Cilt: 38 Sayı: 4, 15.12.2021

Yıl: 2021

Makaleler

Kısa Araştırmalar

Vaka Takdimi

Su Ürünleri Dergisi (EgeJFAS), balıkçılık ve sucul bilimler alanlarında biyoloji, ekoloji, biyocoğrafi, içsular, deniz ve eklembacaklılar yetiştiriciliği, balık besleme, hastalık ve tedavi, balık avcılığı, balıkçılık teknolojisi, ekonomi ve yönetim, su ürünleri işleme, su kimyası, mikrobiyoloji, alg biyoteknolojisi, denizel organizmaların korunması, acısu ve tatlı su habitatları ve kirlilik alanlarında İngilizce ve Türkçe dillerinde orjinal makaleler, kısa notlar, teknik notlar, raporlar ve derlemelerin yayınlandığı açık erişimli, uluslararası ve hakemli bilimsel dergidir.


Su Ürünleri Dergisi (EgeJFAS), 1984 yılından bu yana Ege Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi tarafından yılda 4 sayı olarak yayınlanmaktadır.


Görüş ve önerileriniz için iletişim adresimiz info@egejfas.orgSu Ürünleri Dergisi (EgeJFAS), balıkçılık ve sucul bilimler alanlarında biyoloji, ekoloji, biyocoğrafi, içsular, deniz ve eklembacaklılar yetiştiriciliği, balık besleme, hastalık ve tedavi, balık avcılığı, balıkçılık teknolojisi, ekonomi ve yönetim, su ürünleri işleme, su kimyası, mikrobiyoloji, alg biyoteknolojisi, denizel organizmaların korunması, acısu ve tatlı su habitatları ve kirlilik alanlarında İngilizce ve Türkçe dillerinde orjinal makaleler, kısa notlar, teknik notlar, raporlar ve derlemelerin yayınlandığı açık erişimli, uluslararası ve hakemli bilimsel dergidir.


Su Ürünleri Dergisi (EgeJFAS), 1984 yılından bu yana Ege Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi tarafından yılda 4 sayı olarak yayınlanmaktadır.

Görüş ve önerileriniz için iletişim adresimiz info@egejfas.org

Makale Hazırlama

Makaleler açık ve anlaşılır bir anlatım ile Türkçe veya İngilizce yazılmalıdır. Makaleler, A4 boyutlu kağıda kaynakça, tablo ve şekil başlıkları da dahil olmak üzere 12 punto Times New Roman yazı tipi ile çift aralıklarla yazılmalı, ve her kenar için 25 mm'lik standart kenar boşlukları ayarlanmalıdır. Yazarın adı başlık altında ortalanmış olarak görünmelidir. Numaralı (1) not yazarın kurumsal adresini vermeli ve yıldız (*) notu yazışma yazarının e-posta adresini göstermelidir.. Ünvan ve görevler belirtilmemelidir.

Makalenin birinci sayfasından itibaren satır ve sayfa numarası verilmelidir.

Lütfen metninizi bir kelime işlem paketi kullanarak hazırlayınız (.doc veya .docx olarak kaydedin).

Makalenin tamamı, tam metin, referanslar, şekiller ve tablolar içeren tek bir dosyada olmalıdır. Şekiller ve tablolar, makalenin içinde ilgili yerlere eklenmelidir. 

  • Araştırma makaleleri ve derlemeler, tablolar ve şekiller de dahil olmak üzere 25 sayfayı (taslak makalede) geçmemelidir (checklist hariç).
  • Kısa fakat önemli çalışmaların sonuçlarını içeren kısa araştırma, teknik notlar ve raporlar, tablolar ve şekiller de dahil olmak üzere 10 sayfayı (taslak makale) aşmamalıdır.

 

Başlık sayfası

Başlık kısa ve öz olmalıdır. Her bir yazarın adı ve soyadı altına bölüm, kurum, posta kodlu şehir ve ülke bilgileri verilmelidir. Sorumluyazarın e-posta adresi de verilmelidir.Yazışmalar için yalnızca bir yazarın listelenmesi editör politikasıdır.

Tüm yazar isimleri doğru yazılmış ve doğru sırada (ad ve soyad) olmalıdır. Bazen, soyad ile isimler arasındaki ayrım belirsiz olabilir bu durumda yazarların tarama dizinlerinde doğru etiketlenmesini sağlamak için soyadlarının ve isimlerinin doğru bir şekilde yazımı ve kontrolü büyük önem taşımaktadır.

