BibTex RIS Kaynak Göster

Wetland Ciliates (Protozoa: Ciliophora) and morphological differences.

Yıl 2008, Cilt: 25 Sayı: 4, 359 - 364, 01.12.2008

Öz

Kaynakça

 • Anonymous. 1974. Salinity and alkalinity, International Irregation and Drainage Commision, Technical Guide Book. 80p. (in Turkish).
 • Anonymous. 1994. Determination of biological diversity of Göksu Delta, ecological landscape and optimal land use, Ministry of Environment and Forestry, Project no: 09.G. 92/03 Adana, Turkey, 355pp.(in Turkish).
 • Anonymous. 1998. Göksu Delta, Ministry of Environment and Forestry, January 1998, 24, (in Turkish).
 • Anonymous. 2007. Türkiye’de baraj göllerinin balıklandırılmasında tür tercihinin belirlenmesi için aynalı sazan ve pullu sazan gelişiminin karşılaştırılması: örnek alan Gelingüllü Baraj Gölü- Yozgat, DPT, proje no. 02 K 120290-4.
 • Berger, H. 1999. Monograph of the Oxytrichidae, (Ciliophora, Hypotrichida), Kluwer Academic Publisher, Dordrecht 1078p.
 • Berger, H., W. Foissner. 1987. Morphology and biometry of some soil hypotrichs (Protozoa: Ciliophora), Zool. Jb. Syst. 114: 193-239.
 • Borror, A. 1972. Revision of Order Hypotrichida (Ciliophora, Protoza) J., Protozool., 19 (1) 1-23..
 • Brady, N. C. 1990. The Natura and Properties of Soils. Tenth Edition. Macmillan Publishing Company New York, 621p.
 • Corliss, J. O. 1979. The Ciliated Protozoa Characterization, Classification and Guide to Literature, Pergamon Press, Oxford, New-York, I-XVI, 455p.
 • Corliss, J. O., J. Lom. 1985. An annostated glossary of protozoological terms. An illustrated Guide To Protozoa, Society of Protozoologiest. Lee, J.J., Hutner, S.H., Bovee, E.C., (eds), Allen Press, Lawrence, 576-602p.
 • Cowling, A. J. 1994. Protozoan distribution and adaptation. Soil Protozoa. Darbyshire, J. F, (eds), CAB International, UK, 5-43p.
 • Çapar, S. 2005 A systematic study on wetland ciliates (Ciliophora, Protozoa) of Göksu Delta Göksu (in Turkish) Hacattepe Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü Doktora Tezi, 298pp.
 • Eigner, P. 1997. Evolution of morphogenetic process in the Orthoamphisiella n. fam., Oxytrichidae, Parakahliellidae n. fam., and their depiction using a computer method (Ciliophora, Hypotrichida), J., Euk., Microbiol.,44:553- 573p.
 • Foissner, W. 1987a. Soil protozoa: fundamental problems, ecological significance, adaptations in ciliates and testaceans, bioindicators, and guide to literature, Progress in Protistology, Vol. 2, 69-212.
 • Foissner, W. 1987b. Neue und wenig bekannte hypotriche und colpodide Ciliaten (Protozoa: Ciliophora) aus Böden und Mossen, Zool. Beitr. 31 (2): 187-282.
 • Foissner, W. 1987c. Neue terrestrische und limnische Ciliaten (Protozoa, Ciliophora) aus Österreich und Deutschland, Sber. Akad. Wiss. 195: 217-226.
 • Foissner, W. 1991. Basic light and scanning electron microscopic methods for taxonomic studies of ciliated protozoa, Europ. J. Protistol.,27, 313-330.
 • Foissner, W. 1993. Colpodea (Ciliophora), Protozoenfauna Volume 4/1, Gustav Fisher Verlag, Stutgard, Jena, New York, 798p.
 • Foissner, W. 1995. Trophical protozoan diversity: 80 ciliate species (Protozoa: Ciliophora) in a soil sampla from a trophical dry forest of Costa Rica, with descriptions of four new genera and seven new species. Arch. Protistenk. 145: 37-7.
 • Foissner, W. 1997. Soil ciliates (Protozoa: Ciliophora) from evergreen rain forest of Australia, South America and Costa Rica: diversiry and description of new species, Biol. Fertil. Soils, 25: 317-339.
 • Foissner, W. 1998. An up date compilation of world soil ciliates (Protozoa, Ciliophora) with ecological notes, new records, and redescriptions of new species. Europ. J. Protistol 34: 195-235.
 • Foissner, W. 2004. A huge, undescribe soil ciliate (Protozoa: Ciliophora) diversity in natural forest stands of central Europa, Biodiversity and Consevation, 00: 1-85.
 • Foissner, W., H. Berger, H. Blatterer, and F. Kohmann. 1991. Taxonomische und Ökologische Revision der Ciliaten des Saprobiensystem, Band: I Cyrtophorida, Oligotrichida, Hyporichia, Colpodea, Informationsberichte des Bayer. Landesamtes für Wasserwirtschaft, Heft 1/91, 478p
 • Foissner, W., H. Berger, H. Blatterer, and F. Kohmann. 1992. Taxonomische und Ökologische Revision der Ciliaten des Saprobiensystem, Band: II Peritricha Heterotrichida, Odontostomatida, Informationsberichte des Bayer. Landesamtes für Wasserwirtschaft, Heft 5/92, 502
 • Foissner, W., H. Berger, H. Blatterer, and F. Kohmann, 1994. Taxonomische und Ökologische Revision der Ciliaten des Saprobiensystem, Band: III Hymenostomata, Prostomatida, Nassulida, Informationsberichte des Bayer. Landesamtes für Wasserwirtschaft, Heft 1/94, 548p.
 • Foissner, W., H. Berger, H. Blatterer, and F. Kohmann. 1995. Taxonomische und Ökologische Revision der Ciliaten des Saprobiensystem, Band: IV Gymnostomatea, Loxodes, Suctoria, Informationsberichte des Bayer. Landesamtes für Wasserwirtschaft, Heft 1/95, 540p.
 • Foissner, W., H. Berger, and J. Schamburg. 1999. Identification and ecology of Limnetic Plankton Ciliates, Bavarian State Office for Water and Management, Münich,1999, Report Issue: 3/99, 79p.
 • Foissner, W., S. Agatha, and H. Berger. 2002. Soil ciliates (Protozoa, Ciliophora) from Namibia (Southwest Africa), with Emphasis on two Contrasting Environments, The Etosha Region and the Namib Desert, Denisia 05/2002, 1459p
 • Güngör, Y., Z. Erözel. 1994. Drainage and land reform, Ankara University , Agriculture Faculty No: 1341, 320pp.
 • Hattori, T. 1994. Soil Microenviroment. Soil Protozoa. (eds) Darbyshire, J. F, CAB International, UK, 43-65.
 • Hausmann, K., N. Hülsmann. 1996. Protozoology. Georg Thieme Verlag, New-York I-VIII, 338.
 • Junk, W. J. 1997. The Central Amozon Floodplain. Ecological Studies 126, Springer, Berlin, New York, 525p.
 • Obalı, O. 1978. Qualitative and quantitayive observation of Mogan Lake phytoplankton, PhD. Thesis (in Turkish)
 • Sandon, H. 1927. The Composition and Distribution of Protozoan Fauna of Soil. Oliver and Brody, Edinburg and London. 237p.
 • Tanyolaç, J., M. Karabatak. 1974. Determination of biological and hydrobiological properties of Mogan Lake. TÜBİTAK Project report no: VGAG-91.

