BibTex RIS Kaynak Göster

The effects of different culture methods (cage and pond) on haemoglobin, haematocrit and sediment levels of rainbow trout (Oncorhynchus mykiss Walbaum, 1792)

Yıl 2003, Cilt: 20 Sayı: 1, 81 - 86, 01.03.2003

Öz

In this study, the effect of different culture methods on some blood parameters (haemoglobin, haemotocrit and sediment) which known as important indicators of health and physical situation of fish were investigated. The blood samples which were taken from cage culture took low haemoglobin (8.26%) and haematocrit (3.27%) but high sediment values (80%) comparing to pond culture fish samples. The parameters, in pond culture were found as 6.90 g/100 ml, 44.56% and 1.0 mm/hour, in cage culture 6.33 g/100 ml, 43.10% and 1.8 mm/hour, respectively. 

Farklı Yetiştirme Sistemlerinin (Havuz ve Kafes) Gökkuşağı Alabalığı (Oncorhynchus mykiss Walbaum, 1792) Hemoglobin, Hematokrit ve Sediment Seviyeleri Üzerine Etkileri.

Yıl 2003, Cilt: 20 Sayı: 1, 81 - 86, 01.03.2003

Öz

Bu araştırmada, balıklarda sağlık ve fiziksel durumun önemli göstergeleri olarak bilinen kan parametrelerinden bazılarına (Hemoglobin, hematokrit ve sediment) farklı yetiştirme sistemlerinin etkisi araştırılmıştır. Kafeslerdeki balıklardan alınan kan örneklerinde havuzlardakine nazaran hemoglobin değeri ve hematokrit değeri (sırasıyla %8.26 ve %3.27) düşük, sediment değeri ise %80 oranında yüksek olarak bulunmuştur. Havuzlarda sırasıyla 6.90 g/100 ml, %44.56 ve 1.0 mm/saat olarak bulunan parametreler kafeslerde 6.33 g/100 ml, %43.10 ve 1.8 mm/saat olarak ortaya çıkmıştır. 

Toplam 0 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Muhammed Atamanalp

Yayımlanma Tarihi 1 Mart 2003
Gönderilme Tarihi 7 Aralık 2015
Yayımlandığı Sayı Yıl 2003Cilt: 20 Sayı: 1

Kaynak Göster

APA Atamanalp, M. . (2003). Farklı Yetiştirme Sistemlerinin (Havuz ve Kafes) Gökkuşağı Alabalığı (Oncorhynchus mykiss Walbaum, 1792) Hemoglobin, Hematokrit ve Sediment Seviyeleri Üzerine Etkileri. Ege Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, 20(1), 81-86.