Su Ürünleri Dergisi
Kapak Resmi
ISSN 1300-1590 | e-ISSN 2148-3140 | Periyot Yılda 4 Sayı | Başlangıç: 1984 | Yayıncı Ege Üniversitesi | http://www.egejfas.org
Su Ürünleri Dergisi (EgeJFAS), balıkçılık ve sucul bilimler alanlarında biyoloji, ekoloji, biyocoğrafi, içsular, deniz ve eklembacaklılar yetiştiriciliği, balık besleme, hastalık ve tedavi, balık avcılığı, balıkçılık teknolojisi, ekonomi ve yönetim, su ürünleri işleme, su kimyası, mikrobiyoloji, alg biyoteknolojisi, denizel organizmaların korunması, acısu ve tatlı su habitatları ve kirlilik alanlarında İngilizce ve Türkçe dillerinde orjinal makaleler, kısa notlar, teknik notlar, raporlar ve derlemelerin yayınlandığı açık erişimli, uluslararası ve hakemli bilimsel dergidir.


Su Ürünleri Dergisi (EgeJFAS), 1984 yılından bu yana Ege Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi tarafından yılda 4 sayı olarak yayınlanmaktadır.

Görüş ve önerileriniz için iletişim adresimiz info@egejfas.orgSu Ürünleri Dergisi

ISSN 1300-1590 | e-ISSN 2148-3140 | Periyot Yılda 4 Sayı | Başlangıç: 1984 | Yayıncı Ege Üniversitesi | http://www.egejfas.org
Kapak Resmi

317.063

585.480
Su Ürünleri Dergisi (EgeJFAS), balıkçılık ve sucul bilimler alanlarında biyoloji, ekoloji, biyocoğrafi, içsular, deniz ve eklembacaklılar yetiştiriciliği, balık besleme, hastalık ve tedavi, balık avcılığı, balıkçılık teknolojisi, ekonomi ve yönetim, su ürünleri işleme, su kimyası, mikrobiyoloji, alg biyoteknolojisi, denizel organizmaların korunması, acısu ve tatlı su habitatları ve kirlilik alanlarında İngilizce ve Türkçe dillerinde orjinal makaleler, kısa notlar, teknik notlar, raporlar ve derlemelerin yayınlandığı açık erişimli, uluslararası ve hakemli bilimsel dergidir.


Su Ürünleri Dergisi (EgeJFAS), 1984 yılından bu yana Ege Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi tarafından yılda 4 sayı olarak yayınlanmaktadır.

Görüş ve önerileriniz için iletişim adresimiz info@egejfas.orgCilt: 35 Sayı: 3 Son Sayı
Cilt 35 - Sayı 3 - Eyl 2018
 1. The effects of nanoemulsions on the fatty acid profiles of sea bass fillets during storage at 2±2 °C
  Sayfalar 227 - 235
  Mustafa Durmuş, Yeşim Özoğul
 2. The delayed mortality of discarded sea bream (Sparus aurata Linnaeus, 1758) in trawl simulation: an experimental appraisal
  Sayfalar 237 - 241
  Aydın Demirci, Emrah Şimşek
 3. Abiyotik bir su ürünü olan sofra tuzunda mikroplastik kirliliği tehlikesi
  Sayfalar 243 - 249
  Meral Yurtsever
 4. Av kompozisyondaki değişimin av araçlarının yapısal özelliklerine yansıması; Gökova Körfezi örneği
  Sayfalar 251 - 260
  Celalettin Aydın, M. Hakan Kaykaç, Zafer Tosunoğlu
 5. Kadmiyuma maruz bırakılmış Sarı Prenses (Labidochromis caeruleus) balıklarında saptanan histolojik değişiklikler üzerine bir ön çalışma
  Sayfalar 261 - 266
  Semra Küçük, Sema Midilli, Mehmet Güler, Deniz Çoban
 6. Mikrozooplanktonik Tintinnid'lerin (Protozoa: Ciliophora) İzmir Körfezi'ndeki son 20 yıllık tür çeşitliliği ve dağılımları
  Sayfalar 267 - 277
  Levent Yurga
 7. Size distribution, fatty acid composition and short-term storage studies on Blue mussel (Mytilus edulis) trochophores
  Sayfalar 279 - 287
  Gamze Turan, Linda J. Kling
 8. Düz panel reaktör sistemde Porphyridium purpureum’un dışarı kültürü ve polisakkarit eldesi
  Sayfalar 289 - 294
  Leyla Uslu, Oya Işık, Burcu Ak
 9. The effect of frozen storage on chemical and sensory quality of horse mackerel (Trachurus trachurus) coated whey protein isolate enriched with thyme essential oil
  Sayfalar 295 - 304
  Bahar Tokur, Elif Tuğçe Aksun
 10. Avcılık ve kültür yoluyla elde edilen balıkların tüketim tercihleri: Elazığ İli örneği, Türkiye
  Sayfalar 305 - 310
  Muhsine Duman, Mürşide Dartay
 11. Comparison the effects of using different organic acids on gelatin extracted from cultured sea bream (Sparus aurata) scales
  Sayfalar 311 - 317
  Hülya Kalkan, Mehmet Tolga Dinçer
 12. Gillnet selectivity for non target fish species caught by red mullet gillnets north Aegean Sea
  Sayfalar 319 - 326
  Engin Kocabaş, Alkan Öztekin, İsmail Burak Daban, Adnan Ayaz
 13. Sürmene kıyılarında (Trabzon, Karadeniz) mezgit (Merlangius merlangus Linnaeus, 1758) avcılığında kullanılan derin su serpme ağının av verimi
  Sayfalar 327 - 333
  Mustafa Emanet, Adnan Ayaz
 14. Balıklarda viral ensefalopati ve retinopati
  Sayfalar 335 - 342
  Ahmet Erdem Dönmez, Doruk Yılmaz
 15. Denizel makroalg özütlerinin antimikrobiyal özellikleri üzerine bir derleme
  Sayfalar 343 - 351
  Bahar Gümüş, Mustafa Ünlüsayın, Erkan Gümüş
 16. Viral balık hastalıkları ile mücadelede ulusal ve uluslararası mevzuatlar
  Sayfalar 353 - 360
  Murat Kaplan, Mehmet Taner Karaoğlu