PDF BibTex RIS Kaynak Göster

Chabanaud, 1931) from Northeastern Mediterranean (Mersin).

Yıl 2006, Cilt: 23 Sayı: 3, 519 - 522, 01.09.2006

Öz

Kaynakça

 • Akşiray, F., 1987. Turkish Marine Fishes and Their Identification Sheets, (in Turkish). Türkiye Deniz Balıkları Tayin Anahtarı. İ. Ü. Rektörlüğü Yay. No: 3490. II. Baskı Kardeşler Basımevi, İstanbul, 811 s.
 • Avşar, D., 2005. Fishery Biology and Population Dynamics (in Turkish). Ç. Ü. Su Ürün. Fak. Ders Kitabı No:5. Nobel Kitapevi, Adana. 332 s.
 • Bagenal, T.B., 1978. Methods for Assessment of Fish Production in Fresh Waters. IBP Handbook No: 3, Blackwell Scientific, London, 166-178 pp.
 • Başusta, N., 1997. Pelagic and Demersal Fish Species in İskenderun Bay. PhD Thesis University of Cukurova, (in Turkish). İskenderun Körfezi’nde Bulunana Pelajik ve Demersal Balıklar. Ç.Ü. Fen Bilimleri Enistitüsü, Su Ürünleri Anabilim Dalı. Doktora Tezi. 203 s.
 • Başusta, N., Başusta (Girgin), A., Koç (Torcu), H., 2002. Distribution of Lessepsian Fishes in the Turkish Mediterranean Coasts. Workshop on Lessepsian Migration, 20-21 july 2002, Gökçeada, Turkey. 100-107.
 • Fischer, W., Bauchot, M.-L., Schneider, M., 1987. Fishes. FAO Species Identification Sheets For Fishery Purposes Mediterranean and Black Sea. Fishing Area 37, Volume II: Rome. 761-1530.
 • Gibson, R. N., Ezzi, I. A., 1980. The Biology of the Scaldfish, Arnoglossus laterna (WALBAUM) on the West Coast of Scotland, J, Fish Biol. 17: 565-575 pp,
 • Golani, D., 2002. Lessepsian Fish Migration-Characterization and Impact onthe Eastern Mediterrenean, Workshop on Lessepsian Migration. 20-21 July 2002, Gökçe-Türkey; 1-9.
 • Gücü, A. C., Bingel, F., 1994. Trawlable Species Essemblages on the Continental Shelf of the Northeastern Levant Sea (Mediterranean) with an Emphasiss on Lessepsion Migration. Acta Adriat. 35 (1/2): 83-100.
 • Holden, M. J., Raitt. D. F. S., 1974. Manual of Fisheries Science. Part 2- Methods of Recource Investigation and Their Application. FAO Fish. Tech. Pap. (115). Rev. 1: 214
 • Mater, S., Kaya, M., Bilecenoğlu, M., 2003 Türkiye Deniz Balıkları Atlası. Ege Üniversitesi su Ürünleri Fakültesi Yayınları No:68. Yardımcı Ders Kitapları Dizin No:11. 2003. Bornova-İzmir, 169s.
 • Padoa, E., 1956. Famiglia Bothidae. Fauna Flora Napoli, Monogr., 38, 783- 831.
 • Taşkavak, E., Bilecenoğlu, M., 2001. Length-Weight Relationships For 18 Lessepsian (Red Sea) İmmigrant Fish Species From The Eastern Mediterranean Coast Of Turkey. J. Mar. Biol. Ass. U.K. 81, 895-896.
 • Taşkavak, E., Mater, S., Bilecenoğlu, M.,1998. Kızıldeniz Göçmeni Balıkların Doğu Akdeniz Kıyılarımızdaki (Mersin-Samandağ) Dağılımı ve Bölge Balıkçılığına Etkileri. III. Su Ürünleri Sempozyumu. Erzurum. 151-162.
 • Whitehead, P.J.P., Bauchot, M.-L., Hureau, J.-C., Nielsen, J., Tortonese, E., 1986. Fishes of the North-eastern Atlantic and the Mediterranean. Vol. 2. Richard Clay Ltd, U.K., 964-966.
 • Yeldan, H., Avşar, D., Özütok, M., 2004. Babadıllimanı Koyu (Silifke-Mersin) Sivrikuyruk Dil Balıklarının (Cynoglossus Sinusarabici (Chabanaud, 1931)) Balıkçılık Biyolojisi Parametrelerinin Belirlenmesine Yönelik Bir Ön Çalışma.Adana. XVII Ulusal Biyoloji Kongresi 22-24 Haziran 2004 ( SDÜ Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi Dergisinde Basımda).

