BibTex RIS Cite

Coastal zone mangement and fisheries in Muğla Province (Southern Aegean).

Year 2006, Volume: 23 Issue: 3, 417 - 420, 01.09.2006

Abstract

References

 • Acara, A ve E. Okuş. 1996. The coastal productivity and mariculture activites in Turkey, Turkish Journal Marine Science No 2, İstanbul , 193-203p.
 • Anon.1997. Better Management of Coastal Resources, European Comission, Luxembourg, 47p.
 • Boaden J.S.P.and R. Seed. 1993. An Introduction To Coastal Ecology, Blackie Academic and Professional, Glasgow, G64 2NZ, 285 p.
 • DİE. 2002, Su Ürünleri İstatistikleri, T.C. Başbakanlık Devlet istatistik Enstitüsü, Ankara, 63 s.
 • Doğan, E. ve M.A. Erginöz. 1997. Türkiye’de Kıyı Alanları Yönetimi ve Yapılaşması, Arıon Yayınevi,İstanbul, 186 s.
 • Erdem, M. 2000, Muğla Bölgesi Kıyı Balıkçılığının, Kıyı Yönetimi Açısından Değerlendirilmesi Üzerine Araştırmalar, E.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, Bornova, İzmir, 127 s (yayımlanmamış)
 • Hoşsucu, H.1997. Türkiye balıkçılık sektörü içinde Akdeniz-Ege Bölgesinin önemi, kıyı balıkçılığının geliştirilmesi ve çevre entegrasyonu, Akdeniz Balıkçılık Kongresi, 9-11 Nisan 1997, İzmir, 31-41 s.
 • Hoşsucu, H., M. Erdem, V. Ünal, U. Özekinci. 1997. Ege Denizi kıyı balıkçılığı yönetimi ve sorunları, KAY ’97 I. Ulusal Konferansı 24–27 Haziran 1997, ODTÜ. Ankara, 517–521 s.
 • Kınacıgil, H.T, V. Ünal, H. Hoşsucu, M. Erdem. 1998. Bütünleşik kıyı alanı yönetiminde kıyı balıkçılığının yeri ve Bodrum örneği, Bodrum Yarımadası Çevre Sorunları Sempozyumu, 15-19 Şubat 1998, Bodrum, 376-389 s
 • Oğuzkurt, D. ve N. Kazancı. 1997. Köyçeğiz-Dalyan estaurin ekosisteminde tuzluluk tabakalaşması, KAY ’97 I. Ulusal Konferansı 24-27 Haziran 1997, ODTÜ. Ankara, 331–338 s.
 • Ross, D.A. 1979. Opportunities and Uses of the Oceans, Berlin, 345p
 • Shepard, F.P. 1977. Geological Oceanography, Cran, Russak and Comp. Inc, NewYork 385p.
 • Ünsal, S. 1997. Kıyı yönetimi kavramında yaşanan evrim ve kıyı kullanımı ve yönetimi (düzenleme) bütünlüğü, KAY ’97 I. Ulusal Konferansı, 24–27 Haziran 1997, ODTÜ. Ankara, 9–14 s.

Muğla İli (Güney Ege) Kıyı Alanı Yönetimi ve Balıkçılık.

Year 2006, Volume: 23 Issue: 3, 417 - 420, 01.09.2006

Abstract

Bu çalışmada Güney Ege Bölgesinde balıkçılık ve kıyı yönetiminin yeri ve önemi belirlenmeye çalışılmıştır. Son yıllarda bu bölgede sosyo-ekonomik faaliyetler artış göstermiştir. Güney Ege Kıyıları 1124 km kıyı uzunluğuna sahip olup kıyısal faaliyetler genelde balıkçılık, turizm, orman, deniz kafes üniteleri, II. Yerleşim alanları (ikinci konutlar) ve özel koruma alanları şeklinde oluşmuştur. Güney Ege Bölgesinde balıkçılık, dalyanlar (Güllük, Boğaziçi-Tuzla ve Dalyan-Köyceğiz), kıyı balıkçılığı (12 trol, 12 gırgır ve 1596 paragat ve uzatma ağı teknesi) ve kıyı kültür tesisleri (5 kuluçkahane, 147 ağ kafes ünitesi) şeklinde oluşmuştur

References

 • Acara, A ve E. Okuş. 1996. The coastal productivity and mariculture activites in Turkey, Turkish Journal Marine Science No 2, İstanbul , 193-203p.
 • Anon.1997. Better Management of Coastal Resources, European Comission, Luxembourg, 47p.
 • Boaden J.S.P.and R. Seed. 1993. An Introduction To Coastal Ecology, Blackie Academic and Professional, Glasgow, G64 2NZ, 285 p.
 • DİE. 2002, Su Ürünleri İstatistikleri, T.C. Başbakanlık Devlet istatistik Enstitüsü, Ankara, 63 s.
 • Doğan, E. ve M.A. Erginöz. 1997. Türkiye’de Kıyı Alanları Yönetimi ve Yapılaşması, Arıon Yayınevi,İstanbul, 186 s.
 • Erdem, M. 2000, Muğla Bölgesi Kıyı Balıkçılığının, Kıyı Yönetimi Açısından Değerlendirilmesi Üzerine Araştırmalar, E.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, Bornova, İzmir, 127 s (yayımlanmamış)
 • Hoşsucu, H.1997. Türkiye balıkçılık sektörü içinde Akdeniz-Ege Bölgesinin önemi, kıyı balıkçılığının geliştirilmesi ve çevre entegrasyonu, Akdeniz Balıkçılık Kongresi, 9-11 Nisan 1997, İzmir, 31-41 s.
 • Hoşsucu, H., M. Erdem, V. Ünal, U. Özekinci. 1997. Ege Denizi kıyı balıkçılığı yönetimi ve sorunları, KAY ’97 I. Ulusal Konferansı 24–27 Haziran 1997, ODTÜ. Ankara, 517–521 s.
 • Kınacıgil, H.T, V. Ünal, H. Hoşsucu, M. Erdem. 1998. Bütünleşik kıyı alanı yönetiminde kıyı balıkçılığının yeri ve Bodrum örneği, Bodrum Yarımadası Çevre Sorunları Sempozyumu, 15-19 Şubat 1998, Bodrum, 376-389 s
 • Oğuzkurt, D. ve N. Kazancı. 1997. Köyçeğiz-Dalyan estaurin ekosisteminde tuzluluk tabakalaşması, KAY ’97 I. Ulusal Konferansı 24-27 Haziran 1997, ODTÜ. Ankara, 331–338 s.
 • Ross, D.A. 1979. Opportunities and Uses of the Oceans, Berlin, 345p
 • Shepard, F.P. 1977. Geological Oceanography, Cran, Russak and Comp. Inc, NewYork 385p.
 • Ünsal, S. 1997. Kıyı yönetimi kavramında yaşanan evrim ve kıyı kullanımı ve yönetimi (düzenleme) bütünlüğü, KAY ’97 I. Ulusal Konferansı, 24–27 Haziran 1997, ODTÜ. Ankara, 9–14 s.
There are 13 citations in total.

Details

Primary Language Turkish
Journal Section Articles
Authors

Mustafa Erdem

Publication Date September 1, 2006
Submission Date December 7, 2015
Published in Issue Year 2006Volume: 23 Issue: 3

Cite

APA Erdem, M. . (2006). Muğla İli (Güney Ege) Kıyı Alanı Yönetimi ve Balıkçılık. Ege Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, 23(3), 417-420.