BibTex RIS Kaynak Göster

The possibilities of using longline at pike-perch (Sander lucioperca, Bogustkaya & Naseka, 1996) fishing at Seyhan Dam Lake

Yıl 2003, Cilt: 20 Sayı: 1, 43 - 50, 01.03.2003

Öz

This study was carried out between September 1999 and December 2000. Number 1 circle hooks and “J” hooks used on longlines was compared. The difference between the circle hooks and the “J” hooks was found to be statisticaly significant (p<0.01) by using z-test. The circle hooks were more effective as we expected. It was also determined that while fishing pike perch with longline, Cobitis tenia, Gambusia affinis, Blennius fluviatilis, Tilapia spp. species could be used as live baits. If we make the longline more common use between fishermen, the live baits must be obtained every time and easily. It is possible when the Faculty of Fisheries, University of Çukurova; the General Directory of State Water and the Ministry of Agriculture work
together. 

Seyhan Baraj Gölü’nde Sudak (Sander lucioperca, Bogustkaya & Naseka, 1996) Avcılığında Paraketa Kullanma Olanakları

Yıl 2003, Cilt: 20 Sayı: 1, 43 - 50, 01.03.2003

Öz

Bu çalışma Eylül 1999 ile Aralık 2000 tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir. Paraketalarda kullanılan 1 numara çapraz ve 1 numara “J” iğneler karşılaştırılmıştır Yapılan z-testi sonucunda çapraz iğneler ile “J” iğneler arasındaki farkın istatistiksel olarak önemli olduğu (p<0.01) bulunmuştur. Beklenildiği gibi çapraz iğneler daha etkin bulunmuştur. Paraketayla sudak avcılığında, Cobitis tenia, Gambusia affinis, Blennius fluviatilis, Tilapia spp. türlerinin canlı yem olarak kullanılabilecekleri belirlenmiştir. Paraketa kullanımının balıkçılar arasında yaygınlaştırılabilmesi için kolay ve sürekli olarak canlı yem elde etmek gerekmektedir. Bunun sağlanabilmesi için de Su Ürünleri ile ilgili kurumların ortak çalışmalar yapması gerektiği belirlenmiştir.

Toplam 0 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Makaleler
Yazarlar

C. Enver Özyurt

E. Sarıhan

M. Akar

Yayımlanma Tarihi 1 Mart 2003
Gönderilme Tarihi 7 Aralık 2015
Yayımlandığı Sayı Yıl 2003Cilt: 20 Sayı: 1

Kaynak Göster

APA Özyurt, C. E. ., Sarıhan, E. ., & Akar, M. . (2003). Seyhan Baraj Gölü’nde Sudak (Sander lucioperca, Bogustkaya & Naseka, 1996) Avcılığında Paraketa Kullanma Olanakları. Ege Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, 20(1), 43-50.