BibTex RIS Kaynak Göster

Some Biological Parameters of Round Herring, Etrumeus teres (De Kay, 1842) in the Gulf of Antalya (Mediterranean Sea)

Yıl 2003, Cilt: 20 Sayı: 1, 1 - 8, 01.03.2003

Öz

Etrumeus teres, whose population in the Gulf of Antalya is gradually increasing, is a fish species which migrates from the Red Sea to the Eastern Mediterranean. The settling of the E. teres species in the Mediterranean makes a close observation of its population necessary from the point of view of the possible competition into which it may enter with other species of the eco-system. This study was carried out due to the lack of sufficient research on this subject. The length, growth, age composition, condition factors, and sex ratio of E. teres were studied on the basis of 438 specimens from the Gulf of Antalya. Females made up 55.7% and males 44.3% of the species. Min. and max. standard length was 9.5-22.5 cm in females, 9.5-21.5 cm in males. In the population the average standard length values according to age for females, males and all specimens combined at age I were 14.50, 13.96, 14.23 cm respectively; at age II these were 17.91, 17.90, 17.90 cm; at age III they were 20.89, 20.87, 20.88 cm The length-weight relationships estimated for males, females and all fish were W= 0.00834 L3.1683, W= 0.00787L3.19108 and W= 0.00942L3.12159 respectively. Growth parameter estimates L∞= 33.77 cm, K= 0.20, t0 = -1.6313 were calculated according to von Bertalanffy for all fish. Individuals were between I and III years old and 44.47% of them were I year old and 47.91% of them were II years old. The condition factor was found to be significant in relation to age and months, but nonsignificant in relation to sex. 

Antalya Körfezi’ndeki Kalem Sardalyası’nın, Etrumeus teres (De Kay, 1842), bazı biyolojik özellikleri

Yıl 2003, Cilt: 20 Sayı: 1, 1 - 8, 01.03.2003

Öz

Antalya Körfezi’nde populasyonu gittikçe artmakta olan Etrumeus teres Doğu Akdeniz’e Kızıl Deniz’den göç eden (Lesepsiyen) bir balık türüdür. E. teres türünün Akdeniz’e yerleşmesi ekosistemdeki diğer türlerle gireceği rekabet ihtimali açısından populasyonun izlenmesini gerektirmektedir. Konuyla ilgili yeterli araştırma olmaması nedeniyle bu çalışma gerçekleştirilmiştir. Antalya Körfezi’nden 438 adet E.teres bireyinin boy, büyüme, yaş kompozisyonu, kondüsyon faktörü, eşey oranı incelendi. Dişiler bireylerin %55.7’sini, erkekler %44.3’ünü oluşturdu. Min ve max. standart boy dişiler için 9.5-22.5 cm, erkekler için 9.5-21.5 cm’dir. Populasyonda en yoğun çıkan boy grubu dişiler için 15.5-17.5 cm ve erkekler için 16.5-17.5 cm’dir. Populasyonda yaşa göre ortalama standart boy değerleri dişi, erkek ve hepsi için sırasıyla I yaş için 14.50, 13.96, 14.23 cm; II yaş için 17.91, 17.90, 17.90 cm; III yaş için 20.89, 20.87, 20.88 cm’dir. Boy ağırlık ilişkileri erkek, dişi ve tüm bireyler için sırasıyla W= 0.00834 L3.1683, W= 0.00787 L3.19108 ve W= 0.00942 L3.12159 .Aynı zamanda korelasyon katsayısı 0.99’dur. Büyüme parametre hesapları tüm bireyler için von Bertalanffy’ye göre L∞= 33.77 cm, K= 0.20, t0= -1.6313 olarak hesaplandı. Bireyler I ve III yaş arasında olup bunların %44.47’si I yaş ve %47.91’i II yaşında bulundu. Kondüsyon faktörleri I, II ve III yaş için sırasıyla 1.31, 1.35, 1.43 olarak saptandı.Yaş, eşey ve aylara göre bu verilerin istatistik analizleri yapıldı ve bütün gruplar için istatistiksel önemi saptandı. İstatistiki açıdan kondüsyon faktörü yaşa ve aylara göre önemli, eşeye göre önemsiz bulundu

Toplam 0 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil İngilizce
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Raziye Yılmaz

Belgin Hoşsucu

Yayımlanma Tarihi 1 Mart 2003
Gönderilme Tarihi 7 Aralık 2015
Yayımlandığı Sayı Yıl 2003Cilt: 20 Sayı: 1

Kaynak Göster

APA Yılmaz, R. ., & Hoşsucu, B. . (2003). Some Biological Parameters of Round Herring, Etrumeus teres (De Kay, 1842) in the Gulf of Antalya (Mediterranean Sea). Ege Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, 20(1), 1-8.