PDF BibTex RIS Kaynak Göster

Stock structure of Eastern Black Sea anchovy (Engraulis encrasicolus L., 1758).

Yıl 2006, Cilt: 23 Sayı: 3, 497 - 503, 01.09.2006

Öz

Kaynakça

 • Avşar, D. 1998. Balıkçılık Biyolojisi Ve Populasyon Dinamiği, No: 20 I. Baskı Baki Kitap ve Yayınevi, Adana.
 • Boran, M. 1995.Trabzon Sahillerinde Çeşitli Kirleticilerin Zamansal ve alansal Dağılımı, Doktora Tezi, KTÜ Fen Bilimleri Ens. Balıkçılık Tek. Müh. Anabilim Dalı, Trabzon.
 • Düzgüneş, E., Karaçam, H. 1989. Karadeniz’deki Hamsi (Engraulis encrasicolis L. 1758) Balıklarında Bazı Populasyon Büyüme Özelliklerinin İncelenmesi, Doğa Zoology, 13, 77-83.
 • Gulland, J.A. 1988. Fish Population Dynamics, The İmplications for Menagement, Second Edition, John Wiley, New York.
 • Kideyş, A. 1994. Recent Dramatic Changes in the Black Sea Ecosystem: The Reason for the Sharp Decline in Turkish Anchovy Fisheries. Journal of Marine Systems. 5, 171-181.
 • King, M. 1995. Fisheries Biology Assessment and Management, Editorial Office, Osney Mead, Oxford OX2 0EL, Printed and Bound in Great Britannia by Hartnols Ltd., Bodmin.
 • Mutlu, C. 1994. Doğu Karadeniz’deki Hamsi (Engraulis encrasicolis L., 1758) Balıklarının Bazı Populasyon Özellikleri Üzerine Bir Araştırma, Yüksek Lisans Tezi, KTÜ, Fen Bilimleri Enstitüsü, Bal. Tek. Müh. Anabilim Dalı, Trabzon.
 • Mutlu, C. 2000.Doğu Karadeniz’de Hamsi Populasyonunun Özellikleri ve Stok Miktarının Tahmininde Analitik Yöntemlerin Uygulanması, Doktora Tezi, KTÜ, Fen Bilimleri Enstitüsü, Bal. Tek. Müh. Anabilim Dalı, Trabzon.
 • Özdamar, E., Kihara, K., Erkoyuncu, İ. 1991. Some Biological Characteristics of European Anchovy (Engraulis encrasicolis L. 1758) in the Black Sea, Fisheries Research, 9, 18.
 • Pauly, D. 1984. Fish population Dynamics in Tropical Waters; A Manuel for Use With Programmamle Calculators, ICLARM, Stud, Rev. 8: 325p, Manila.
 • Rass, T.S. 1992. Changes in the fish Resources of the Black Sea Oceanology (32), 2, UDC 551.463.262., 192-203.
 • Ricker, W.E. 1975. Computation and İnterpretation of Biological Statistic of Fish popularion, Fish. Res. Board of Can. Bull., 191: 382p.
 • Seyhan, K., Düzgüneş, E., Mutlu, C., Şahin, C., Kayalı, E., Tiftik, R.E. 1997. Karadeniz Hamsi Stoklarındaki Son Değişmeler, Belirsizlikler ve Yönetim Stratejileri, XIII: Ulusal Biyoloji Kongresi, 5, 237-245.
 • Şahin, C., Çiloğlu, E., Gözler, A.M., Engin.,S. 2003 Doğu Karadeniz’deki Hamsi (Engraulis encrasicolus, L., 1785) Populasyonunda Son Yıllardaki Değişimler II. National Fisheries Symposium, 2-5 September, Fırat University, Turkey.

2004-2005 Av Sezonunda Doğu Karadeniz’deki Hamsi (Engraulis encrasicolus L., 1758) Populasyonunun Yapısı

Yıl 2006, Cilt: 23 Sayı: 3, 497 - 503, 01.09.2006

Öz

Bu çalışmada, Doğu Karadeniz’deki hamsi populasyonununa ilişkin bazı temel parametrelerin tahmini amaçlanmıştır. Araştırmada 1499 birey incelenmiş olup, % 8’i “0”, %54’ü “1”, % 23’ü “2” ve % 15’i “3” yaşındaki balıklardan oluştuğu tespit edilmiştir. Cinsiyet oranı % 3.5’i olgunlaşmamış, % 52’si dişi ve % 44.5’i erkek olarak gözlenmiştir. Ortalama boy 11.359±0.031cm ve ağırlık 9.275±0.066 g iken boy-ağırlık ilişkisi W= 0.0101L2.7948 ve r= 0.95 büyüme parametreleri ise L∞=16.114, k= 0.2919, W∞ = 23.889 ve t0 =-2.5626 tahmin edilmiştir. 2004 av sezonunda alınan verilerin yaşa karşılık gelen frekanslarından yararlanarak S=0.39 ve anlık toplam ölüm oranı Z=0.93 anlık doğal ölüm oranı M= 0.39 ve avcılık ölüm oranı F= 0.54 şeklinde tespit edilmiştir