Sulak Alan Siliyatları (Protozoa: Ciliophora) ve Morfolojik Farkları.

Yıl 2008, Cilt: 25 Sayı: 4, 359 - 364, 01.12.2008

Öz

Farklı derecelerde ve sürekli olarak sucul ve karasal koşulların birbiri ile yer değişmesinin etkisi altında kalan taşkın zonları siliyatlar için özel bir habitattır. Bu çalışma kapsamında, farklı habitatlarda yapılmış olan araştırmalar ele alınarak taşkın zonda yaşayan siliyat türleri, morfolojik özellikleri açısından değerlendirilmiştir. Türlerin tespitine yönelik olarak kültür ve izolasyon için petri kabı yöntemi kullanılmış; morfolojisi canlı inceleme ve protargol boyama metodu ile DIC ataşmanlı ışık mikroskobu kullanılarak çalışılmıştır. Canlı çizimler, inceleme esnasında ve kayıt görüntüler yardımıyla, fotoğraf ve ölçümler ise dijital kamera kullanılarak, IM50 görüntü analiz sistemi ve Q-win ölçüm programıyla yapılmıştır. Çalışma sonucunda tespiti yapılan türlerin boy-en oranı 3:1 10:1 arasında değişirken vücutları iğ şeklinde, uzun elipsoidal, veya mızrak şeklinde değişmekte ve yüksek oranda esnekliğe sahip türlerden oluşmaktadır. Çoğu türde sillenme azalmış ya da sadece ventral yüzde harekete yardımcı sir grupları şeklini almıştır. Tespiti yapılan türlerde ortaya çıkan, belirli bir ortamda değişen koşullara karşı yapışık durabilme ve o ortamda sürtünme özelliği, sillenmede azalmaya yol açarken, yassılaşmayı da arttırmaktadır. Vücut şeklinde meydana gelen değişmeler, dorsoventral yassılaşma, sillenmede azalma ve esneklik, toprak porları arasına rahatça tutunabilmeyi ve ince su tabakası boyunca daha rahat hareket edebilmeyi sağlamaktadır. Bu özellikler toprak partiküllerinin sınırlayıcı etkisine ve su miktarındaki ani değişimlerde hareket yeteneğini kaybetmemeye yönelik önemli uyumlardır