Makale yazarlarının tümünün ORCID numaralarının Haziran 2017'den itibaren makale başlık sayfasında belirtilmesi zorunludur. ORCID numarası olmayan yazarlar www.orcid.org adresine kayıt olarak numara almaları gerekmektedir.

 Öz

İngilizce ve Türkçe özetler (ana dili Türkçe olmayanlar, yalnızca İngilizce özet olarak sunabilirler) en fazla 300 kelime olarak makaleye eklenmelidir. Özet, makaleyi okumadan önce okuyuculara  anlaşılabilir olmalı ve referanslara atıflardan kaçınılmalıdır. Özet, makalede anlatılan çalışmanın önemini açıkça vurgulamalıdır. En fazla 6 kelimeden oluşan anahtar kelimeler eklenmelidir.

 

Takip eden sayfalar

Bunlar makalenin kalan kısımlarını içermeli ve Giriş, Materyal ve Metot, Bulgular, Tartışma ve Sonuç, Teşekkür ve Kaynakça bölümlerinden oluşmalıdır. Kısa makale ve teknik notların her ikisi de özet olmaksızın aynı düzeni takip etmelidir. Sistematik tanımlamalar içeren makalelerde, Uluslararası Zooloji ve Botanik İsimlendirme Kodlarına kesinlikle uyulmalıdır. Herhangi bir taksonun metindeki ilk yazımında, isimlendiren kişi ve yıl belirtilmelidir. Cins ve tür adları italik olarak verilmelidir.

 

Teşekkür

Teşekkürler kısa tutulmalı ve kaynakça bölümün önüne yerleştirilmelidir.

 

Kaynakça

Tüm kaynaklar APA 6 stiline uygun olarak verilmelidir. Kaynakların düzenlenmesinde Mendeley© veya Endnote© gibi kaynakça yönetim yazılımları veya Citefast (http://www.citefast.com/) gibi online kaynakça yazım yardımcıları kullanılması önerilir. Kaynakça yönetim yazılımlarında EGEJFAS veya APA 6th çıktı formatı (output style) kullanılmalıdır.

Mendeley referans yönetim yazılımı ile makalenizin referanslarını düzenlemek isterseniz dergimizin kaynakça ve atıf yazım kurallarına tamamen uygun olarak hazırlanan Mendeley stil dosyasını Mendeley Desktop yazılımına yüklemeniz gerekmektedir. EGEJFAS stil dosyasını yüklemek için Mendeley yazılımında "View" menüsünden "Citation Style" maddesi üzerine geliniz ve açılan listeden "More Styles..." maddesini seçiniz. Açılan pencerenin üst kısmında yer alan "Get More Styles" sekmesine tıklayınız ve pencerenin en altında yer alan "Download Style" satırına "http://csl.mendeley.com/styles/474703351/EGEJFAS" adresini giriniz ve sağ tarafında yer alan "Download" tuşuna tılayınız. EGEJFAS referans stili indirilip listenize eklenecektir. Daha sonra üstteki "Installed" sekmesine tıklayınız ve "Ege Journal of Fisheries and Aquatic Sciences - Su Urunleri Dergisi" stilinin üstüne tıklayıp sağ tarafındaki "Use this style" tuşuna basınız. Eğer makalenizi İngilizce yazıyorsanız alttaki "Citation and Bibliography Language" satırında "English (US)" seçiniz, makaleniz Türkçe ise "Turkish" seçeneğiniz seçiniz ve sağ altta yer alan "Done" tuşuna basarak işlemi tamamlayınız.

Türkçe makalelerde referansların makale başlıkları kısmı ve dergi isimleri orijinal dilinde olmalı ancak diğer bildirimler (Alıntılanma tarihi, vs.) Türkçe olarak yazılmalıdır. Metin içi atıflarda format yazarların soyadı ve yayın yılı şeklinde olmalıdır, örnek (Kocataş, 1978) veya (Geldiay ve Ergen, 1972). İkiden fazla yazarı olan atıflarda sadece ilk yazarın soyadı verilmeli ve 'vd.' ile devam etmelidir, örnek (Çelik vd., 2016). Eğer atıf yapılan kaynak cümlenin içinde yer alıyorsa yazarların soyadını takiben sadece kaynağın yılı parantez içinde verilmelidir, örnek Kocataş (1978), Geldiay vd. (1971). Kaynağın yılı ile başlayan cümlelerde herhangi bir parantez kullanılmamalıdır örnek, “1978 yılında Kocataş'ın yaptığı çalışmada elde edilen bulgular....."

