Volume: 18 Issue: 1, 3/1/01

Year: 2001

Articles

9. Albino gökkuşağı alabalığının (O. mykiss) kimyasal içerik ve tüketici beğenisi bakımından kaynak

Research Article

10. Ecto-Endo Parasite Investigation on Mirror Carp (Cyprinus carpio L., 1758) Captured From the River Seyhan, Turkey

15. Çeşme Yarımadası (Ege Denizi) Sahillerinin Bentik Amphipod'ları.

18. Işıklı Gölü (Çivril-Denizli)'nün Mollusca Faunası.

27. Denizlerde Karbon Dinamiği.

29. Surimi Teknolojisi.

30. Otolitten Yaş Tayininde Kesit Alma Tekniği.

32. Scombroid Balık Zehirlenmesi.