Kaynakça

 • Anonymous. 1974. Salinity and alkalinity, International Irregation and Drainage Commision, Technical Guide Book. 80p. (in Turkish).
 • Anonymous. 1994. Determination of biological diversity of Göksu Delta, ecological landscape and optimal land use, Ministry of Environment and Forestry, Project no: 09.G. 92/03 Adana, Turkey, 355pp.(in Turkish).
 • Anonymous. 1998. Göksu Delta, Ministry of Environment and Forestry, January 1998, 24, (in Turkish).
 • Anonymous. 2007. Türkiye’de baraj göllerinin balıklandırılmasında tür tercihinin belirlenmesi için aynalı sazan ve pullu sazan gelişiminin karşılaştırılması: örnek alan Gelingüllü Baraj Gölü- Yozgat, DPT, proje no. 02 K 120290-4.
 • Berger, H. 1999. Monograph of the Oxytrichidae, (Ciliophora, Hypotrichida), Kluwer Academic Publisher, Dordrecht 1078p.
 • Berger, H., W. Foissner. 1987. Morphology and biometry of some soil hypotrichs (Protozoa: Ciliophora), Zool. Jb. Syst. 114: 193-239.
 • Borror, A. 1972. Revision of Order Hypotrichida (Ciliophora, Protoza) J., Protozool., 19 (1) 1-23..
 • Brady, N. C. 1990. The Natura and Properties of Soils. Tenth Edition. Macmillan Publishing Company New York, 621p.
 • Corliss, J. O. 1979. The Ciliated Protozoa Characterization, Classification and Guide to Literature, Pergamon Press, Oxford, New-York, I-XVI, 455p.
 • Corliss, J. O., J. Lom. 1985. An annostated glossary of protozoological terms. An illustrated Guide To Protozoa, Society of Protozoologiest. Lee, J.J., Hutner, S.H., Bovee, E.C., (eds), Allen Press, Lawrence, 576-602p.
 • Cowling, A. J. 1994. Protozoan distribution and adaptation. Soil Protozoa. Darbyshire, J. F, (eds), CAB International, UK, 5-43p.
 • Çapar, S. 2005 A systematic study on wetland ciliates (Ciliophora, Protozoa) of Göksu Delta Göksu (in Turkish) Hacattepe Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü Doktora Tezi, 298pp.
 • Eigner, P. 1997. Evolution of morphogenetic process in the Orthoamphisiella n. fam., Oxytrichidae, Parakahliellidae n. fam., and their depiction using a computer method (Ciliophora, Hypotrichida), J., Euk., Microbiol.,44:553- 573p.
 • Foissner, W. 1987a. Soil protozoa: fundamental problems, ecological significance, adaptations in ciliates and testaceans, bioindicators, and guide to literature, Progress in Protistology, Vol. 2, 69-212.
 • Foissner, W. 1987b. Neue und wenig bekannte hypotriche und colpodide Ciliaten (Protozoa: Ciliophora) aus Böden und Mossen, Zool. Beitr. 31 (2): 187-282.
 • Foissner, W. 1987c. Neue terrestrische und limnische Ciliaten (Protozoa, Ciliophora) aus Österreich und Deutschland, Sber. Akad. Wiss. 195: 217-226.
 • Foissner, W. 1991. Basic light and scanning electron microscopic methods for taxonomic studies of ciliated protozoa, Europ. J. Protistol.,27, 313-330.
 • Foissner, W. 1993. Colpodea (Ciliophora), Protozoenfauna Volume 4/1, Gustav Fisher Verlag, Stutgard, Jena, New York, 798p.
 • Foissner, W. 1995. Trophical protozoan diversity: 80 ciliate species (Protozoa: Ciliophora) in a soil sampla from a trophical dry forest of Costa Rica, with descriptions of four new genera and seven new species. Arch. Protistenk. 145: 37-7.