İki veya daha fazla kaynağa metin içinde atıf yapılmak isteniyorsa atıf yapılan kaynaklar kaynakçada yer aldığı şekilde alfabetik sırayla verilmelidir (Geldiay ve Ergen, 1972;  Kocataş, 1978; Thurry, 1987) veya (Kocataş, 1978, 1979, 1981) veya (Geldiay ve Ergen, 1972a, 1972b).

Kişisel görüşmeler haricindeki tüm atıflar kaynakça bölümünde eksiksiz verilmelidir. Kaynakça bölümünde kaynaklar yazarların soyadlarına göre alfabetik sırada olmalıdır. Birden fazla yazarı olan kaynaklarda birinci yazarın soyadı alfabetik sırada yer almalıdır. .

Kaynaklar  "Asılı girinti" stili ile yazılmalıdır. Kaynağın yılı yazar isimlerinden sonra parantez içinde verilmelidir. Doğru kaynak sıralaması: Yazarın Soyadı, İsminin ilk harfi. (Yıl). Makale başlığı. Basım bilgileri. doi    şeklindedir.

Makale başlığı tümce düzeninde (ilk harf büyük), dergi isminde ise her sözcük büyük harfle başlamalıdır (Aquaculture Research, Ege Journal of Fisheries and Aquatic Sciences). Kaynakçada yer alan dergi isimleri italik ve tam olarak yazılmalıdır; dergi ismi kısaltmaları kullanılmamalıdır (örnek Ege Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, yerine  Ege J Fish Aqua Sci kullanmayınız). Makale başlıkları italik olmamalıdır. Eğer dergi sayılar halinde basılıyorsa sayı numarası parantez içinde verilmelidir.

Kaynakçada yer alan kaynaklara ait DOI bilgisi mevcutsa DOI bilgileri kaynağın sonuna eklenmelidir. EKlenen DOI bilgisinden sonra nokta koyulmamalıdır. Kaynakların DOI bilgileri CrossRef © Simple Text Query Form (https://doi.crossref.org/simpleTextQuery) sayfasından sağlanabilir. Bu sayfadaki sorgulama kutusuna makalenizin tüm kaynakları kopyalanıp yapıştırıldıktan sonra DOI bilgileri ilgili kaynaklara eklenmiş olarak listelenmektedir. Kaynakların DOI bilgilerinin verilmesi kuvvetle önerilmektedir.

 

Çevrimiçi olarak basılan dergi, kitap, çok yazarlı kitap ve makalelerin alıntıları aşağıdaki örneklere uymalıdır:


Dergi makaleleri

Öztürk, B. (2010). Scaphopod species (Mollusca) of the Turkish Levantine and Aegean seas. Turkish Journal of Zoology, 35(2), 199-211. DOI:10.3906/zoo-0904-23

Özbek, M. & Ulutürk, E. (2017). First record of Spongilla lacustris (Porifera: Demospongiae) from the Eastern Black Sea (Uzungöl Lake, Trabzon) (in Turkish with English abstract). Ege Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, 34(3), 341-346. DOI: 10.12714/egejfas.2017.34.3.14

 

Kitaplar

Parsons, T.R., Matia, Y., & Lalli, C.M. (1984). A manual of chemical and biological methods for seawater analysis. New York: Pergamon Press.

 

Kitap bölümleri

Gollasch, S. (2007). Is ballast water a major dispersal mechanism for marine organisms? In W. Nentwig (Ed.), Biological Invasions (pp 29-57). Berlin: Springer.

 

Bildiriler

Soultos, N., Lossifidou, E., Lazou, T. & Sergedilis, D. (2010). Prevalence and antibiotic susceptibility of Listeria monocytogenes isolated from RTE seafoods in Thessaloniki (Northern Greece). In Ş. Çaklı, U. Çelik, C. Altınelataman (Eds.), West European Fish Technologists Association Annual Meeting 2010 (pp. 94-98). İzmir, Turkey: Bildiriler Kitabı.

 

Web sayfaları

Andrews, T. (2010). What vitamins are found in fish? Alıntılanma adresi: http://www.livestrong.com/article/292999-what-vitamins-are-found-in-fish (27.11.2012).

 

Tablolar ve Şekiller

Tüm şekiller ‘Şekil’ ismiyle tanımlanmalı ve takip eden numaralandırma yapılmalıdır (Arap numara stili ile, 1,2,3,4 ....). Makalede birden fazla tablo ve şekil bulunuyorsa bunlara metin içinde Tablo 1, Şekil 1...gibi atıf yapılmalıdır. Tablolar ve şekiller hem Türkçe hem İngilizce dilinde yazılmış açıklamaları veya başlıkları ile metin içinde veya makalenin sonunda ayrı sayfalar halinde verilmelidir.  Tabloların boyutları 175 x 227 mm. yi geçmemelidir. Şekiller uygun büyüklükte,  JPEG veya TIFF formatında ve en az 300 dpi çözünürlükte olmalıdır. Hakem incelemeleri tamamlandıktan sonra gerekli durumlarda şekillerin orijinal dosyaları yazarlardan istenebilecektir. Tablolar word yazılımında yer alan tablo aracı ile hazırlanmalıdır, resim halinde eklenmiş tablolar kabul edilmemektedir.


