PDF BibTex RIS Cite

The investigation on some biological characteristics and fishing data of pelagic fishes which caught by midwater trawl in the Black Sea.

Year 2006, Volume: 23 Issue: 3, 487 - 493, 01.09.2006

Abstract

References

 • Akyüz, F.E., 1981. On the use of Mid-water Trawls for Anchovy in the Black Sea. Modern Fishing Gear of the World I. FAO. By Fishing News Books. Ltd. Farmham. Surry England 357-358.
 • Anonim, 2003 a. Su Ürünleri İstatistikleri 2001. DİE. Yayınları, Ankara.
 • Anonim, 2003 b. 35-1 Nolu Su Ürünleri Avlanma Sirkülerleri. Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı. Koruma Kontrol Genel Müdürlüğü, Ankara.
 • Anonim, 2004. 36-1 Nolu Su Ürünleri Avlanma Sirkülerleri. Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı. Koruma Kontrol Genel Müdürlüğü, Ankara.
 • Ayaz, A., Özekinci, U., Kınacığil, H.T., 2000. Karadeniz’ de ortasu trol balıkçılığı üzerine bir araştırma. Ege Üniversitesi Su Ürünleri Dergisi, Cilt No 17, Sayı:1-2, 95-108.
 • Çelikkale, M.S., Düzgüneş, E., Candeğer, A.F., 1993, Av Araçları ve Avlanma Teknolojisi, Karadeniz Teknik Üni. Trabzon, 541.
 • Erdem, Y., Erkoyuncu. İ., 1997. Hamsi (Engraulis encrasicolus L.) avcılığında kullanılan ortasu trolü ağlarının seçiciliğinin belirlenmesi üzerine bir araştırma. Akdeniz Balıkçılık Kongresi, 9-11 Nisan, İzmir, 683-691.
 • Özekinci, U., Ayaz, A., Hoşsucu, H., 2001. Ege denizinde ortasu trol balıkçılığı ve pelajik balık avcılığı içindeki önemi. XI. Ulusal Su ürünleri Sempozyumu, 04-06 Eylül 2001 Hatay, 72-80.
 • Samsun, O., Özdamar, E., 1995. Hamsi (Engraulis encrasicolus L.) balığının ortasu trolü ile avlanması üzerine bir araştırma. Ege üniversitesi Su Ürünleri Dergisi, Cit no:12, sayı 1-2, 37-43.

Karadeniz'de Orta Su Trolü İle Avlanan Pelajik Balıkların Bazı Biyolojik Özellikleri ve Avcılık Verilerinin İncelenmesi

Year 2006, Volume: 23 Issue: 3, 487 - 493, 01.09.2006

Abstract

Bu çalışmada, Karadeniz’de Kasım 2004-Mayıs 2005 arasında iki tekne ile çekilen orta su trolüyle avlanan pelajik balıkların, boy-ağırlık dağılımı ve av verimi su ürünleri stoklarının korunması açısından incelenmiştir. Örneklemeler aylık olarak yapılmış olup toplam 70 avlanma operasyonu gerçekleştirilmiştir. Ortasu trolü ile av sezonunda sırasıyla, Engraulis encrasicolus L, 1758, Trachurus trachurus L, 1758, Sprattus sprattus phalericus (Risso, 1826), Pomatomus saltatrix ve Alosa pontica (Eichw, 1838) yoğun olarak avlanmıştır. Sonuç olarak, bu araştırmada elde edilen verilere göre, pelajik balıkların avcılığında kullanılan orta su trolünün önemi gittikçe artmaktadır

References

 • Akyüz, F.E., 1981. On the use of Mid-water Trawls for Anchovy in the Black Sea. Modern Fishing Gear of the World I. FAO. By Fishing News Books. Ltd. Farmham. Surry England 357-358.
 • Anonim, 2003 a. Su Ürünleri İstatistikleri 2001. DİE. Yayınları, Ankara.
 • Anonim, 2003 b. 35-1 Nolu Su Ürünleri Avlanma Sirkülerleri. Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı. Koruma Kontrol Genel Müdürlüğü, Ankara.
 • Anonim, 2004. 36-1 Nolu Su Ürünleri Avlanma Sirkülerleri. Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı. Koruma Kontrol Genel Müdürlüğü, Ankara.
 • Ayaz, A., Özekinci, U., Kınacığil, H.T., 2000. Karadeniz’ de ortasu trol balıkçılığı üzerine bir araştırma. Ege Üniversitesi Su Ürünleri Dergisi, Cilt No 17, Sayı:1-2, 95-108.
 • Çelikkale, M.S., Düzgüneş, E., Candeğer, A.F., 1993, Av Araçları ve Avlanma Teknolojisi, Karadeniz Teknik Üni. Trabzon, 541.
 • Erdem, Y., Erkoyuncu. İ., 1997. Hamsi (Engraulis encrasicolus L.) avcılığında kullanılan ortasu trolü ağlarının seçiciliğinin belirlenmesi üzerine bir araştırma. Akdeniz Balıkçılık Kongresi, 9-11 Nisan, İzmir, 683-691.
 • Özekinci, U., Ayaz, A., Hoşsucu, H., 2001. Ege denizinde ortasu trol balıkçılığı ve pelajik balık avcılığı içindeki önemi. XI. Ulusal Su ürünleri Sempozyumu, 04-06 Eylül 2001 Hatay, 72-80.
 • Samsun, O., Özdamar, E., 1995. Hamsi (Engraulis encrasicolus L.) balığının ortasu trolü ile avlanması üzerine bir araştırma. Ege üniversitesi Su Ürünleri Dergisi, Cit no:12, sayı 1-2, 37-43.

Details

Primary Language Turkish
Journal Section Articles
Authors

Osman SAMSUN


Ferhat KALAYCI


Necati SAMSUN


Sabri BİLGİN

Publication Date September 1, 2006
Submission Date December 7, 2015
Acceptance Date
Published in Issue Year 2006Volume: 23 Issue: 3

Cite

APA Samsun, O. , Kalaycı, F. , Samsun, N. & Bilgin, S. (2006). Karadeniz'de Orta Su Trolü İle Avlanan Pelajik Balıkların Bazı Biyolojik Özellikleri ve Avcılık Verilerinin İncelenmesi . Ege Journal of Fisheries and Aquatic Sciences , 23 (3) , 487-493 . Retrieved from http://www.egejfas.org/en/pub/issue/5016/68032