütsüleme sonrası örneklerdeki kimyasal kompozisyon değişimleri araştırılmıştır. Taze gökkuşağı alabalığı filetolarında %72.31 su, %20.15 protein, %1.29 kül ve %4.61 yağ bulunurken; sıcak tütsüleme sonrası %59.26 su, %28.05 protein, %2.02 kül ve %9.51 yağ tespit edilmiştir. Taze gökkuşağı alabalığı filetolarına göre sıcak tütsülenmiş gökkuşağı alabalığı filetolarının su kaybına bağlı olarak protein, kül ve yağ oranlarında artış belirlenmiştir

References

 • Anon, 1974. Türk Standartları Enstitüsü: Et ve Et Mamülleri Rutubet miktarı tayini, TS 1743, T.S.E., Ankara.
 • Anon, 1974. Türk Standartları Enstitüsü: Et ve Et Mamülleri Rutubet miktarı tayini, TS 1749, T.S.E., Ankara.
 • Anonymous, 1982. Smoked white fish recommanded practice for producers. Torry Advisory Note. No: 9.8.
 • Ayas, D., Soydemir, N., 2003. Tütsülenmiş ve Yağda Kızartılmış Sazan (Cyprinus carpio)’ların Kimyasal Kompozisyon Değişimleri. ΧII. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu. Harran Üniversitesi Ziraat Fakültesi, 2-5 Eylül, Elazığ.
 • Bhuiyan, A.K.M., Ratnayake, W.M.N., and Ackman, R.G., 1986. Effects of Smoking on Protein Quality of Atlantic Mackarel (Scomber scombrus). Journal of Food Processing and Preservation, 10: 115-126.
 • Frazier, W.C., 1967. Food Microbiology. MC. Graw. Hill Book Company. Inc. New York
 • Gökalp, H.Y., Kaya, M., Zorba, Ö., ve Tülek, Y., 1999. Et ve Ürünlerinde Kalite Kontrolü ve Laboratuar Uygulama Kılavuzu. Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayın No: 318, Ders Kitabı: 69. Erzurum.
 • Gökoğlu, N., 1991. Alabalığın (Salmo gairdneri, R. 1836) Dumanlanması ve Raf Ömrünün Belirlenmesi. Fen Bil. Enst., İstanbul Üniv., 30 s.
 • Gökoğlu, N., Varlık, C., 1992. Dumanlanmış gökkuşağı alabalığı (Salmo gairdneri, R. 1836)’nın raf ömrü üzerine araştırma. Gıda, 17 (1): 61-65.
 • Gökoğlu, N., Yerlikaya, P., ve Cengiz, E., 2004. Effects of Cooking Methods on the Proximate Composition and Mineral Contents of Rainbow Trout (Oncorhynchus mykiss). Food Chemistry, 84 (1): 19-22.
 • Gülyavuz, H., Ünlüsayın, M., 1999. Su Ürünleri İşleme Teknolojisi. Süleyman Demirel Üniv., Eğridir Su Ürünleri Fakültesi, Isparta.
 • İzci, L., Ertan, O., 2004. Dumanlama işlemi uygulanmış kadife balığı (Tinca tinca L., 1758)’nın et verimi ve besin bileşimindeki değişimler. Turk J. Vet. Anim. Sci., 28: 1037-1041
 • Kundakçı, A., 1979. Et Teknolojisinde Tütsüleme. Gıda Dergisi, 4 (1): 17-24.
 • Mills, A., 1978. Handling and processing rainbow trout. Torry Advisory Note. No:74: 9
 • Nkouandau, T., 1989. Biology, Technology and Marketing of Tilapia and Clarias of the Mapa Impoundment. Tunus, 74 p.
 • Özkaya, Ö., 1995. Alabalığın Raf Ömrü Üzerine Tütsüleme Yöntemlerinin Etkisi. Fen Bil. Enst., Ankara Üniv., 74 s.
 • Sikorski, Z.E., 1990. Seafood: Resources. Nutrional composition and preservation, CRC Pres. INC. Boca Raton. Florida.
 • SPSS, 1999. SPSS for Windows Release 10.0, SPSS Inc. Chicago.
 • Ünal, G. F., 1995. Gökkuşağı Alabalığı (Oncorhynchus mykiss, W.)’nın Tütsülenmesi ve Bazı Kalite Kriterlerinin Tespiti Üzerine Bir Araştırma. Fen Bil. Enst., Ege Üniv., 120 s.
 • Ünlüsayın, M., 1999. Yılan Balığı (Anguilla anguilla, L. 1766), Gökkuşağı Alabalığı (Oncorhynchus mykiss, W. 1792) ve Sudak Balığı (Stizostedion lucioperca, L. 1758)’nın Sıcak Dumanlama Sonrası Lipid ve Protein Bileşimleri. Fen Bil. Enst., Süleyman Demirel Üniv., 57 s.
 • Vishwanath, W., Lilabati, H., and Bijen, M., 1998. Biochemical, Nutrional and Microbiological Quality of Fresh and Smoked mud eel fish (Monopterus albusa) comparative study. Food Chemistry, 61(12): 153-356.

Details

Primary Language Turkish
Journal Section Articles
Authors

Pınar OĞUZHAN


Simay ANGİŞ


H. İbrahim HALİLOĞLU


Muhammed ATAMANALP

Publication Date September 1, 2006
Submission Date December 7, 2015
Acceptance Date
Published in Issue Year 2006Volume: 23 Issue: 3

Cite

APA Oğuzhan, P. , Angiş, S. , Haliloğlu, H. İ. & Atamanalp, M. (2006). Gökkuşağı Alabalığı (Oncorhynchus mykiss) Filetolarında Sıcak Tütsüleme Sonrası Kimyasal Kompozisyon Değişimleri. . Ege Journal of Fisheries and Aquatic Sciences , 23 (3) , - . Retrieved from http://www.egejfas.org/en/pub/issue/5016/68028