Telif Hakkı Bildirimi


Bu dergide yayın yapan yazarlar aşağıdaki koşulları kabul etmektedir:

  1. Yazarlar makalelerinin telif hakkını , bu dergide ilk defa yayınlanması şartıyla ellerinde bulundururlar. Makaleler Creative Commons Attribution License uyarınca yayımlanan dergiye ve yazara atıf yapılarak paylaşılabilir.
  2. Yazarlar, makalenin yayınlandığı dergiye atıf yaparak makalelerinin yayınlandığı versiyonunu kurumsal bir arşive, kütüphaneye gönderebilirler
  3. Yazarlar, yayınlanan eserlerin önceki ve daha büyük alıntılarının yanı sıra, sunum sürecinden önce ve esnasında eserlerini çevrimiçi (örneğin, kurumsal depolarda veya web sitelerinde) yayınlamaya izin verilir ve teşvik edilir. (Bakınız The Effect of Open Access).


Etik İlkeler ve Yayın Politikası

Su Ürünleri Dergisi, İngilizce (tercihen) ve Türkçe dillerinde orijinal makaleler, kısa notlar, teknik notlar ve derlemelerin yayımlandığı açık erişimli, uluslararası ve hakemli bilimsel dergidir. Sayfa ücreti yoktur. Dergi elektronik olup, http://www.egejfas.org/adresinden erişilebilir.

Su Ürünleri Dergisi yüksek kalitede ve güvenilir özgün bilimsel içerikli makaleleri yayımlamayı ilke edinmiştir. Bunu sağlama amacıyla, uluslararası kabul görmüş ve açık erişim olarak yayınlanan etik standartları, kaynakları ve politikaları takip eder ve uygular.

Su ürünleri Dergisi’nin Etik beyanı, Yayın Etiği Komitesi’nin (COPE, https://publicationethics.org/) en son 7 Mart 2011 tarihinde revize edip onayladığı ilkelere ve yönergelere dayanmaktadır. “En İyi Uygulama Yönergelerinin” (https://publicationethics.org/files/u2/Best_Practice.pdf) (https://publicationethics.org/files/Code_of_conduct_for_journal_editors_Mar11.pdf) rehberliğinde editörlerin, hakemlerin ve yazarların uyması gereken ilkeleri takip eder ve uygular.

Yazarlar makalelerini aşağıdaki adres yolu ile elektronik olarak yüklemelidir:

Makale başka bir yerden kopyalanmamış veya başka bir dergiye paralel olarak değerlendirilmeye gönderilmemiş olmalıdır. Sadece orijinal makaleler dikkate alınır. İçeriğin tüm ortak yazarlar tarafından onaylandığı anlayışıyla değerlendirmeye alınır. Makaleler, dergi resmi internet sayfasında ilan edilen başvuru ve yazım kurallarına uygunluğu yönünden teknik editörlük tarafından ön kontrolden geçirilir. Eğer bir eksiklik veya hata tespit edilirse yazara geri gönderilir. Bu süreçten sonra, baş editör makalenin değerlendirmesini yapar. Su Ürünleri Dergisi için uygun olmayacağını düşünmesi durumunda bölüm editörlerine iletmeden ret edebilir.

Alanında uzman en az 3 dış ve bağımsız hakem atanır. Her makale çift taraflı (ne yazar ne de hakem kimlikleri açık değildir) kör hakemlik süreciyle değerlendirilir.
Baş editör/editörler makalenin son kararını (Kabul, Ret) hakem görüşleri doğrultusunda alır. Yayımlanan makaledeki bilimsel içerik ve ifadelerin tüm sorumluluğu yazarlara aittir. Su Ürünleri Dergisi, yayın politikalarına uygun olarak başvuru sırasında ilgili makale için intihal raporunun sorumlu yazar tarafından başvuru sistemine yüklenmesi istenir.

