BibTex RIS Cite

Stock structure of Eastern Black Sea anchovy (Engraulis encrasicolus L., 1758).

Year 2006, Volume: 23 Issue: 3, 497 - 503, 01.09.2006

Abstract

References

 • Avşar, D. 1998. Balıkçılık Biyolojisi Ve Populasyon Dinamiği, No: 20 I. Baskı Baki Kitap ve Yayınevi, Adana.
 • Boran, M. 1995.Trabzon Sahillerinde Çeşitli Kirleticilerin Zamansal ve alansal Dağılımı, Doktora Tezi, KTÜ Fen Bilimleri Ens. Balıkçılık Tek. Müh. Anabilim Dalı, Trabzon.
 • Düzgüneş, E., Karaçam, H. 1989. Karadeniz’deki Hamsi (Engraulis encrasicolis L. 1758) Balıklarında Bazı Populasyon Büyüme Özelliklerinin İncelenmesi, Doğa Zoology, 13, 77-83.
 • Gulland, J.A. 1988. Fish Population Dynamics, The İmplications for Menagement, Second Edition, John Wiley, New York.
 • Kideyş, A. 1994. Recent Dramatic Changes in the Black Sea Ecosystem: The Reason for the Sharp Decline in Turkish Anchovy Fisheries. Journal of Marine Systems. 5, 171-181.
 • King, M. 1995. Fisheries Biology Assessment and Management, Editorial Office, Osney Mead, Oxford OX2 0EL, Printed and Bound in Great Britannia by Hartnols Ltd., Bodmin.
 • Mutlu, C. 1994. Doğu Karadeniz’deki Hamsi (Engraulis encrasicolis L., 1758) Balıklarının Bazı Populasyon Özellikleri Üzerine Bir Araştırma, Yüksek Lisans Tezi, KTÜ, Fen Bilimleri Enstitüsü, Bal. Tek. Müh. Anabilim Dalı, Trabzon.
 • Mutlu, C. 2000.Doğu Karadeniz’de Hamsi Populasyonunun Özellikleri ve Stok Miktarının Tahmininde Analitik Yöntemlerin Uygulanması, Doktora Tezi, KTÜ, Fen Bilimleri Enstitüsü, Bal. Tek. Müh. Anabilim Dalı, Trabzon.
 • Özdamar, E., Kihara, K., Erkoyuncu, İ. 1991. Some Biological Characteristics of European Anchovy (Engraulis encrasicolis L. 1758) in the Black Sea, Fisheries Research, 9, 18.
 • Pauly, D. 1984. Fish population Dynamics in Tropical Waters; A Manuel for Use With Programmamle Calculators, ICLARM, Stud, Rev. 8: 325p, Manila.
 • Rass, T.S. 1992. Changes in the fish Resources of the Black Sea Oceanology (32), 2, UDC 551.463.262., 192-203.
 • Ricker, W.E. 1975. Computation and İnterpretation of Biological Statistic of Fish popularion, Fish. Res. Board of Can. Bull., 191: 382p.
 • Seyhan, K., Düzgüneş, E., Mutlu, C., Şahin, C., Kayalı, E., Tiftik, R.E. 1997. Karadeniz Hamsi Stoklarındaki Son Değişmeler, Belirsizlikler ve Yönetim Stratejileri, XIII: Ulusal Biyoloji Kongresi, 5, 237-245.
 • Şahin, C., Çiloğlu, E., Gözler, A.M., Engin.,S. 2003 Doğu Karadeniz’deki Hamsi (Engraulis encrasicolus, L., 1785) Populasyonunda Son Yıllardaki Değişimler II. National Fisheries Symposium, 2-5 September, Fırat University, Turkey.

2004-2005 Av Sezonunda Doğu Karadeniz’deki Hamsi (Engraulis encrasicolus L., 1758) Populasyonunun Yapısı

Year 2006, Volume: 23 Issue: 3, 497 - 503, 01.09.2006

Abstract

Bu çalışmada, Doğu Karadeniz’deki hamsi populasyonununa ilişkin bazı temel parametrelerin tahmini amaçlanmıştır. Araştırmada 1499 birey incelenmiş olup, % 8’i “0”, %54’ü “1”, % 23’ü “2” ve % 15’i “3” yaşındaki balıklardan oluştuğu tespit edilmiştir. Cinsiyet oranı % 3.5’i olgunlaşmamış, % 52’si dişi ve % 44.5’i erkek olarak gözlenmiştir. Ortalama boy 11.359±0.031cm ve ağırlık 9.275±0.066 g iken boy-ağırlık ilişkisi W= 0.0101L2.7948 ve r= 0.95 büyüme parametreleri ise L∞=16.114, k= 0.2919, W∞ = 23.889 ve t0 =-2.5626 tahmin edilmiştir. 2004 av sezonunda alınan verilerin yaşa karşılık gelen frekanslarından yararlanarak S=0.39 ve anlık toplam ölüm oranı Z=0.93 anlık doğal ölüm oranı M= 0.39 ve avcılık ölüm oranı F= 0.54 şeklinde tespit edilmiştir

