PDF BibTex RIS Kaynak Göster

Middle Black sea region fishing and socioeconomic status of fishermen.

Yıl 2006, Cilt: 23 Sayı: 3, 529 - 532, 01.09.2006

Öz

Kaynakça

 • Anonim, 1994-2004. 1994-2003 Yılları Su Ürünleri İstatistikleri. T.C. Başbakanlık Devlet İstatistik Enstitüsü, Ankara.
 • Altınbaş, N. ve A. Menekşe, 2000. Marine resources. 28-30 Eylül 2000. “2.
 • Denizcilik Şurası” Başbakanlık Denizcilik Müsteşarlığı, İstanbul, 2000.
 • Çelikkale, M.S., E. Düzgüneş ve İ.Okumuş, 1999. Turkish fisheries sector, its potential, present status, problems and solution suggestions. İst. Tic.Od. Yayın No.:1999-2 İstanbul. 73, 89.
 • Elbek, A.G., 1992. Sectoral and economical structures in fisheries. E.Ü.Su Ürünleri Dergisi, İzmir, 1992.
 • Savaş, Y., 2000. Suggestions for sustainable marine fisheries in Turkey “2.Ulusal Denizcilik Şürası” T.C. Başbakanlık Denizcilik Müsteşarlığı, Ankara, 2000.

Orta Karadeniz Bölgesi Balıkçılığı ve Balıkçıların Sosyo-Ekonomik Durumu.

Yıl 2006, Cilt: 23 Sayı: 3, 529 - 532, 01.09.2006

Öz

Sanayileşme sürecinde tarımsal üretim içerisinde bitkisel üretimin payı azalırken, su ürünleri üretimi payının artması beklenen bir sonuçtur. Türkiye’nin bu dönüşümü sağladığı söylenemez. Sektörün son 10 yıldaki durumunu tespit amacı ile 1994 yılı temel devre kabul edilerek indeksler hazırlanmıştır. Yapılan istatistiksel analiz sonucunda; Üretim kategorileri arasında iç su balıkları avcılığı ile yetiştiriciliği, teknelerin boylarına göre ise 5-9,9 m. boyundaki teknelerin artışı önemli bulunmuştur (p

Kaynakça

 • Anonim, 1994-2004. 1994-2003 Yılları Su Ürünleri İstatistikleri. T.C. Başbakanlık Devlet İstatistik Enstitüsü, Ankara.
 • Altınbaş, N. ve A. Menekşe, 2000. Marine resources. 28-30 Eylül 2000. “2.
 • Denizcilik Şurası” Başbakanlık Denizcilik Müsteşarlığı, İstanbul, 2000.
 • Çelikkale, M.S., E. Düzgüneş ve İ.Okumuş, 1999. Turkish fisheries sector, its potential, present status, problems and solution suggestions. İst. Tic.Od. Yayın No.:1999-2 İstanbul. 73, 89.
 • Elbek, A.G., 1992. Sectoral and economical structures in fisheries. E.Ü.Su Ürünleri Dergisi, İzmir, 1992.
 • Savaş, Y., 2000. Suggestions for sustainable marine fisheries in Turkey “2.Ulusal Denizcilik Şürası” T.C. Başbakanlık Denizcilik Müsteşarlığı, Ankara, 2000.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Şennan YÜCEL

Yayınlanma Tarihi 1 Eylül 2006
Gönderilme Tarihi 7 Aralık 2015
Yayınlandığı Sayı Yıl 2006Cilt: 23 Sayı: 3

Kaynak Göster

APA Yücel, Ş. (2006). Orta Karadeniz Bölgesi Balıkçılığı ve Balıkçıların Sosyo-Ekonomik Durumu. . Ege Journal of Fisheries and Aquatic Sciences , 23 (3) , 529-532 . Retrieved from http://www.egejfas.org/tr/pub/issue/5016/68040