Kaynakça

 • Avşar, D. 1998. Balıkçılık Biyolojisi Ve Populasyon Dinamiği, No: 20 I. Baskı Baki Kitap ve Yayınevi, Adana.
 • Boran, M. 1995.Trabzon Sahillerinde Çeşitli Kirleticilerin Zamansal ve alansal Dağılımı, Doktora Tezi, KTÜ Fen Bilimleri Ens. Balıkçılık Tek. Müh. Anabilim Dalı, Trabzon.
 • Düzgüneş, E., Karaçam, H. 1989. Karadeniz’deki Hamsi (Engraulis encrasicolis L. 1758) Balıklarında Bazı Populasyon Büyüme Özelliklerinin İncelenmesi, Doğa Zoology, 13, 77-83.
 • Gulland, J.A. 1988. Fish Population Dynamics, The İmplications for Menagement, Second Edition, John Wiley, New York.
 • Kideyş, A. 1994. Recent Dramatic Changes in the Black Sea Ecosystem: The Reason for the Sharp Decline in Turkish Anchovy Fisheries. Journal of Marine Systems. 5, 171-181.
 • King, M. 1995. Fisheries Biology Assessment and Management, Editorial Office, Osney Mead, Oxford OX2 0EL, Printed and Bound in Great Britannia by Hartnols Ltd., Bodmin.
 • Mutlu, C. 1994. Doğu Karadeniz’deki Hamsi (Engraulis encrasicolis L., 1758) Balıklarının Bazı Populasyon Özellikleri Üzerine Bir Araştırma, Yüksek Lisans Tezi, KTÜ, Fen Bilimleri Enstitüsü, Bal. Tek. Müh. Anabilim Dalı, Trabzon.
 • Mutlu, C. 2000.Doğu Karadeniz’de Hamsi Populasyonunun Özellikleri ve Stok Miktarının Tahmininde Analitik Yöntemlerin Uygulanması, Doktora Tezi, KTÜ, Fen Bilimleri Enstitüsü, Bal. Tek. Müh. Anabilim Dalı, Trabzon.
 • Özdamar, E., Kihara, K., Erkoyuncu, İ. 1991. Some Biological Characteristics of European Anchovy (Engraulis encrasicolis L. 1758) in the Black Sea, Fisheries Research, 9, 18.
 • Pauly, D. 1984. Fish population Dynamics in Tropical Waters; A Manuel for Use With Programmamle Calculators, ICLARM, Stud, Rev. 8: 325p, Manila.
 • Rass, T.S. 1992. Changes in the fish Resources of the Black Sea Oceanology (32), 2, UDC 551.463.262., 192-203.
 • Ricker, W.E. 1975. Computation and İnterpretation of Biological Statistic of Fish popularion, Fish. Res. Board of Can. Bull., 191: 382p.
 • Seyhan, K., Düzgüneş, E., Mutlu, C., Şahin, C., Kayalı, E., Tiftik, R.E. 1997. Karadeniz Hamsi Stoklarındaki Son Değişmeler, Belirsizlikler ve Yönetim Stratejileri, XIII: Ulusal Biyoloji Kongresi, 5, 237-245.
 • Şahin, C., Çiloğlu, E., Gözler, A.M., Engin.,S. 2003 Doğu Karadeniz’deki Hamsi (Engraulis encrasicolus, L., 1785) Populasyonunda Son Yıllardaki Değişimler II. National Fisheries Symposium, 2-5 September, Fırat University, Turkey.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Cemalettin ŞAHİN


A. Mutlu GÖZLER


Necati HACIMURTAZAOĞLU


Nazlı KONGUR

Yayınlanma Tarihi 1 Eylül 2006
Gönderilme Tarihi 7 Aralık 2015
Yayınlandığı Sayı Yıl 2006Cilt: 23 Sayı: 3

Kaynak Göster

APA Şahin, C. , Gözler, A. M. , Hacımurtazaoğlu, N. & Kongur, N. (2006). 2004-2005 Av Sezonunda Doğu Karadeniz’deki Hamsi (Engraulis encrasicolus L., 1758) Populasyonunun Yapısı . Ege Journal of Fisheries and Aquatic Sciences , 23 (3) , 497-503 . Retrieved from http://www.egejfas.org/tr/pub/issue/5016/68034