PDF BibTex RIS Cite

An ınvestigation on the artisanal fisheries in Edremit Bay (Aegean Sea).

Year 2006, Volume: 23 Issue: 3, - , 01.09.2006

Abstract

References

 • Akyol, O., Erdem, M., Ünal, V., Ceyhan, T. 2005. Investigations on drift-net fishery for swordfish (Xiphias gladius L.) in the Aegean Sea of Turkey. Turk J. Vet. Anim. Sci. 29: (in press).
 • Anon. 2004. Fishery Shelters of Turkey. TKB-KKGM, Su Ürünleri Hiz. D. Baş., Ankara, 295 s.
 • Çakır, D.T., Bayhan, B., Hoşsucu, B., Ünlüoğlu, A., Akalın, S. 2005. Some parameters of the population biology of spotted flounder (Citharus linguatula Linnaeus,1758) in Edremit Bay (North Aegean Sea). Turk J. Vet. Anim. Sci. 29:1013-1018.
 • Çelik, Ö., Torcu, H. 2000. Ege Denizi, Investigations on the Biology of Red Mullet ( Mullus barbatus Linnaeus, 1758) in Edremit Bay,Aegean Sea, Turkey, (In Turkish). Turk J. Vet. Anim. Sci. 24:287-295.
 • Demirci, R. 1986. Status of Fishing Cooperatives and Problems, (In Turkish). Su Ürünleri Sektörünün Bugünkü Durumu ve Sorunları Sempozyumu. 13-14 Ekim, İzmir, 272 s.
 • Hoşsucu, B., Çakır, D.T. 2003. Some parameters about population biology of the common pandora (Pagellus erythrinus L.,1758) (Sparidae) in the Edremit Bay (Turkey), (in Turkish). E.Ü. Journal of Fisheries and Aquatic Science, 20(3-4):329-336.
 • Kocataş, A., Bilecik, N. 1992. Aegean Sea and Living Resourches, (In Turkish). TKB-Su Ürünleri Araş.Enst. Md.’lüğü, Bodrum, yayın No.7, 88 s.
 • Kınıkarslan, N. 1972. An Investigaments of Annual Growth and Growth index of Red Mullet (Mullus barbatus L.) in Edremit Bay, (in Turkish). İ.Ü. Fen Fak. Hidro. Araş. Enst. Yayınları, S.8:1-10. Ankara, 295 s.
 • Türker Ç.D., Akalın, S., Ünlüoğlu, A., Bayhan, B., Hoşsucu, B. 2003 The (Walbaum, 1792), Arnoglossus kessleri (Schmidt, 1915), (In Turkish). E.Ü. Journal of Fisheries and Aquatic Science, 20(3-4):529-536.

Edremit Körfezi (Ege Denizi) Kıyı Balıkçılığı Üzerine Bir Araştırma.

Year 2006, Volume: 23 Issue: 3, - , 01.09.2006

Abstract

Bu çalışmada, Edremit Körfezi’nde yer alan su ürünleri kooperatifleri ve balıkçı barınaklarının özellikleri, küçük ölçekli balıkçılık faaliyetleri ve bazı balıkçılık sorunları incelenmiştir. Örneklemeler Ocak, Haziran ve Temmuz 2005’te 6 adet su ürünleri kooperatifinde yürütülmüştür. Edremit Körfezi’nde kooperatif ve balıkçı barınaklarında sırasıyla 284 üye ve 655 balıkçı teknesi kaydedilmiştir. Körfezde kıyı balıkçılığı yoğun olarak kıyı sürütme ağları ve uzatma ağlarıyla yürütülmektedir

References

 • Akyol, O., Erdem, M., Ünal, V., Ceyhan, T. 2005. Investigations on drift-net fishery for swordfish (Xiphias gladius L.) in the Aegean Sea of Turkey. Turk J. Vet. Anim. Sci. 29: (in press).
 • Anon. 2004. Fishery Shelters of Turkey. TKB-KKGM, Su Ürünleri Hiz. D. Baş., Ankara, 295 s.
 • Çakır, D.T., Bayhan, B., Hoşsucu, B., Ünlüoğlu, A., Akalın, S. 2005. Some parameters of the population biology of spotted flounder (Citharus linguatula Linnaeus,1758) in Edremit Bay (North Aegean Sea). Turk J. Vet. Anim. Sci. 29:1013-1018.
 • Çelik, Ö., Torcu, H. 2000. Ege Denizi, Investigations on the Biology of Red Mullet ( Mullus barbatus Linnaeus, 1758) in Edremit Bay,Aegean Sea, Turkey, (In Turkish). Turk J. Vet. Anim. Sci. 24:287-295.
 • Demirci, R. 1986. Status of Fishing Cooperatives and Problems, (In Turkish). Su Ürünleri Sektörünün Bugünkü Durumu ve Sorunları Sempozyumu. 13-14 Ekim, İzmir, 272 s.
 • Hoşsucu, B., Çakır, D.T. 2003. Some parameters about population biology of the common pandora (Pagellus erythrinus L.,1758) (Sparidae) in the Edremit Bay (Turkey), (in Turkish). E.Ü. Journal of Fisheries and Aquatic Science, 20(3-4):329-336.
 • Kocataş, A., Bilecik, N. 1992. Aegean Sea and Living Resourches, (In Turkish). TKB-Su Ürünleri Araş.Enst. Md.’lüğü, Bodrum, yayın No.7, 88 s.
 • Kınıkarslan, N. 1972. An Investigaments of Annual Growth and Growth index of Red Mullet (Mullus barbatus L.) in Edremit Bay, (in Turkish). İ.Ü. Fen Fak. Hidro. Araş. Enst. Yayınları, S.8:1-10. Ankara, 295 s.
 • Türker Ç.D., Akalın, S., Ünlüoğlu, A., Bayhan, B., Hoşsucu, B. 2003 The (Walbaum, 1792), Arnoglossus kessleri (Schmidt, 1915), (In Turkish). E.Ü. Journal of Fisheries and Aquatic Science, 20(3-4):529-536.

Details

Primary Language Turkish
Journal Section Articles
Authors

Tevfik CEYHAN


Okan AKYOL


Vahdet ÜNAL

Publication Date September 1, 2006
Submission Date December 7, 2015
Acceptance Date
Published in Issue Year 2006Volume: 23 Issue: 3

Cite

APA Ceyhan, T. , Akyol, O. & Ünal, V. (2006). Edremit Körfezi (Ege Denizi) Kıyı Balıkçılığı Üzerine Bir Araştırma. . Ege Journal of Fisheries and Aquatic Sciences , 23 (3) , - . Retrieved from https://www.egejfas.org/en/pub/issue/5016/68008