Editörlerin Etik Sorumlulukları
Su Ürünleri dergisinin editörleri aşağıdaki etik sorumluluklara uymak zorundadır:
- Makalelerin kalitesini arttırmak için yürürlükte olan güncel süreçleri takip eder ve gerektiğinde uygular.
- Dergi politikalarının yazar ve hakemlerin tutumları üzerindeki etkilerini değerlendirir.
- Sorumlu davranışları cesaretlendirmek ve olası suiistimallere imkân tanımamak için gerektiğinde politikalarını revize eder.
- Etik standartlardan ödün vermez. Etik gereklilikler ile ilgili şüphe duyulur ve/veya etik komite raporlarının eksikliği görülürse makaleyi ret etme hakkına sahiptir.
- Su Ürünleri Dergisinin etki faktörünü yükseltmek adına, üstün kaliteli makalelerin yayımlanmasını sağlar.
- Makalelerin dergiye ilk gönderildikleri ve kabul edildikleri tarihlerini yayımlar.
- Şüpheli suiistimal veya tartışmalı yazarlık durumlarında COPE akış şemalarının rehberliğine başvurulur (http://publicationethics.org/flowcharts).
- Yazarlara karşı tarafsızdır. Renk, dil, din, cinsiyet, siyasi görüş, vatandaşlık, etnik köken özellikleri dikkate alınmadan yazının içeriği ve özgünlüğü konusunda değerlendirme yapar.
- Editörlerin yayımlanmak üzere bir makaleyi kabul etme veya reddetme kararları, makalenin önemi, orijinalliği ve açıklığına, çalışmanın geçerliliğine ve derginin görev alanıyla ilgisine dayanır.
- Makale ile ilgili ciddi sorunlar tespit edilmedikçe, editörler gönderileri kabul etme kararlarını tersine çevirmez.
- Makale değerlendirme sürecini takip eder ve zamanında tamamlanmasını sağlar.
- Baş editör, editörlere farklı ülkelerden ve farklı kurumlardan oluşan hakemlerin önerilmesini şiddetle tavsiye eder.
- Değerlendirmelerini kalitesiz ve üslupsuza yürüten, zamanında geri dönüş yapmayan veya tamamlamayan hakemler, dergi hakem listesinden çıkarılır.
- Performansı yüksek hakemlere göre hakem listesini günceller.
- Dergi editörleri gönderilen makalelerin içeriklerini üçüncü kişilerle paylaşmaz.
- Makaleler için konusunda yetkin, uygun niteliklere sahip hakemler seçilir, yazarlar ile hakemler arasında çıkar çatışmalarının olmadığına dikkat eder.
- Hakemlik yapacak uzmanlara işleyiş hakkında ayrıntılı bilgi verir, performanslarını izler, incelemenin yüksek kalitede ve titizlikte yapıldığına dikkat eder.
- Hakemlerin yorumlarını gözden geçirir, hakaret gibi hoş olmayan açıklamalar yoksa yorumların tamamı isimsiz olarak yazarlara gönderilir.
- Hakemlerin yorum ve karar (kabul, ret, minor revizyon, major revizyon) önerisini de dikkate alarak, karar verir. Ancak son kararın baş editörde olduğu unutulmamalıdır.
- Editörler kendisi ve aile üyesi tarafından yazılmış eserler hakkında karar vermez. Bu türden yazılar için olağan işleyiş uygulanır. İlgili yazar dergideki değerlendirme sürecine dâhil edilmeden işleme devam edilir.
- Editör değişikliği olduğunda, yeni editör bir önceki editörün aldığı bir kararı önemli bir durum olmadıkça değiştirmez.
- Dergi sahibi/yayıncısı makalelerin değerlendirme süreçlerinde ve kararlarında editörlere müdahale etmez.

