BibTex RIS Kaynak Göster

Comparison of fertilisation, eyeing, hatching and survival rate of Abant Trout (Salmo trutta abanticus T., 1954) and Rainbow Trout eggs (Oncorhynchus mykiss W., 1792).

Yıl 2003, Cilt: 20 Sayı: 1, 95 - 101, 01.03.2003

Öz

 In this study, fertilisation, eyeing, hatching and survival rate of Abant and Rainbow Trout were compared with eachother. Wild Abant Trout broodstocks obtained in Abant Lake and Cultured Rainbow Trout broodstocks obtained in Gölköy Fish Production Center were used. The diameter and wet weight of Abant and Rainbow Trout eggs has been found as 5.01±0.16 mm, 80.13±0.78 mg and 5.06±0.18 mm, 81.22±0.86 mg in trial I, 5.20±0.19 mm, 84.80±1.42 mg, 5.10±0.29 mm and 110.13±0.17 mg in trial II respectively. In both trial I and II, and 46.5% of the fertilised eggs of Abant Trout was hatched after 52 days (439 daydegree) and 47 days (442 day-degree) and 76.0; 72.0% of the fertilised eggs of Rainbow Trout was hatched after 31 days (295 day-degree) and 30 days (292 day-degree) respectively. In conclusion, while the hatching rate of fertilised eggs of Abant Trout in trial I was higher than Rainbow Trout in trial I and II, the hatching rate of fertilised eggs of Abant Trout in trial II was the lowest but eyeing, hatching and survival period of fertilised eggs of Abant Trout was longer than Rainbow Trout as expected. 

Abant Alabalığı (Salmo trutta abanticus T., 1954) ile Gökkuşağı Alabalığı (Oncorhynchus mykiss W., 1792) Yumurtalarının Döllenme, Gözlenme, Larva Çıkış ve Yaşama Oranlarının Karşılaştırılması.

Yıl 2003, Cilt: 20 Sayı: 1, 95 - 101, 01.03.2003

Öz

Abant ve Gökkuşağı alabalığı yumurtalarının döllenme, gözlenme, larva çıkış ve yaşama oranları karşılaştırılmıştır. Abant Gölü’nden yakalanan yaban Abant alabalığı ile Gölköy Balık Üretme İstasyonu’nda kültür yoluyla yetiştirilen Gökkuşağı alabalığı anaçları kullanılmıştır. Abant ve Gökkuşağı alabalığı yumurta çapı ve yaş ağırlıkları I. denemede 5,01±0,16 mm, 80,13±0,78 mg, 5,06±0,18 mm ve 81,22±0,86 mg, II. denemede ise 5,20±0,19 mm, 84,80±1,42 mg, 5,10±0,29 mm ve 110,13±0,17 mg olarak ölçülmüştür. I. ve II. deneme Abant ve Gökkuşağı alabalığı larva çıkış oranları sırasıyla 52 gün sonra (439 gün-derece) %91,1, 47 gün sonra (442 gün-derece) %46,5 ve 31 gün sonra (295 gün-derece) %76,0; 30 gün sonra (292 gün-derece) %72,0 olarak tespit edilmiştir. Araştırma sonunda; I. denemedeki Abant alabalığı yumurtalarının döllenme, gözlenme, larva çıkış ve yaşama oranları, I. ve II. denemedeki gökkuşağı alabalığı yumurtalarının döllenme, gözlenme, larva çıkış ve yaşama oranlarından daha yüksek bulunmasına karşın, II. denemedeki Abant alabalığı yumurtalarının döllenme, gözlenme, larva çıkış ve yaşama oranları daha düşük bulunmuştur. Fakat, Abant alabalığı larvaları, Gökkuşağı alabalığı larvalarına göre yumurtadan daha uzun sürede çıkmışlardır. 

Toplam 0 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Makaleler
Yazarlar

İrfan Uysal

Atilla Alpbaz

Yayımlanma Tarihi 1 Mart 2003
Gönderilme Tarihi 7 Aralık 2015
Yayımlandığı Sayı Yıl 2003Cilt: 20 Sayı: 1

Kaynak Göster

APA Uysal, İ. ., & Alpbaz, A. . (2003). Abant Alabalığı (Salmo trutta abanticus T., 1954) ile Gökkuşağı Alabalığı (Oncorhynchus mykiss W., 1792) Yumurtalarının Döllenme, Gözlenme, Larva Çıkış ve Yaşama Oranlarının Karşılaştırılması. Ege Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, 20(1), 95-101.