A preliminary study on reproductive peculiarities of the Tonguesole (Cynoglossus sinusarabici

Yıl 2006, Cilt: 23 Sayı: 3, 519 - 522, 01.09.2006

Öz

Babadıllimanı Koyu’ndaki Cynoglossus sinusarabici Chabanaud, 1931 populasyonunun üreme özelliklerini belirlemek amacıyla Mayıs 1999-Nisan 2000 tarihleri arasında aylık örnekleme yolluyla elde edilen örneklerin %51.5’inin erkek, %48.5’sinin ise dişilerden oluştuğu saptanmıştır. Gonadosomatik İndeks değerlerinin aylık değişiminden bu türün üreme döneminin Mayıs-Temmuz ve Eylül-Aralık arasındaki dönemlerde olmak üzere yılda iki kez gerçekleştiği; ilk eşeysel olgunluk boyunun erkeklerde 6.8, dişilerde 6.9 cm olduğu; ortalama yumurta verimliliği (Fekondite) ise, 7207±4514 adet olduğu saptanmıştır

Kaynakça

 • Akşiray, F., 1987. Turkish Marine Fishes and Their Identification Sheets, (in Turkish). Türkiye Deniz Balıkları Tayin Anahtarı. İ. Ü. Rektörlüğü Yay. No: 3490. II. Baskı Kardeşler Basımevi, İstanbul, 811 s.
 • Avşar, D., 2005. Fishery Biology and Population Dynamics (in Turkish). Ç. Ü. Su Ürün. Fak. Ders Kitabı No:5. Nobel Kitapevi, Adana. 332 s.
 • Bagenal, T.B., 1978. Methods for Assessment of Fish Production in Fresh Waters. IBP Handbook No: 3, Blackwell Scientific, London, 166-178 pp.
 • Başusta, N., 1997. Pelagic and Demersal Fish Species in İskenderun Bay. PhD Thesis University of Cukurova, (in Turkish). İskenderun Körfezi’nde Bulunana Pelajik ve Demersal Balıklar. Ç.Ü. Fen Bilimleri Enistitüsü, Su Ürünleri Anabilim Dalı. Doktora Tezi. 203 s.
 • Başusta, N., Başusta (Girgin), A., Koç (Torcu), H., 2002. Distribution of Lessepsian Fishes in the Turkish Mediterranean Coasts. Workshop on Lessepsian Migration, 20-21 july 2002, Gökçeada, Turkey. 100-107.
 • Fischer, W., Bauchot, M.-L., Schneider, M., 1987. Fishes. FAO Species Identification Sheets For Fishery Purposes Mediterranean and Black Sea. Fishing Area 37, Volume II: Rome. 761-1530.
 • Gibson, R. N., Ezzi, I. A., 1980. The Biology of the Scaldfish, Arnoglossus laterna (WALBAUM) on the West Coast of Scotland, J, Fish Biol. 17: 565-575 pp,
 • Golani, D., 2002. Lessepsian Fish Migration-Characterization and Impact onthe Eastern Mediterrenean, Workshop on Lessepsian Migration. 20-21 July 2002, Gökçe-Türkey; 1-9.
 • Gücü, A. C., Bingel, F., 1994. Trawlable Species Essemblages on the Continental Shelf of the Northeastern Levant Sea (Mediterranean) with an Emphasiss on Lessepsion Migration. Acta Adriat. 35 (1/2): 83-100.
 • Holden, M. J., Raitt. D. F. S., 1974. Manual of Fisheries Science. Part 2- Methods of Recource Investigation and Their Application. FAO Fish. Tech. Pap. (115). Rev. 1: 214
 • Mater, S., Kaya, M., Bilecenoğlu, M., 2003 Türkiye Deniz Balıkları Atlası. Ege Üniversitesi su Ürünleri Fakültesi Yayınları No:68. Yardımcı Ders Kitapları Dizin No:11. 2003. Bornova-İzmir, 169s.
 • Padoa, E., 1956. Famiglia Bothidae. Fauna Flora Napoli, Monogr., 38, 783- 831.
 • Taşkavak, E., Bilecenoğlu, M., 2001. Length-Weight Relationships For 18 Lessepsian (Red Sea) İmmigrant Fish Species From The Eastern Mediterranean Coast Of Turkey. J. Mar. Biol. Ass. U.K. 81, 895-896.
 • Taşkavak, E., Mater, S., Bilecenoğlu, M.,1998. Kızıldeniz Göçmeni Balıkların Doğu Akdeniz Kıyılarımızdaki (Mersin-Samandağ) Dağılımı ve Bölge Balıkçılığına Etkileri. III. Su Ürünleri Sempozyumu. Erzurum. 151-162.
 • Whitehead, P.J.P., Bauchot, M.-L., Hureau, J.-C., Nielsen, J., Tortonese, E., 1986. Fishes of the North-eastern Atlantic and the Mediterranean. Vol. 2. Richard Clay Ltd, U.K., 964-966.
 • Yeldan, H., Avşar, D., Özütok, M., 2004. Babadıllimanı Koyu (Silifke-Mersin) Sivrikuyruk Dil Balıklarının (Cynoglossus Sinusarabici (Chabanaud, 1931)) Balıkçılık Biyolojisi Parametrelerinin Belirlenmesine Yönelik Bir Ön Çalışma.Adana. XVII Ulusal Biyoloji Kongresi 22-24 Haziran 2004 ( SDÜ Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi Dergisinde Basımda).

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Hacer YELDAN


Dursun AVŞAR


Meltem ÖZÜTOK


Erdoğan ÇİÇEK


Caner Enver ÖZYURT

Yayınlanma Tarihi 1 Eylül 2006
Gönderilme Tarihi 7 Aralık 2015
Yayınlandığı Sayı Yıl 2006Cilt: 23 Sayı: 3

Kaynak Göster

APA Yeldan, H. , Avşar, D. , Özütok, M. , Çiçek, E. & Özyurt, C. E. (2006). A preliminary study on reproductive peculiarities of the Tonguesole (Cynoglossus sinusarabici . Ege Journal of Fisheries and Aquatic Sciences , 23 (3) , 519-522 . Retrieved from http://www.egejfas.org/tr/pub/issue/5016/68038