BibTex RIS Kaynak Göster

The growth features of Pike (Esox lucius L., 1758) Population in Lake Işıklı (Çivril-Denizli).

Yıl 2008, Cilt: 25 Sayı: 4, 259 - 265, 01.12.2008

Öz

Kaynakça

 • Aksun, F.Y. 1987. The Growth and Growth Rates of Pike (Esox lucius L., 1758) in Karamık Lake, (in Turkish). DOĞA TU Zooloji Dergisi, Cilt:11, Sayı:2, 76-86
 • Altındağ, A., S. Yiğit, S. Ahıska, Ş. Özkurt. 1999. The Growth Features of Pike (Esox lucius L., 1758) in Dam Lake Kesikköprü, (in Turkish). Tr.J.of Zoology, 23, Sayı:3, 901-910
 • Anonim, 1992. Limnological Investigation Project of Işıklı Lake. Project Final Report, (in Turkish). T.K.B. Eğirdir Su Ürünleri Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü. 193.
 • Anonim, 2004. Fisheries of Lake Karamık and Determination of Some Biological Features of Economic Fish Species Project Final Report, (in Turkish). Eğirdir Su Ürünleri Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü. Tagem- Haysüd-2002-00-17-03.
 • Balık, İ., H. Çubuk, R. Özkök, and R. Uysal., 2004. Investigation of some biological characteristics of the silver crucian carp, Carassius gibelio (Bloch, 1782) Population in Lake Eğirdir, Turk.J.Zool.,28:19-28 pp.
 • Beverton, J. E. B., and J.R. Holt. 1957. On The Dynamics of Exploited Fish Populations, Fish İnvest. Minst. Agric. Fish Food G. B, 19, 533.
 • Çubuk, H., İ. Balık, M. Akyürek, E. Özkök. 2000. Determination of Some Biological Features of Pike (Esox lucius L., 1758) Population in Lake Uluabat, (in Turkish). S.D.Ü. Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi Dergisi, Sayı:7, 108-118
 • Çubuk, H., İ. Balık, R. Uysal, and R. Özkök. 2005. Some Biological Characteristics and the Stock Size of the Pike (Esox lucius L., 1758) Population in Lake Karamık (Afyon, Turkey), (in Turkish). Turk J Vet Anim Sci 29,1025-1031 Kısım-I, (in Turkish). Hacettepe Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü, 684s.
 • DSİ. 2009. http://www.dsi.gov.tr/bölge/dsi21/denizli.htm.
 • Erdem, Ü., E. Atasoy, Y. Emre, and S. Çeliktaş. 2007. Some Biological Characteristics of Pike (Esox lucius L., 1758) in Lake Apolyont (Uluabat/Bursa-Turkey), (in Turkish). Ulusal Su Günleri, Türk Sucul Yaşam Dergisi, Yıl: 3-5 Sayı: 5-8, 413-418.
 • Erdem, Ü., İ. Cengizler, Y. Emre. 1990. Determination Some Biological Characteristics of Pike (Esox lucius L., 1758) in Lake Apolyont (Uluabat/Bursa-Turkey), (in Turkish). X. Ulusal Biyolojik Kongresi,18-20 Temmuz 1990, 321-330
 • Geldiay, R. S. Balık. 2002. Freshwater Fishes in Turkey, (in Turkish). Ege Üniversitesi, Su Ürünleri Fakültesi Yayınları, No: 46, Ders Kitabı Dizini No: 16, IV. Baskı, 532s.
 • İlhan, A., S. Balık. 2003. Investigation of the Bioecological Characteristics of Pike Population (Esox lucius Linnaeus, 1758) in Lake Işıklı (Çivril- Denizli/Turkey), (in Turkish). Süleyman Demirel Üniversitesi, Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi Dergisi. 1: 1-9.
 • Karabatak, M.1982. Growth, Reproduction and Food of Pike (Esox lucius L.,1758)in Lake Akşehir, (in Turkish). Doçentlik Tezi. Ankara Üniv. Fen Fak. 68s
 • Karabatak, M.1993. Growth and Mortality Rate, Age-Length Composition of Pike (Esox lucius L.,1758) in Lake Akşehir, (in Turkish). Doğa Tr.J.of Biology 17,211-226
 • Küçük, F., S. Güçlü. 2004. Growth and Food of Pike (Esox lucius L., 1758) Population in Lake Çapalı, (in Turkish). SDÜ Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi Dergisi, Cilt II, Sayı XII, 32-38.
 • Lagler, L. K. 1966. Freshwater Fishery Biology, W. M. C.. Brown Company, Lowa, 471.
 • Le Cren, E. D. 1951. The Lenght-Relationship and Seasonal Cycle in Gonad Weight and Condition in the Perch (Perca fluviatilis). J. Animal Ecology. 20: 210-218.
 • Ricker, W.E. 1975. Computation and Interpretation of Biological Statistics of Fish Populations. Fish. Res. Board Can. Bull. 191.
 • Şahin, N.1998. Food Biology of Pike (Esox lucius L.,17589) in Lake Mogan, (in Turkish). (Yüksek Lisans Tezi). Gazi Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 65s.
 • Tanyolaç, J., M. Karabatak. 1974. The Determination of Biological and Hydrological Features of Mogan Lake, (in Turkish). Tübitak Yayınları No:VHAG-91,136s.
 • Yalçın, Ş.1995. Feeding Features and Stomach Contents of Pike (Esox lucius L.,17589) in Lake Manyas (Bird), (in Turkish). (Yüksek Lisans Tezi). G.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, 62s.