 • Foissner, W. 1997. Soil ciliates (Protozoa: Ciliophora) from evergreen rain forest of Australia, South America and Costa Rica: diversiry and description of new species, Biol. Fertil. Soils, 25: 317-339.
 • Foissner, W. 1998. An up date compilation of world soil ciliates (Protozoa, Ciliophora) with ecological notes, new records, and redescriptions of new species. Europ. J. Protistol 34: 195-235.
 • Foissner, W. 2004. A huge, undescribe soil ciliate (Protozoa: Ciliophora) diversity in natural forest stands of central Europa, Biodiversity and Consevation, 00: 1-85.
 • Foissner, W., H. Berger, H. Blatterer, and F. Kohmann. 1991. Taxonomische und Ökologische Revision der Ciliaten des Saprobiensystem, Band: I Cyrtophorida, Oligotrichida, Hyporichia, Colpodea, Informationsberichte des Bayer. Landesamtes für Wasserwirtschaft, Heft 1/91, 478p
 • Foissner, W., H. Berger, H. Blatterer, and F. Kohmann. 1992. Taxonomische und Ökologische Revision der Ciliaten des Saprobiensystem, Band: II Peritricha Heterotrichida, Odontostomatida, Informationsberichte des Bayer. Landesamtes für Wasserwirtschaft, Heft 5/92, 502
 • Foissner, W., H. Berger, H. Blatterer, and F. Kohmann, 1994. Taxonomische und Ökologische Revision der Ciliaten des Saprobiensystem, Band: III Hymenostomata, Prostomatida, Nassulida, Informationsberichte des Bayer. Landesamtes für Wasserwirtschaft, Heft 1/94, 548p.
 • Foissner, W., H. Berger, H. Blatterer, and F. Kohmann. 1995. Taxonomische und Ökologische Revision der Ciliaten des Saprobiensystem, Band: IV Gymnostomatea, Loxodes, Suctoria, Informationsberichte des Bayer. Landesamtes für Wasserwirtschaft, Heft 1/95, 540p.
 • Foissner, W., H. Berger, and J. Schamburg. 1999. Identification and ecology of Limnetic Plankton Ciliates, Bavarian State Office for Water and Management, Münich,1999, Report Issue: 3/99, 79p.
 • Foissner, W., S. Agatha, and H. Berger. 2002. Soil ciliates (Protozoa, Ciliophora) from Namibia (Southwest Africa), with Emphasis on two Contrasting Environments, The Etosha Region and the Namib Desert, Denisia 05/2002, 1459p
 • Güngör, Y., Z. Erözel. 1994. Drainage and land reform, Ankara University , Agriculture Faculty No: 1341, 320pp.
 • Hattori, T. 1994. Soil Microenviroment. Soil Protozoa. (eds) Darbyshire, J. F, CAB International, UK, 43-65.
 • Hausmann, K., N. Hülsmann. 1996. Protozoology. Georg Thieme Verlag, New-York I-VIII, 338.
 • Junk, W. J. 1997. The Central Amozon Floodplain. Ecological Studies 126, Springer, Berlin, New York, 525p.
 • Obalı, O. 1978. Qualitative and quantitayive observation of Mogan Lake phytoplankton, PhD. Thesis (in Turkish)
 • Sandon, H. 1927. The Composition and Distribution of Protozoan Fauna of Soil. Oliver and Brody, Edinburg and London. 237p.
 • Tanyolaç, J., M. Karabatak. 1974. Determination of biological and hydrobiological properties of Mogan Lake. TÜBİTAK Project report no: VGAG-91.
Toplam 35 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Sırma Çapar

Yayımlanma Tarihi 1 Aralık 2008
Gönderilme Tarihi 7 Aralık 2015
Yayımlandığı Sayı Yıl 2008Cilt: 25 Sayı: 4

Kaynak Göster

APA Çapar, S. . (2008). Sulak Alan Siliyatları (Protozoa: Ciliophora) ve Morfolojik Farkları. Ege Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, 25(4), 359-364.