Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

Seyhan Baraj Gölü’ndeki Aynalı Sazan (Cyprinus carpio L., 1758) ve Sudak (Stizostedion lucioperca L.,1758)’larda Fe, Zn, Cd Düzeylerinin Belirlenmesi

Yıl 2003, Cilt: 20 Sayı: 1, 69 - 74, 01.03.2003

Öz

Bu çalışmada, Seyhan Baraj Gölündeki balıklardan, Aynalı Sazan (Cyprinus carpio L., 1758) ve Sudak (Stizostedion lucioperca L., 1758)’ın yenilebilir kısımlarında, Fe, Zn ve Cd birikimi belirlenmiştir. Örnekler, aylık alınmış (1998’de) ve AAS yöntemi ile analiz edilmiştir. Ağır metal birikim sıralaması, Fe>Zn>Cd şeklinde bulunmuştur. Ortalama birikim değerleri, Aynalı Sazan’da Fe 1.93±0.36µgg-1, Zn 0.84±0.57µgg-1, Cd 0.46±0.10µgg-1 ve Sudak’da Fe 1.85±0.20µgg-1, Zn 0.54±0.22µgg-1, Cd 0.49±0.09µgg-1 (yaş ağırlık) olarak saptanmıştır. 

Investigation of Fe, Zn and Cd in Mirror Carp (Cyprinus carpio L., 1758) and Pike Pearch (Stizostedion lucioperca L., 1758) from Seyhan Dam Lake

Yıl 2003, Cilt: 20 Sayı: 1, 69 - 74, 01.03.2003

Öz

In this study, the accumulation levels of Fe, Zn and Cd in the edible parts of Mirror Carp and Pike Pearch from Seyhan Dam Lake were determined. The samples, collected monthly in 1998 and were analyzed by AAS techniques. The levels of heavy metals were detected as Fe>Zn>Cd. The accumulation levels of the metals varied as follows; in Mirror Carp, Fe 1.93±0.36µgg-1, Zn 0.84±0.57µgg-1 and Cd 0.46±0.10µgg-1; in Pike Pearch, Fe 1.85±0.20µgg-1, Zn 0.54±0.22µgg-1 and Cd 0.49±0.09µgg-1 (wet weight). 

Toplam 0 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Makaleler
Yazarlar

M. Ziya Lugal Göksu

Fatma Çevik

Özlem Fındık

Ercan Sarıhan

Yayımlanma Tarihi 1 Mart 2003
Gönderilme Tarihi 7 Aralık 2015
Yayımlandığı Sayı Yıl 2003Cilt: 20 Sayı: 1

Kaynak Göster

APA Göksu, M. Z. L. ., Çevik, F. ., Fındık, Ö. ., Sarıhan, E. . (2003). Seyhan Baraj Gölü’ndeki Aynalı Sazan (Cyprinus carpio L., 1758) ve Sudak (Stizostedion lucioperca L.,1758)’larda Fe, Zn, Cd Düzeylerinin Belirlenmesi. Ege Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, 20(1), 69-74.