Su Ürünleri Dergisi
Kapak Resmi
ISSN 1300-1590 | e-ISSN 2148-3140 | Periyot Yılda 4 Sayı | Başlangıç: 1984 | Yayıncı Ege Üniversitesi | http://www.egejfas.org
Su Ürünleri Dergisi (EgeJFAS), balıkçılık ve sucul bilimler alanlarında biyoloji, ekoloji, biyocoğrafi, içsular, deniz ve eklembacaklılar yetiştiriciliği, balık besleme, hastalık ve tedavi, balık avcılığı, balıkçılık teknolojisi, ekonomi ve yönetim, su ürünleri işleme, su kimyası, mikrobiyoloji, alg biyoteknolojisi, denizel organizmaların korunması, acısu ve tatlı su habitatları ve kirlilik alanlarında İngilizce ve Türkçe dillerinde orjinal makaleler, kısa notlar, teknik notlar, raporlar ve derlemelerin yayınlandığı açık erişimli, uluslararası ve hakemli bilimsel dergidir.


Su Ürünleri Dergisi (EgeJFAS), 1984 yılından bu yana Ege Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi tarafından yılda 4 sayı olarak yayınlanmaktadır.

Görüş ve önerileriniz için iletişim adresimiz info@egejfas.orgSu Ürünleri Dergisi

ISSN 1300-1590 | e-ISSN 2148-3140 | Periyot Yılda 4 Sayı | Başlangıç: 1984 | Yayıncı Ege Üniversitesi | http://www.egejfas.org
Kapak Resmi

291.589

520.670
Su Ürünleri Dergisi (EgeJFAS), balıkçılık ve sucul bilimler alanlarında biyoloji, ekoloji, biyocoğrafi, içsular, deniz ve eklembacaklılar yetiştiriciliği, balık besleme, hastalık ve tedavi, balık avcılığı, balıkçılık teknolojisi, ekonomi ve yönetim, su ürünleri işleme, su kimyası, mikrobiyoloji, alg biyoteknolojisi, denizel organizmaların korunması, acısu ve tatlı su habitatları ve kirlilik alanlarında İngilizce ve Türkçe dillerinde orjinal makaleler, kısa notlar, teknik notlar, raporlar ve derlemelerin yayınlandığı açık erişimli, uluslararası ve hakemli bilimsel dergidir.


Su Ürünleri Dergisi (EgeJFAS), 1984 yılından bu yana Ege Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi tarafından yılda 4 sayı olarak yayınlanmaktadır.

Görüş ve önerileriniz için iletişim adresimiz info@egejfas.orgCilt: 35 Sayı: 2 Son Sayı
Cilt 35 - Sayı 2 - Haz 2018
 1. Synurella Cinsinin Türkiye’deki Dağılımına Genel Bir Bakış (Crustacea: Amphipoda)
  Sayfalar 111 - 114
  Murat Özbek
 2. Bütün olarak +2 °C’de depolanan mürekkep balığının (Sepia officinalis, L., 1758) kalite değişimlerinin tespit edilmesi
  Sayfalar 115 - 119
  Gülgün F. Ünal Şengör, Zafer Ceylan, Hande Doğruyol
 3. Ultraviyole ışınlama ünitesinin dizaynı: Dezenfeksiyon performansı ve işletme maliyetleri üzerine etkileri
  Sayfalar 121 - 124
  Halil Şen, Ulviye Karacalar
 4. Farklı protein düzeyli diyetlerle beslenen karadeniz alabalığı (Salmo trutta labrax)’nın büyüme performansı ve bağırsak villi morfolojisinin belirlenmesi
  Sayfalar 125 - 130
  Osman Tolga Özel, Eyüp Çakmak, İsa Coşkun, Ekrem Cem Çankırılıgil
 5. Yüksek sıcaklıkla oksidatif strese maruz bırakılan Gökkuşağı Alabalığında (Oncorhynchus mykiss Walbaum, 1792), Karayemiş yaprağı (Laurocerasus officinalis Roem.) ekstraktının büyüme, yaşama oranı ve bazı antioksidan enzimler üzerine etkisi
  Sayfalar 131 - 139
  Ayşe Parlak Akyüz, Seval Dernekbaşı, İsmihan Karayücel
 6. Gerence Körfezi’ndeki Nuhun gemisi türünün (Arca noae Linnaeus, 1758) gametogenik döngüsü, kondisyon indeksi ve et veriminin belirlenmesi
  Sayfalar 141 - 149
  Sefa Acarlı, Aynur Lök, Deniz Acarlı, Aysun Kücükdermenci
 7. Thalassoterapi uygulamaları için kültür koşullarında yetiştirilen makroalglerin vitamin kompozisyonunun belirlenmesi
  Sayfalar 151 - 156
  Gamze Turan, Semra Cirik
 8. Ege Denizi’nde Derinsu Pembe Karidesi (Parapenaeus longirostris), İstavrit (Trachurus trachurus) ve Bakalyaro için (Merluccius merluccius) döndürülmüş ağ gözü torba seçiciliği
  Sayfalar 157 - 168
  Tuğçe Şensurat Genç, Muhammed Atamanalp, Celalettin Aydın
 9. Farklı besin ortamının ve farklı ışık yolu uzunluğunun Chlorella vulgaris kültüründe etkisi
  Sayfalar 169 - 174
  Yaşar Durmaz, Gülçin Temli
 10. Orta Karadeniz Bölgesi’ndeki bazı akarsularda yaşayan tatlısu kefali (Squalius cephalus, L.1758)’nin boy-ağırlık ve boy-boy ilişkileri
  Sayfalar 175 - 179
  Melek Özpiçak, Semra Saygın, Enes Hançer, Aykut Aydın, Savaş Yılmaz, Nazmi Polat
 11. Dip trolünün torba kısmından kaçan kırma mercan balığının (Pagellus erythrinus Linnaeus, 1758) ölüm oranları: Su sıcaklığının etkisi
  Sayfalar 181 - 188
  Faik Ozan Düzbastılar, Altan Lök, Ali Ulaş
 12. Orta Karadeniz’de dip trol balıkçılığı üzerine bir araştırma
  Sayfalar 189 - 193
  Naciye Erdoğan Sağlam, Serap Samsun
 13. Bazı uçucu yağların Scenedesmus subspicatus büyümesi üzerine etkileri
  Sayfalar 195 - 198
  Muhammet Ali Karaaslan
 14. Sakarya Büyük Akgöl’den tahta balığı Blicca bjoerkna’da parazit komünitenin kompozisyon ve yapısı
  Sayfalar 199 - 206
  Ayçanaz Altan, Erhan Soylu
 15. Endüstriyel balıkçı gemilerinde L tipi matris yöntemi ile risk değerlendirmesi ve kullanılabilirliği
  Sayfalar 207 - 217
  Ozan Soykan
 16. Su ürünleri yetiştiriciliğinde biyoyumak teknolojisi
  Sayfalar 219 - 225
  Doğukan Kaya, Ercüment Genç