PDF BibTex RIS Cite

Fish species caught in Çemişgezek Region of Keban Dam Lake and their amount.

Year 2006, Volume: 23 Issue: 3, - , 01.09.2006

Abstract

References

 • Anonim, 1982. Keban Baraj Gölü Limnolojik Etüd Raporu, D.S.İ. Gen. Müd. İşl. Bak. Dai. Bşk. Yay., 80 s. Ankara.
 • Anonim, 1994. Keban Baraj Gölü Limnolojik Raporu, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı D.S.İ. Gen. Müd. IX. Bölge Müdürlüğü, su ürünleri baş mühendisliği, 137 s. Elazığ.
 • Çelik, A. ve Duman E., 2001. Atatürk Baraj Gölü Bozova Bölgesinde kullanılan balık
 • Çelikkale , S. M., Düzgüneş, E. ve Candeğer, A.F., 1993. Av araçları ve avlanma teknolojisi, K.T.Ü. basımevi, 541 s. Trabzon.
 • Duman, E. ve Çelik, A., 2001. Atatürk Baraj Gölü Bozova Bölgesi’nde avlanan balıklar ve verimlilikleri, E.Ü. su ürünleri dergisi, 18; 65-69.
 • Duman, E., 2002. Dünya balıkçılığı ders notları. F.Ü. Su Ürünleri Fak. , Elazığ.
 • Pala, M., 2002. Keban Baraj Gölü Çemişgezek Bölgesinde avlanan ekonomik öneme haiz beş balık türünün avcılığında kullanılan monofilament sade ağların seçicilik özellikleri, F.Ü. Fen Bil.Enst., doktora tezi, 96 s., Elazığ.
 • Pala, M. ve Mengi, T. 2004.Keban Baraj Gölü Ova Bölgesinde balıkçılığın durumu. F.Ü. Fen ve Mühendislik Bilimleri dergisi,16; 668 – 678.
 • Orsay, B. ve Duman, E., 2004. Keban Baraj Gölü Kemaliye Bölgesinde yaşayan Barbus esocinus ve Barbus xanthopterus’un avcılığında kullanılan av araçları. F.Ü. Mühendislik Bilimleri dergisi, 16; 385-392.

Keban Baraj Gölü Çemişgezek Bölgesinde Avlanan Balık Türleri ve Miktarları.

Year 2006, Volume: 23 Issue: 3, - , 01.09.2006

Abstract

Bu çalışma Şubat 2003 - Nisan 2004 tarihleri arasında Keban Baraj Gölü Çemişgezek Bölgesinde yapılmıştır. Araştırmanın amacı; Keban Baraj Gölü Çemişgezek Bölgesinde avlanan balık tür ve alttür ile bunların verimliliklerini tespit etmektir. Çalışmanın sonucunda Keban Baraj Gölü Çemişgezek Bölgesinde 5 tür ve alt tür balığın avlandığı ve bunların avlanma sezonunda (Şubat 2003-Nisan 2004) toplam 137,939 ton istihsal edildikleri saptanmıştır (14.44 kg/hektar/yıl)

References

 • Anonim, 1982. Keban Baraj Gölü Limnolojik Etüd Raporu, D.S.İ. Gen. Müd. İşl. Bak. Dai. Bşk. Yay., 80 s. Ankara.
 • Anonim, 1994. Keban Baraj Gölü Limnolojik Raporu, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı D.S.İ. Gen. Müd. IX. Bölge Müdürlüğü, su ürünleri baş mühendisliği, 137 s. Elazığ.
 • Çelik, A. ve Duman E., 2001. Atatürk Baraj Gölü Bozova Bölgesinde kullanılan balık
 • Çelikkale , S. M., Düzgüneş, E. ve Candeğer, A.F., 1993. Av araçları ve avlanma teknolojisi, K.T.Ü. basımevi, 541 s. Trabzon.
 • Duman, E. ve Çelik, A., 2001. Atatürk Baraj Gölü Bozova Bölgesi’nde avlanan balıklar ve verimlilikleri, E.Ü. su ürünleri dergisi, 18; 65-69.
 • Duman, E., 2002. Dünya balıkçılığı ders notları. F.Ü. Su Ürünleri Fak. , Elazığ.
 • Pala, M., 2002. Keban Baraj Gölü Çemişgezek Bölgesinde avlanan ekonomik öneme haiz beş balık türünün avcılığında kullanılan monofilament sade ağların seçicilik özellikleri, F.Ü. Fen Bil.Enst., doktora tezi, 96 s., Elazığ.
 • Pala, M. ve Mengi, T. 2004.Keban Baraj Gölü Ova Bölgesinde balıkçılığın durumu. F.Ü. Fen ve Mühendislik Bilimleri dergisi,16; 668 – 678.
 • Orsay, B. ve Duman, E., 2004. Keban Baraj Gölü Kemaliye Bölgesinde yaşayan Barbus esocinus ve Barbus xanthopterus’un avcılığında kullanılan av araçları. F.Ü. Mühendislik Bilimleri dergisi, 16; 385-392.

Details

Primary Language Turkish
Journal Section Articles
Authors

Mürşide DARTAY


Erdal DUMAN

Publication Date September 1, 2006
Submission Date December 7, 2015
Acceptance Date
Published in Issue Year 2006Volume: 23 Issue: 3

Cite

APA Dartay, M. & Duman, E. (2006). Keban Baraj Gölü Çemişgezek Bölgesinde Avlanan Balık Türleri ve Miktarları. . Ege Journal of Fisheries and Aquatic Sciences , 23 (3) , - . Retrieved from http://www.egejfas.org/en/pub/issue/5016/68014