Işıklı Gölü'ndeki (Çivril-Denizli) Turna (Esox lucius L., 1758) Populasyonunun Büyüme Özellikleri.

Yıl 2008, Cilt: 25 Sayı: 4, 259 - 265, 01.12.2008

Öz

Işıklı Gölü’nde Mart 2003-Şubat 2005 tarihleri arasında yürütülen bu çalışmada, Ocak-Aralık 2004 tarihleri arasındaki örneklemelerden elde edilen Turna balığının büyüme özellikleri araştırılmıştır. Toplam 313 adet Turna incelenmiş ve örneklerin çoğunluğunu dişi bireyler oluşturmuştur. Dişi:erkek oranı 1.68:1.00’dir. İncelenen Turna balığı örneklerinin çatal boyları 21.0 cm (68.0 g) ile 66.0 cm (3342.0 g) arasında değişmiştir. Toplam 7 yaş grubu tespit edilmiş olup dişiler I-VI ve VIII, erkekler ise I-VI yaşları arasında bulunmuştur. Boy ağırlık ilişkisi erkeklerde W= 0.003*L3.298, dişilerde W= 0.005*L3.186 ve tüm örnekler değerlendirildiğinde ise W=0.004*L3.208 olarak bulunmuştur. Populasyonda büyüme değişkenleri erkekler için; L∞= 118.1, K= 0.067, to= -1.966, dişiler için L∞= 117.8, K= 0.067, to= -2.358 ve dişi erkek karışık değerlendirildiğinde ise L∞= 106.8, K= 0.077, to= 2.134 olarak hesaplanmıştır. Ortalama kondisyon faktörü erkekler için 0.884±0.013, dişiler için 0.863±0.007 ve erkek dişi karışımı bireyler için 0.870±0.007 olarak hesaplanmıştır. Kondisyon faktörü değeri eşey gruplarında farklılık göstermemektedir