Hakemlerin Etik Sorumlulukları
Hakemlerin aşağıda beyan edilen etik sorumluluklara uymaları beklenir:
- Hakemler kendi uzmanlık alanları doğrultusunda gönderilen makaleyi incelemeyi kabul eder, aksi takdirde zaman geçirmeden editörü bilgilendirmelidir.
- İlk defa hakemlik yapacak olanlar Publons’un (https://publons.com/community/academy/) hakemlik bilgilendirme modüllerini inceleyebilirler.
- Editör tarafından hakem daveti yapıldığında çok önemli bir gerekçe yoksa görevi kabul etmesi beklenir.
- Makale objektif, tarafsız, adil ve gizlilik içinde değerlendirilmelidir.
- Makale değerlendirmesi veya içeriği hakkındaki bilgiler başka kişiler ile paylaşılmamalı ve yazarla doğrudan bağlantıya geçilmemelidir
- Hakemler herhangi bir çıkar çatışması fark ederlerse, editörle iletişime geçmelidir. Kendisi ile ilgili bir çıkar çatışması söz konusu olduğunda ilgili makaleyi gözden geçirmeyi reddetmelidirler.
- Yayınlanmamış makalelerin içerikleri kişisel çıkarlar doğrultusunda kullanılmamalıdır. Ancak yayınlanan makaleler uygun bir şekilde atıf yaparak kullanabilirler.
Makalelerin değerlendirilmesi aşağıdaki temel kriterlere uygunluğu kontrol edilerek yapılmalıdır:
 Çalışma bilime katkısı bakımından özgün değerde olmalıdır.
 Makale başlığı içerik ile uyumlu olmalıdır.
 Özet araştırmayı ve varılan sonucu yansıtmalıdır.
 Materyal ve Metot bölümü çalışma amacı için iyi planlanmış olmalıdır.
 İstatistiki yöntemler ve analizler çalışmaya uygun ve yeterli olmalıdır.
 Hayvan ve insan deneyleri varsa, etik standartlara uygun olmalı ve detay bilgilerin Materyal ve Metot bölümünde verilmelidir.
 Bulgular materyal ve metoda göre doğru açıklanmalıdır.
 Şekil ve Tablolar uygun ve anlaşılır bir şekilde düzenlenmelidir.
 Tartışma bölümünde bulguların tamamı saygın ve güncel yayınlarla tartışılıp yorumlanmalıdır.
 Çalışmanın önemini vurgulayan varılan sonuç açık ve anlaşılabilir bir şekilde ortaya konmalıdır.
 Çalışmada yararlanılan her türlü destek ve katkıya teşekkür bölümünde yer verilmelidir.
 Kaynaklar(literatür) güncel ve çalışmanın konusu ile alakalı olmalıdır.
 Makale başvuru türü (araştırma makalesi, derleme, kısa araştırma, teknik not, rapor ) gönderilen makale ile uyumlu olmalıdır.

- Hakemlerin düzeltmesi yapılan makaleyi tekrar incelemesi ve düzeltmelerin yapılıp yapılmadığını kontrol etmesi beklenir.
- Hakem değerlendirmeleri bilimsel ve yapıcı yönde olmalı, önerilerin üslubu kibar ve nazik dille yapılmalıdır.
- Makalelerin orijinalliğine ve intihal konularına çok dikkatli etmelidir. Hakem intihal konularında çok dikkatli olmalı, şüphelenme durumlarında alan editörü ve baş editör derhal bilgilendirilmelidir.
- Hakem kendi eserlerine atıf yapılmasını önerdiğinde gerçekten makale konusu ile doğrudan ilgili olmalı, kişisel çıkarlar gözetilmemelidir.
- Hakemler makalenin kabul edilebilirliği konusunda öneride bulunabilir. Ancak son kararın editörlerde ve baş editörde olduğunu bilmelidir.

Yazarların Etik Sorumlulukları
Su Ürünleri Dergisi, tüm yazarların makaleye katkı verdiğini, içeriği bildiklerini ve dergiye gönderilmesinde hem fikir olduklarını varsayar. Dergiye makale gönderildiğinde aşağıdaki prensiplere uyulması önerilir.

Yazarlar, dergiye ve kendilerine duyulan güveni zedeleyecek, bilimsel çalışmalara ve yazarlığın profesyonelliğine yakışmayan çalışmalarını yanlış beyan etmekten kaçınmalıdır. Bilimsel ve etik sorumluluklar yazarlara aittir.

