Cilt: 20 Sayı: 1, 1.03.2003

Yıl: 2003

Makaleler

 

21. Quality Changes of Fish Burger from Rainbow Trout During Refrigerated Storage.

 

24. Ege Bölgesi Dalyanlarının Genel Bir Durum Değerlendirilmesi.

 

32. Donmuş Midyelerin Bazı Fiziksel, Kimyasal ve Mikrobiyolojik Özellikleri.

 

43. parameter one of the