References

 • Avşar, D. 1998. Balıkçılık Biyolojisi Ve Populasyon Dinamiği, No: 20 I. Baskı Baki Kitap ve Yayınevi, Adana.
 • Boran, M. 1995.Trabzon Sahillerinde Çeşitli Kirleticilerin Zamansal ve alansal Dağılımı, Doktora Tezi, KTÜ Fen Bilimleri Ens. Balıkçılık Tek. Müh. Anabilim Dalı, Trabzon.
 • Düzgüneş, E., Karaçam, H. 1989. Karadeniz’deki Hamsi (Engraulis encrasicolis L. 1758) Balıklarında Bazı Populasyon Büyüme Özelliklerinin İncelenmesi, Doğa Zoology, 13, 77-83.
 • Gulland, J.A. 1988. Fish Population Dynamics, The İmplications for Menagement, Second Edition, John Wiley, New York.
 • Kideyş, A. 1994. Recent Dramatic Changes in the Black Sea Ecosystem: The Reason for the Sharp Decline in Turkish Anchovy Fisheries. Journal of Marine Systems. 5, 171-181.
 • King, M. 1995. Fisheries Biology Assessment and Management, Editorial Office, Osney Mead, Oxford OX2 0EL, Printed and Bound in Great Britannia by Hartnols Ltd., Bodmin.
 • Mutlu, C. 1994. Doğu Karadeniz’deki Hamsi (Engraulis encrasicolis L., 1758) Balıklarının Bazı Populasyon Özellikleri Üzerine Bir Araştırma, Yüksek Lisans Tezi, KTÜ, Fen Bilimleri Enstitüsü, Bal. Tek. Müh. Anabilim Dalı, Trabzon.
 • Mutlu, C. 2000.Doğu Karadeniz’de Hamsi Populasyonunun Özellikleri ve Stok Miktarının Tahmininde Analitik Yöntemlerin Uygulanması, Doktora Tezi, KTÜ, Fen Bilimleri Enstitüsü, Bal. Tek. Müh. Anabilim Dalı, Trabzon.
 • Özdamar, E., Kihara, K., Erkoyuncu, İ. 1991. Some Biological Characteristics of European Anchovy (Engraulis encrasicolis L. 1758) in the Black Sea, Fisheries Research, 9, 18.
 • Pauly, D. 1984. Fish population Dynamics in Tropical Waters; A Manuel for Use With Programmamle Calculators, ICLARM, Stud, Rev. 8: 325p, Manila.
 • Rass, T.S. 1992. Changes in the fish Resources of the Black Sea Oceanology (32), 2, UDC 551.463.262., 192-203.
 • Ricker, W.E. 1975. Computation and İnterpretation of Biological Statistic of Fish popularion, Fish. Res. Board of Can. Bull., 191: 382p.
 • Seyhan, K., Düzgüneş, E., Mutlu, C., Şahin, C., Kayalı, E., Tiftik, R.E. 1997. Karadeniz Hamsi Stoklarındaki Son Değişmeler, Belirsizlikler ve Yönetim Stratejileri, XIII: Ulusal Biyoloji Kongresi, 5, 237-245.
 • Şahin, C., Çiloğlu, E., Gözler, A.M., Engin.,S. 2003 Doğu Karadeniz’deki Hamsi (Engraulis encrasicolus, L., 1785) Populasyonunda Son Yıllardaki Değişimler II. National Fisheries Symposium, 2-5 September, Fırat University, Turkey.
There are 14 citations in total.

Details

Primary Language Turkish
Journal Section Articles
Authors

Cemalettin Şahin

A. Mutlu Gözler

Necati Hacımurtazaoğlu

Nazlı Kongur

Publication Date September 1, 2006
Submission Date December 7, 2015
Published in Issue Year 2006Volume: 23 Issue: 3

Cite

APA Şahin, C. ., Gözler, A. M. ., Hacımurtazaoğlu, N. ., Kongur, N. . (2006). 2004-2005 Av Sezonunda Doğu Karadeniz’deki Hamsi (Engraulis encrasicolus L., 1758) Populasyonunun Yapısı. Ege Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, 23(3), 497-503.