Yazarlar makalelerinin Su Ürünleri Dergisi Yayın İlkelerine ve aşağıda belirtilen etik kurallarına uygun olduğunu kabul ve beyan ederler.
- Makale orijinal olmalıdır. Elde edilen verilerin sonuçları objektif olarak tartışılmalı ve çalışmanın önemi ortaya konmalıdır.
- Makalede uydurma veya hileli veriler olmamalıdır.
- Makale birden fazla dergiye eşzamanlı olarak değerlendirme için gönderilmemelidir.
- Makale daha önce başka bilimsel dergide yayımlanmamalıdır. Kendi kendine intihal konusunda dikkatli olunmalı, materyallerinin tekrar kullanımında şeffaf olunmalıdır.
- Bir çalışma parçalara ayrılarak (dilimlenerek) farklı dergilere veya aynı dergiye gönderilmemelidir.
- Yazar başkalarına ait hiçbir metni, şekli, tabloyu veya veriyi kendisininmiş gibi (intihal) sunmamalıdır. Dergi intihal taraması yapabilir.
- Yazarlar başkalarının sözlerine veya çalışmalarını kullanmışsa, bunun uygun bir şekilde alıntı yapıldığından emin olmalıdır.
- Makalelerde çalışma konusunu destekleyen uygun kaynaklara atıfta bulunmalıdır.
- Aynı dergide yayınlanan makalelere gereksiz atıflar, aşırı öz atıflar, birkaç yazar arasında atıf yapmak için koordineli çabalar ve diğer atıf manipülasyonlar yapılmamalıdır.
- Alıntı manipülasyonu tespit edildiğinde makale reddedilir.
- Yazarlar, orijinal bir çalışmadan alıntı yapan bir makale yerine orjinal makaleye atıf yapmalıdır.
- Alıntının makaleyi destekleyen doğru alıntı olduğundan emin olmalıdır.
- Yazarlar, okumadıkları kaynağı alıntı yapmamalıdır.
- Mümkün olduğunca hakem incelemesinden geçmiş kaynaklara atıf yapılmalıdır.
- Tüm yazar adları ve adres bilgileri (kurum, e-posta, Orcid) gönderi üzerinde görünmelidir. Tüm bilgiler güncel ve doğru olmalıdır.
- Makaledeki tüm yazarlar bilimsel çalışmaya yeterince katkıda bulunmuş olmalı, sorumluluğu ve hesap vermeyi paylaşabilmelidir. Aralarında çıkar çatışması olmamalıdır.
- Makale gönderilmeden önce sorumlu yazar tüm ortak yazarlardan gönderme izni almış olmalıdır.
- Makalede sunulan sonuçların geçerliliğini doğrulamak için yazardan talep edildiğinde ilgili belgeler veya veriler (ham veriler, örnekler, kayıtlar, vb.) sunulmalıdır.
- Yazarlardan hakem görüşleri doğrultusunda düzeltme istendiğinde, zamanında tamamlamalıdır. Aynı fikirde olmadığı öneriler için mutlaka gerekçeli görüş bildirmelidir.
- Hakem kontrollerini kolaylaştırmak ve hızlandırmak için makale üzerinde yapılan düzeltmeler listelenmelidir.
- Düzeltme için gönderilen yazıda sadece editör ve hakem görüşleri doğrultusunda revizyon yapılmalıdır. Yayın üzerinde gerekli düzeltmeler dışında herhangi bir değişiklik (yeni bilgiler, şekiller, tablolar vb.) yapılmamalıdır. Ancak yazar tarafından çok önemli bir hata tespit edilirse, derhal baş editöre / editöre haber verilmelidir.
- Yazarlar, yayınladıkları makalelerinde önemli bir hata tespit ederlerse düzeltmekle yükümlüdürler. Yazar(lar) dergi ile iletişime geçmeli ve hatayı açıklamalıdır. Bu bir düzeltme veya geri çekme olabilir.
- Yanlış davranış veya sahtekârlık iddiası varsa ve makale değerlendirme aşamasındaysa reddedilebilir. Makale çevrimiçi olarak yayınlanmışsa, makale ile birlikte bir hata mesajı da yayınlanır veya makalenin geri çekilmesi sağlanır. Her iki durum için bir hata veya geri çekme notu sunulur. Yazarın(ların) kurumu bilgilendirilir.
- Araştırmanın desteklenmesi ve/veya makalenin hazırlanması için sağlanan her türlü mali destek belirtilmelidir. Araştırmanın yürütülmesinde ve/veya makalenin hazırlanması/yazılması, dil yazım kontrolü, verilerin toplanması ve analizi, makale yazımı gibi aşamalarda makale yazarları dışındaki kişilerden alınan her türlü destek belirtilmelidir.
- Makaleye katkıda bulunan ancak yazarlık düzeyi için tüm kriterleri karşılamayan katılımcılar, teşekkür bölümünde gösterilmelidir.

Yazarlıkta Değişiklikler
Gönderim anında yazar(lar)ın bilgileri, ilgili yazar ve yazarların sırası doğru olmalıdır. Yazar sırasının değiştirilmesi, revizyon aşamalarında ekleme / silme yapılmasına izin verilmez. Ancak nadir durumlarda detaylı ve kabul edilebilir nedenler sunulduğunda uygulanabilir. Tüm yazarlar ekleme, çıkarma veya yeniden düzenleme için aynı fikirde olmalıdır. Makale kabul edildikten sonra yazarlarda değişiklik yapılamaz.

