Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

Investigation of body compositions of three Tilapia species (Tilapia rendalli (Boulenger, 1896), Tilapia zilli (Gervais, 1848), Oreochromis aureus (Steindachner, 1864)) rared in cage condition in the Seyhan Dam Lake (Adana)

Yıl 2003, Cilt: 20 Sayı: 1, 9 - 14, 01.03.2003

Öz

Body composition of three Tilapia species (Tilapia rendalli, Tilapia zilli, Oreochromis aureus) rared in cage condition in Seyhan dam lake were investigated in this study. At the and of the experiment, dry matter, crude protein, lipid and crude ash values were determined and the results indicated that there was no any significant differences between body composition values of the species. Body composition values were; dry matter; 26.056±0.215, crude protein; 20.523±0.465, lipid; 3.523±0.215 and crude ash; 1.236±0.009 for T. rendalli, dry matter; 26.032±0.612, crude protein; 19.759±0.125, lipid; 3.339±0.403 and crude ash; 1.214±0.070 for T. zilli, dry matter; 24.498±0.643, crude protein; 20.202±0.051, lipid; 3.007±0.101 and crude ash; 1.221±0.052) for O. aureus.  

Seyhan Baraj Gölü’nde Kafes Koşullarında Yetiştirilen Üç Tilapia [Tilapia rendalli (Boulenger, 1896), Tilapia zilli (Gervais, 1848), Oreochromis aureus (Steindachner, 1864)] Türünün Besinsel Kompozisyonlarının Belirlenmesi

Yıl 2003, Cilt: 20 Sayı: 1, 9 - 14, 01.03.2003

Öz

Bu çalışmada, Seyhan baraj gölüne yerleştirilmiş olan kafeslerde yetiştiriciliğe tabi tutulan ve ticari pelet yemlerle beslenmiş olan üç Tilapia türü (Tilapia rendalli, Tilapia zilli, Oreochromis aureus)’nün besinsel kompozisyonları incelenmiştir. Araştırma sonunda tüm türlerin kuru madde, ham protein, lipit ve ham kül düzeyleri belirlenmiş ve besinsel değerler arasında istatistiksel fark bulunmamıştır. Belirlenmiş olan besinsel değerler T. rendalli için, kuru madde; 26.056±0.215, ham protein; 20.523±0.465, lipid; 3.523±0.215 ve ham kül; 1.236±0.009, T. zilli için, kuru madde; 26.032±0.612, ham protein; 19.759±0.125, lipid; 3.339±0.403 ve ham kül; 1.214±0.070, O. aureus için, kuru madde; 24.498±0.643, ham protein; 20.202±0.051, lipid; 3.007±0.101 ve ham kül; 1.221±0.052.

Toplam 0 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Mahmut Ali Gökçe

Suat Dikel

Mehmet Çelik

Oğuz Taşbozan

Yayımlanma Tarihi 1 Mart 2003
Gönderilme Tarihi 7 Aralık 2015
Yayımlandığı Sayı Yıl 2003Cilt: 20 Sayı: 1

Kaynak Göster

APA Gökçe, M. A. ., Dikel, S. ., Çelik, M. ., Taşbozan, O. . (2003). Seyhan Baraj Gölü’nde Kafes Koşullarında Yetiştirilen Üç Tilapia [Tilapia rendalli (Boulenger, 1896), Tilapia zilli (Gervais, 1848), Oreochromis aureus (Steindachner, 1864)] Türünün Besinsel Kompozisyonlarının Belirlenmesi. Ege Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, 20(1), 9-14.