Cilt: 25 Sayı: 4, 1.12.2008

Yıl: 2008

Makaleler

 

2. Işıklı Gölü'ndeki (Çivril-Denizli) Turna (Esox lucius L., 1758) Populasyonunun Büyüme Özellikleri.

Araştırma Makalesi

7. Uludağ (Bursa)’daki Buzul Gölleri ve Akarsularında Faunal Bir Çalışma

 

8. Sarıkum Gölü (Sinop) Makrobentik Mollusca ve Crustacea Faunası.

 

10. Batı Toros Dağları Üzerindeki Göllerin Hirudinea (Annelida) Faunası.

 

14. Işıklı Gölü'ndeki (Çivril-Denizli) Sazan Populasyonu (Cyprinus carpio L., 1758)'nun Büyüme Özellikleri.

 

16. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Tatlı Su Göletlerinin Sucul Faunası Üzerine İlk Gözlemler.