Hayvan/İnsan Hakları ve Etik
Gönderilen makale hayvan ve insan deneklerin kullanımını içeriyorsa, yazarlar makale çalışmalarını ilgili yasa ve yönergelere uygun olarak yürüttüklerini ve yetkili kurumsal komite(ler)in onayını aldıklarını kanıtlamalıdır. Dergi talep ettiğinde izin belgelerinin kopyası sağlanmalıdır. Makalenin Materyal ve Metod bölümünde bu konu için ayrı bir açıklama yapılmalıdır.
Makale araştırmasında yürütülen tüm hayvan ve insan deneyleri ARRIVE kılavuzları, 2010/63/EU yönergesi, Dünya Tabipler Birliği Etik Kodu (Helsinki Beyannamesi) ve ulusal Hayvan Deneyleri Etik Kurulları (HADMEK, HADYEK) ile uyumlu olmalıdır.

“Etik Kurul İzin Belgesi” gereken durumlar:
 İnsan ve hayvanların (materyal/veriler dahil) deneysel ya da diğer bilimsel amaçlarla kullanıldığı araştırmalar,
 Kişisel verilerin korunması kanunu gereğince retrospektif çalışmalar,
 Anket, mülakat, odak grup çalışması, gözlem, deney, görüşme teknikleri kullanılarak katılımcılardan veri toplanmasını gerektiren nitel ya da nicel yaklaşımlarla yürütülen her türlü araştırmalar için etik kurul izin belgesi gereklidir.
- Başkalarına ait ölçek, anket, fotoğrafların kullanımı için sahiplerinden de izin alınması ve belirtilmesi istenir.
- Uluslararası Doğa Koruma Birliği (IUCN) Nesli Tükenme Riski Altındaki Türleri İçeren Araştırmalara İlişkin Politika Bildirimi ve IUCN'nin Tehdit Altındaki Yabani Hayvan ve Bitki Türlerinin Ticaretine İlişkin Tehdit Altındaki Türlerin Kırmızı Liste Endeksi'ne yazarların uyması önerilir.
- Çalışmada, yüksek tehlikeleri olan kimyasallar kullanıldı ise uygunluk beyanları gerekli olup makalede açık ve net tanımlanmalıdır.
- Yazarlar “Telif Hakkı Bildirim Formu”’nda bildirilen koşulları kabul ederler.

Çıkar/Rekabet Çatışmaları Beyanı
Yazarlar, çalışmalarını olumsuz etkileyebilecek herhangi bir kuruluş/organizasyon veya kişi ile mali veya kişisel ilişkileri varsa bunu kapak mektubunda /editöre beyan etmelidir.
Yazarlar potansiyel çıkar çatışması durumunda “ Yazarlar aşağıdaki mali çıkarları/kişisel ilişkileri potansiyel rekabet çıkarlar olabileceğini beyan eder” , çıkar çatışması yoksa “ Yazarlar araştırmalarını (makaleyi) etkileyebilecek bilinen bir finansal (mali) veya kişisel bir çatışmanın olmadığını beyan eder” açıklamasını yapmalıdır.

Makale Gönderim Beyanı ve Doğrulama
Sorumlu yazar, bir makale gönderirken aşağıdaki kapak mektubu örneğini baş editöre göndermelidir:
“Su Ürünleri Dergisi'nde yayınlanması için "...." başlıklı yazıyı gönderiyorum. Yazar olarak listelenen tüm kişiler makaleyi okumuş, yazının hazırlanmasına katkıda bulunmuş ve verilerin orijinalliğini, geçerliliğini, yasal uygunluğunu ve yorumlanmasını onaylamış ve Su Ürünleri Dergisi'ne gönderilmesini kabul etmişlerdir. Makalenin hazırlanmasına listelenen yazarların dışında başka kişilerin önemli bir katkısı olmamıştır. Makale yayınlanmak üzere başka bir yere gönderilmemiş, tamamen veya kısmen başka bir yerde İngilizce veya başka bir dilde yayınlanmamıştır. Makalede kopyalama, dilimleme, intihal yapılmamıştır. Bu makale içindeki bilgilerin kullanımından doğacak herhangi bir sonuçtan veya tarafımızca yapılan hatalardan yayıncı ve editörlerin sorumlu olmayacağı konusunda hem fikiriz. Ortak yazarlar adına makaleyi ekte göndererek yukarıda belirtilen tüm şartları kabul ediyorum.”

İçerik Kullanılabilirliği
Makaleler açık erişimlidir ve kullanımı ücretsizdir. Yayınlanan makaleler kalıcı olarak arşivlenir. Dergide yayınlanan bir makalenin kullanılmasında uygun atıf yapılması gereklidir.  

Makaleler açık erişimlidir ve kullanımı ücretsizdir. Yayınlanan makaleler kalıcı olarak arşivlenir. Dergide yayınlanan bir makalenin kullanılmasında uygun atıf yapılması gereklidir.