PDF BibTex RIS Kaynak Göster

A research on the flesh quality of Fistularia commersonii (Rüppel, 1835) is a lessepsian species.

Yıl 2006, Cilt: 23 Sayı: 3, - , 01.09.2006

Öz

Kaynakça

 • Anıl, N., Nizamlıoğlu, M. ve Doğruer, Y. 1988. Balıklarda Grading Sisteminin Geliştirilmesi ve Kalite Faktörlerinin Tespiti Üzerine Araştırmalar. Selçuk Üniv. Vet. Fak. Dergisi 4(1):239-249, A. Ü. Basımevi, Ankara.
 • Anon. 1974-a. Et ve Et Mamulleri Rutubet Miktarı tayini TS 1743. Türk Standartları Enstitüsü. Ankara.
 • Anon. 1974-b. Et ve Et Mamulleri Kül Tayini TS 1746, Türk Standartları Enstitüsü, Ankara.
 • Anon. 1983. Gıda Maddeleri Muayene ve Analiz Yöntemleri Kitabı, T.C. T.O.K.B. Gıda İşleri Genel Müd. Yay. No 65, Özel Yayın No:62-105, 796s., Ankara.
 • Cardenas, S., Berastegui, D. A. and Ortiz, J. M. 1997. First record of Fistularia petimba Lacepede, 1803 (Pisces, Fistularidae) off the coast of Cadiz (Southern Iberian Peninsula). Boletin del Instituto Espanol de Oceanografia, 13:83-86.
 • Corsini, M. 2002. Lessepsian migrant Fistularia commersonii from the Rhodes marine area. Journal of Fish Biology, 61(4):1061-1062.
 • Fritzsche, R. A., 1990. Fistulariidae. p. 654-655. In J.C. Quero, J.C. Hureau, C. Karrer, A. Post and L. Saldanha (eds.) Check-list of the fishes of the eastern tropical Atlantic (CLOFETA). JNICT, Lisbon; SEI, Paris; and UNESCO, Paris. Vol. 2.
 • Golani, D. 2000. First record of the bluespotted cornetfish from the Mediterranean Sea. J. Fish Biol. 56: 1545-1547.
 • Gökoğlu, M., Bodur, T., Gülyavuz, H., 2002. The First Record of The Bluespotted Cornetfish (Fistularia commersonii Rüppel, 1835) (Fam: Fistulariidae) in the Coast of Mediterranean Sea of Turkey. Israel Journal o f Zoology Vol. 48-3. 252-254.
 • Gökoğlu, N. 2002. Su Ürünleri İşleme Teknolojisi. 157 s. İstanbul, Su Vakfı Yayınları.
 • Gülyavuz, H. ve Ünlüsayın, M. 1999. Su Ürünleri İşleme Teknolojisi. 366 s. Isparta, Şahin Matbaa.
 • Keskin, H., 1975. Gıda Kimyası, İstanbul Üniversitesi Yay. Sayı:1980, Kimya Fak. No:21, 1046s., İstanbul.
 • Lieske, E. and Myers, R. 1994. Collins Pocket Guide. Coral Reef Fishes. Indo-Pacific and Carribean including the Red Sea. Haper Collins Publishers. 400 p.
 • Myers, R. 1991. Micronesian reef fishes. Second Ed. Coral Graphics. Burriguda Guam, 298 p.
 • Watson, W. and Sandkop, B. E. M. 1996. Fistularidae cornetfish. In: H. G. Maser (ed.) the early stages of fishes in the California current region. California Cooperative Oceanic Fisheries Investigations. No:33, 1505 p.
 • Yıldırım, M. Z., Gülyavuz, H. ve Ünlüsayın, M., 1997. Eğirdir Gölü Kerevitlerinin (Astacus leptodactylus salinus Normdan, 1842) Et Verimi Üzerine Bir Araştırma. Tr. J. of Zoology, 21:101-105, Tubitak.

Lesepsiyen Bir Tür Olan Fistularia commersonii'nin (Rüppel, 1835) Et Kalitesi Üzerine Bir Araştırma.

Yıl 2006, Cilt: 23 Sayı: 3, - , 01.09.2006

Öz

Fistularia commersonii Kızıl Deniz’den Suveyş Kanalı ile Akdeniz’e giren lesepsiyen bir türdür. İlk kez 2000 yılında İsrail kıyılarında Golani tarafından tespit edilmiştir. 2000 yılı sonunda Antalya kıyılarında görülmüş ve 2002 yılında Türkiye kıyılarında Gökoğlu ve ark. (2002) tarafından ilk kaydı yapılmıştır. Bu çalışmada ülkemiz kıyılarında ilk kez kaydı yapılan bu türün et kalitesi ve kimyasal kompozisyonu araştırılmıştır. Çeşitli boy ve ağırlıklarda alınan örneklerde baş ağırlığı %15.2-19.6, iç organ %4.9-5.3, omurga ve yüzgeçler %11.6-12.3, et verimi %63.2-67.6 oranında olduğu bulunmuştur. Et veriminde balık ağırlığı arttıkça bir artış olduğu görülmüştür. Fistularia commersonii’nin kimyasal kompozisyonu %75.95±0.81 su, %4.72±0.51 yağ, %15.65±0.45 protein, %1.87±0.36 inorganik madde, %1.81 karbonhidrat olarak tespit edilmiştir. Enerji değeri 120.09 kcal/100g, absorblanabilir enerji değeri ise 112.32 kcal/100g olarak hesaplanmıştır. Sonuç olarak bu türün et verimi ve yağ oranı düşük, beyaz etli bir balık olduğu bildirilmiştir

