Cilt: 23 Sayı: 3, 1.09.2006

Yıl: 2006

Makaleler

14. Çanakkale İlindeki Su Ürünleri Tüketim Davranışlarının Değerlendirilmesi.

18. Denizanası İşleme Teknolojisi.

27. Çanakkale Balıkçılığının Genel Durumu.

Araştırma Makalesi

30. Babadıllimanı Koyundaki (Mersin) Boops boops (Linnaeus, 1758) Populasyonunun Bazı Biyolojik Özellikleri

41. A preliminary study on reproductive peculiarities of the Tonguesole (Cynoglossus sinusarabici