Kaynakça

 • Aksun, F.Y. 1987. The Growth and Growth Rates of Pike (Esox lucius L., 1758) in Karamık Lake, (in Turkish). DOĞA TU Zooloji Dergisi, Cilt:11, Sayı:2, 76-86
 • Altındağ, A., S. Yiğit, S. Ahıska, Ş. Özkurt. 1999. The Growth Features of Pike (Esox lucius L., 1758) in Dam Lake Kesikköprü, (in Turkish). Tr.J.of Zoology, 23, Sayı:3, 901-910
 • Anonim, 1992. Limnological Investigation Project of Işıklı Lake. Project Final Report, (in Turkish). T.K.B. Eğirdir Su Ürünleri Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü. 193.
 • Anonim, 2004. Fisheries of Lake Karamık and Determination of Some Biological Features of Economic Fish Species Project Final Report, (in Turkish). Eğirdir Su Ürünleri Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü. Tagem- Haysüd-2002-00-17-03.
 • Balık, İ., H. Çubuk, R. Özkök, and R. Uysal., 2004. Investigation of some biological characteristics of the silver crucian carp, Carassius gibelio (Bloch, 1782) Population in Lake Eğirdir, Turk.J.Zool.,28:19-28 pp.
 • Beverton, J. E. B., and J.R. Holt. 1957. On The Dynamics of Exploited Fish Populations, Fish İnvest. Minst. Agric. Fish Food G. B, 19, 533.
 • Çubuk, H., İ. Balık, M. Akyürek, E. Özkök. 2000. Determination of Some Biological Features of Pike (Esox lucius L., 1758) Population in Lake Uluabat, (in Turkish). S.D.Ü. Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi Dergisi, Sayı:7, 108-118
 • Çubuk, H., İ. Balık, R. Uysal, and R. Özkök. 2005. Some Biological Characteristics and the Stock Size of the Pike (Esox lucius L., 1758) Population in Lake Karamık (Afyon, Turkey), (in Turkish). Turk J Vet Anim Sci 29,1025-1031 Kısım-I, (in Turkish). Hacettepe Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü, 684s.
 • DSİ. 2009. http://www.dsi.gov.tr/bölge/dsi21/denizli.htm.
 • Erdem, Ü., E. Atasoy, Y. Emre, and S. Çeliktaş. 2007. Some Biological Characteristics of Pike (Esox lucius L., 1758) in Lake Apolyont (Uluabat/Bursa-Turkey), (in Turkish). Ulusal Su Günleri, Türk Sucul Yaşam Dergisi, Yıl: 3-5 Sayı: 5-8, 413-418.
 • Erdem, Ü., İ. Cengizler, Y. Emre. 1990. Determination Some Biological Characteristics of Pike (Esox lucius L., 1758) in Lake Apolyont (Uluabat/Bursa-Turkey), (in Turkish). X. Ulusal Biyolojik Kongresi,18-20 Temmuz 1990, 321-330
 • Geldiay, R. S. Balık. 2002. Freshwater Fishes in Turkey, (in Turkish). Ege Üniversitesi, Su Ürünleri Fakültesi Yayınları, No: 46, Ders Kitabı Dizini No: 16, IV. Baskı, 532s.
 • İlhan, A., S. Balık. 2003. Investigation of the Bioecological Characteristics of Pike Population (Esox lucius Linnaeus, 1758) in Lake Işıklı (Çivril- Denizli/Turkey), (in Turkish). Süleyman Demirel Üniversitesi, Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi Dergisi. 1: 1-9.
 • Karabatak, M.1982. Growth, Reproduction and Food of Pike (Esox lucius L.,1758)in Lake Akşehir, (in Turkish). Doçentlik Tezi. Ankara Üniv. Fen Fak. 68s
 • Karabatak, M.1993. Growth and Mortality Rate, Age-Length Composition of Pike (Esox lucius L.,1758) in Lake Akşehir, (in Turkish). Doğa Tr.J.of Biology 17,211-226
 • Küçük, F., S. Güçlü. 2004. Growth and Food of Pike (Esox lucius L., 1758) Population in Lake Çapalı, (in Turkish). SDÜ Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi Dergisi, Cilt II, Sayı XII, 32-38.
 • Lagler, L. K. 1966. Freshwater Fishery Biology, W. M. C.. Brown Company, Lowa, 471.
 • Le Cren, E. D. 1951. The Lenght-Relationship and Seasonal Cycle in Gonad Weight and Condition in the Perch (Perca fluviatilis). J. Animal Ecology. 20: 210-218.
 • Ricker, W.E. 1975. Computation and Interpretation of Biological Statistics of Fish Populations. Fish. Res. Board Can. Bull. 191.
 • Şahin, N.1998. Food Biology of Pike (Esox lucius L.,17589) in Lake Mogan, (in Turkish). (Yüksek Lisans Tezi). Gazi Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 65s.
 • Tanyolaç, J., M. Karabatak. 1974. The Determination of Biological and Hydrological Features of Mogan Lake, (in Turkish). Tübitak Yayınları No:VHAG-91,136s.
 • Yalçın, Ş.1995. Feeding Features and Stomach Contents of Pike (Esox lucius L.,17589) in Lake Manyas (Bird), (in Turkish). (Yüksek Lisans Tezi). G.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, 62s.
Toplam 22 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Rahmi Uysal

Meral Apaydın Yağcı

Vedat Yeğen

Ahmet Alp

Abdulkadir Yağcı

Yayımlanma Tarihi 1 Aralık 2008
Gönderilme Tarihi 7 Aralık 2015
Yayımlandığı Sayı Yıl 2008Cilt: 25 Sayı: 4

Kaynak Göster

APA Uysal, R. ., Yağcı, M. A. ., Yeğen, V. ., Alp, A. ., vd. (2008). Işıklı Gölü’ndeki (Çivril-Denizli) Turna (Esox lucius L., 1758) Populasyonunun Büyüme Özellikleri. Ege Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, 25(4), 259-265.