Kaynakça

 • Anıl, N., Nizamlıoğlu, M. ve Doğruer, Y. 1988. Balıklarda Grading Sisteminin Geliştirilmesi ve Kalite Faktörlerinin Tespiti Üzerine Araştırmalar. Selçuk Üniv. Vet. Fak. Dergisi 4(1):239-249, A. Ü. Basımevi, Ankara.
 • Anon. 1974-a. Et ve Et Mamulleri Rutubet Miktarı tayini TS 1743. Türk Standartları Enstitüsü. Ankara.
 • Anon. 1974-b. Et ve Et Mamulleri Kül Tayini TS 1746, Türk Standartları Enstitüsü, Ankara.
 • Anon. 1983. Gıda Maddeleri Muayene ve Analiz Yöntemleri Kitabı, T.C. T.O.K.B. Gıda İşleri Genel Müd. Yay. No 65, Özel Yayın No:62-105, 796s., Ankara.
 • Cardenas, S., Berastegui, D. A. and Ortiz, J. M. 1997. First record of Fistularia petimba Lacepede, 1803 (Pisces, Fistularidae) off the coast of Cadiz (Southern Iberian Peninsula). Boletin del Instituto Espanol de Oceanografia, 13:83-86.
 • Corsini, M. 2002. Lessepsian migrant Fistularia commersonii from the Rhodes marine area. Journal of Fish Biology, 61(4):1061-1062.
 • Fritzsche, R. A., 1990. Fistulariidae. p. 654-655. In J.C. Quero, J.C. Hureau, C. Karrer, A. Post and L. Saldanha (eds.) Check-list of the fishes of the eastern tropical Atlantic (CLOFETA). JNICT, Lisbon; SEI, Paris; and UNESCO, Paris. Vol. 2.
 • Golani, D. 2000. First record of the bluespotted cornetfish from the Mediterranean Sea. J. Fish Biol. 56: 1545-1547.
 • Gökoğlu, M., Bodur, T., Gülyavuz, H., 2002. The First Record of The Bluespotted Cornetfish (Fistularia commersonii Rüppel, 1835) (Fam: Fistulariidae) in the Coast of Mediterranean Sea of Turkey. Israel Journal o f Zoology Vol. 48-3. 252-254.
 • Gökoğlu, N. 2002. Su Ürünleri İşleme Teknolojisi. 157 s. İstanbul, Su Vakfı Yayınları.
 • Gülyavuz, H. ve Ünlüsayın, M. 1999. Su Ürünleri İşleme Teknolojisi. 366 s. Isparta, Şahin Matbaa.
 • Keskin, H., 1975. Gıda Kimyası, İstanbul Üniversitesi Yay. Sayı:1980, Kimya Fak. No:21, 1046s., İstanbul.
 • Lieske, E. and Myers, R. 1994. Collins Pocket Guide. Coral Reef Fishes. Indo-Pacific and Carribean including the Red Sea. Haper Collins Publishers. 400 p.
 • Myers, R. 1991. Micronesian reef fishes. Second Ed. Coral Graphics. Burriguda Guam, 298 p.
 • Watson, W. and Sandkop, B. E. M. 1996. Fistularidae cornetfish. In: H. G. Maser (ed.) the early stages of fishes in the California current region. California Cooperative Oceanic Fisheries Investigations. No:33, 1505 p.
 • Yıldırım, M. Z., Gülyavuz, H. ve Ünlüsayın, M., 1997. Eğirdir Gölü Kerevitlerinin (Astacus leptodactylus salinus Normdan, 1842) Et Verimi Üzerine Bir Araştırma. Tr. J. of Zoology, 21:101-105, Tubitak.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Hayri GÜLYAVUZ


Ruhan İLHAN


Ramazan İKİZ

Yayınlanma Tarihi 1 Eylül 2006
Gönderilme Tarihi 7 Aralık 2015
Yayınlandığı Sayı Yıl 2006Cilt: 23 Sayı: 3

Kaynak Göster

APA Gülyavuz, H. , İlhan, R. & İkiz, R. (2006). Lesepsiyen Bir Tür Olan Fistularia commersonii'nin (Rüppel, 1835) Et Kalitesi Üzerine Bir Araştırma. . Ege Journal of Fisheries and Aquatic Sciences , 23 (3) , - . Retrieved from http://www.egejfas.org/tr/pub/issue/5016/68022