BibTex RIS Kaynak Göster

L.,1758) population in Seyhan Dam Lake (Adana).

Yıl 2006, Cilt: 23 Sayı: 3, - , 01.09.2006

Öz

Kaynakça

 • Al
 • Avşar, D., and C.E. Özyurt. 1999. Fisheries of Seyhan Dam Lake. X. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, 22-24 Eylül, Ç.Ü. Su Ürünleri Fakültesi, Adana, Cilt: 1 225-235.
 • Balık, İ., H. Çubuk. 2001. Size distribution and condition factors of roach 124, Fakülte Yay. No:2, 460 p.
 • Demirsoy, A. 1988. The Basic rules of life. (in turkish). Cilt III/Kısım I, Hacettepe Üniversitesi Yayınları: A/55, 684 p. odt, C. 1995. Multilingual illustrated guide to the world’s commercial coldwater. Scandinivian Fishing Year Book Hedehusene, Fishing New Books, Denmark. 245 p.
 • Geldiay, R., and S. Balık. 1988. Freshwater fishes in Turkey. (in Turkish). E.Ü. Fen Fak. Kitaplar Serisi No: 97, 519 p. ız, T. 1984. The benthic invertebrates of Seyhan Dam Lake and their qualitative and quantitative distributions. (in Turkish). Doğa Türk Zooloji Dergisi, 12 (3): 231-245.
 • Lagler, F.K. 1966. Freshwater fishery biology. W.M.C. Brown Co. Publishers Dubuque, Iowa. 421 p. Cren, E.D. 1951. The length-relationship and seasonal cycle in gonad weight and condition in the perch (Perca fluviatilis). J. Animal Ecology, 20: 210-218.
 • Nikolskii, G.V. 1969. Theory of Fish Population Dynamics as The Biological Background for Rational Exploitation and Management of Fishery Resources. Oliver and Boyd Ltd. Edinburg. 323 p.
 • Özyurt, C.E., and D. Avşar. 2001. Identification of some biological characteristics for carp (Cyprinus carpio Linneaus, 1758) in Seyhan dam lake. (in Turkish). E.Ü. Su Ürünleri Dergisi. E.U. Journal of Fisheries & Aquatic Sciences, 18 (3-4): 333-342.
 • Ricker, W.E. 1968. Methods for assesment of fish production in freshwaters.
 • Weatherly, A.H. 1972. Growth and ecology of fish populations. Academic Pres, London. 293 p.

A premiliminary research on size distribution and condition factor determination of roach (Rutilus rutilus

Yıl 2006, Cilt: 23 Sayı: 3, - , 01.09.2006

Öz

Bu çalışma, Seyhan Baraj (Adana) Gölü’ndeki Kızılgöz (Rutilus rutilus L., 1758) populasyonunun büyüklük dağılımı ve kondisyon faktörünü araştırmak için Nisan 2004 ve Mart 2005 tarihleri arasında yürütülmüştür. Populasyonun I ile IV yaş grupları arasında dağılım gösterdikleri saptanmıştır. Populasyonun % 47.77’si dişi, %52.23’ü erkektir. En büyük bireyin ağırlık ve boyu 260.04 g ve 24 cm olarak bulunmuştur. Kızılgöz populasyonunun ortalama kondisyon faktörü 1.440 olarak saptanmıştır. Dişi ve erkek bireylerin kondisyon faktörleri arasındaki farklar önemsiz (P>0.05) bulunmuştur

Kaynakça

 • Al
 • Avşar, D., and C.E. Özyurt. 1999. Fisheries of Seyhan Dam Lake. X. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, 22-24 Eylül, Ç.Ü. Su Ürünleri Fakültesi, Adana, Cilt: 1 225-235.
 • Balık, İ., H. Çubuk. 2001. Size distribution and condition factors of roach 124, Fakülte Yay. No:2, 460 p.
 • Demirsoy, A. 1988. The Basic rules of life. (in turkish). Cilt III/Kısım I, Hacettepe Üniversitesi Yayınları: A/55, 684 p. odt, C. 1995. Multilingual illustrated guide to the world’s commercial coldwater. Scandinivian Fishing Year Book Hedehusene, Fishing New Books, Denmark. 245 p.
 • Geldiay, R., and S. Balık. 1988. Freshwater fishes in Turkey. (in Turkish). E.Ü. Fen Fak. Kitaplar Serisi No: 97, 519 p. ız, T. 1984. The benthic invertebrates of Seyhan Dam Lake and their qualitative and quantitative distributions. (in Turkish). Doğa Türk Zooloji Dergisi, 12 (3): 231-245.
 • Lagler, F.K. 1966. Freshwater fishery biology. W.M.C. Brown Co. Publishers Dubuque, Iowa. 421 p. Cren, E.D. 1951. The length-relationship and seasonal cycle in gonad weight and condition in the perch (Perca fluviatilis). J. Animal Ecology, 20: 210-218.
 • Nikolskii, G.V. 1969. Theory of Fish Population Dynamics as The Biological Background for Rational Exploitation and Management of Fishery Resources. Oliver and Boyd Ltd. Edinburg. 323 p.
 • Özyurt, C.E., and D. Avşar. 2001. Identification of some biological characteristics for carp (Cyprinus carpio Linneaus, 1758) in Seyhan dam lake. (in Turkish). E.Ü. Su Ürünleri Dergisi. E.U. Journal of Fisheries & Aquatic Sciences, 18 (3-4): 333-342.
 • Ricker, W.E. 1968. Methods for assesment of fish production in freshwaters.
 • Weatherly, A.H. 1972. Growth and ecology of fish populations. Academic Pres, London. 293 p.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Sibel ALAGÖZ

Münir Ziya Lugal GÖKSU

Deniz ERGÜDEN

Yayımlanma Tarihi 1 Eylül 2006
Gönderilme Tarihi 7 Aralık 2015
Yayımlandığı Sayı Yıl 2006Cilt: 23 Sayı: 3

Kaynak Göster

APA ALAGÖZ, S. ., GÖKSU, M. Z. L. ., & ERGÜDEN, D. . (2006). A premiliminary research on size distribution and condition factor determination of roach (Rutilus rutilus. Ege Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, 23(3).