Yazım KurallarıMakale Hazırlama

Makaleler açık ve anlaşılır bir anlatım ile Türkçe veya İngilizce yazılmalıdır. Makaleler, A4 boyutlu kağıda kaynakça, tablo ve şekil başlıkları da dahil olmak üzere 12 punto Times New Roman yazı tipi ile çift aralıklarla yazılmalı, ve her kenar için 25 mm'lik standart kenar boşlukları ayarlanmalıdır. Yazarın adı başlık altında ortalanmış olarak görünmelidir. Numaralı (1) not yazarın kurumsal adresini vermeli ve yıldız (*) notu yazışma yazarının e-posta adresini göstermelidir.. Ünvan ve görevler belirtilmemelidir.

Makalenin birinci sayfasından itibaren satır ve sayfa numarası verilmelidir.

Lütfen metninizi bir kelime işlem paketi kullanarak hazırlayınız (.doc veya .docx olarak kaydedin).

Makalenin tamamı, tam metin, referanslar, şekiller ve tablolar içeren tek bir dosyada olmalıdır. Şekiller ve tablolar, makalenin içinde ilgili yerlere eklenmelidir. 

  • Araştırma makaleleri ve derlemeler, tablolar ve şekiller de dahil olmak üzere 25 sayfayı (taslak makalede) geçmemelidir (checklist hariç).
  • Kısa fakat önemli çalışmaların sonuçlarını içeren kısa araştırma, teknik notlar ve raporlar, tablolar ve şekiller de dahil olmak üzere 10 sayfayı (taslak makale) aşmamalıdır.

 

Başlık sayfası

Başlık kısa ve öz olmalıdır. Her bir yazarın adı ve soyadı altına bölüm, kurum, posta kodlu şehir ve ülke bilgileri verilmelidir. Sorumluyazarın e-posta adresi de verilmelidir.Yazışmalar için yalnızca bir yazarın listelenmesi editör politikasıdır.

Tüm yazar isimleri doğru yazılmış ve doğru sırada (ad ve soyad) olmalıdır. Bazen, soyad ile isimler arasındaki ayrım belirsiz olabilir bu durumda yazarların tarama dizinlerinde doğru etiketlenmesini sağlamak için soyadlarının ve isimlerinin doğru bir şekilde yazımı ve kontrolü büyük önem taşımaktadır.

Makale yazarlarının tümünün ORCID numaralarının Haziran 2017'den itibaren makale başlık sayfasında belirtilmesi zorunludur. ORCID numarası olmayan yazarlar www.orcid.org adresine kayıt olarak numara almaları gerekmektedir.

 Öz

İngilizce ve Türkçe özetler (ana dili Türkçe olmayanlar, yalnızca İngilizce özet olarak sunabilirler) en fazla 300 kelime olarak makaleye eklenmelidir. Özet, makaleyi okumadan önce okuyuculara  anlaşılabilir olmalı ve referanslara atıflardan kaçınılmalıdır. Özet, makalede anlatılan çalışmanın önemini açıkça vurgulamalıdır. En fazla 6 kelimeden oluşan anahtar kelimeler eklenmelidir.

 

Takip eden sayfalar

Bunlar makalenin kalan kısımlarını içermeli ve Giriş, Materyal ve Metot, Bulgular, Tartışma ve Sonuç, Teşekkür ve Kaynakça bölümlerinden oluşmalıdır. Kısa makale ve teknik notların her ikisi de özet olmaksızın aynı düzeni takip etmelidir. Sistematik tanımlamalar içeren makalelerde, Uluslararası Zooloji ve Botanik İsimlendirme Kodlarına kesinlikle uyulmalıdır. Herhangi bir taksonun metindeki ilk yazımında, isimlendiren kişi ve yıl belirtilmelidir. Cins ve tür adları italik olarak verilmelidir.

 

Teşekkür

Teşekkürler kısa tutulmalı ve kaynakça bölümün önüne yerleştirilmelidir.

 

Kaynakça

Tüm kaynaklar APA 6 stiline uygun olarak verilmelidir. Kaynakların düzenlenmesinde Mendeley© veya Endnote© gibi kaynakça yönetim yazılımları veya Citefast (http://www.citefast.com/) gibi online kaynakça yazım yardımcıları kullanılması önerilir. Kaynakça yönetim yazılımlarında EGEJFAS veya APA 6th çıktı formatı (output style) kullanılmalıdır.

Mendeley referans yönetim yazılımı ile makalenizin referanslarını düzenlemek isterseniz dergimizin kaynakça ve atıf yazım kurallarına tamamen uygun olarak hazırlanan Mendeley stil dosyasını Mendeley Desktop yazılımına yüklemeniz gerekmektedir. EGEJFAS stil dosyasını yüklemek için Mendeley yazılımında "View" menüsünden "Citation Style" maddesi üzerine geliniz ve açılan listeden "More Styles..." maddesini seçiniz. Açılan pencerenin üst kısmında yer alan "Get More Styles" sekmesine tıklayınız ve pencerenin en altında yer alan "Download Style" satırına "http://csl.mendeley.com/styles/474703351/EGEJFAS" adresini giriniz ve sağ tarafında yer alan "Download" tuşuna tılayınız. EGEJFAS referans stili indirilip listenize eklenecektir. Daha sonra üstteki "Installed" sekmesine tıklayınız ve "Ege Journal of Fisheries and Aquatic Sciences - Su Urunleri Dergisi" stilinin üstüne tıklayıp sağ tarafındaki "Use this style" tuşuna basınız. Eğer makalenizi İngilizce yazıyorsanız alttaki "Citation and Bibliography Language" satırında "English (US)" seçiniz, makaleniz Türkçe ise "Turkish" seçeneğiniz seçiniz ve sağ altta yer alan "Done" tuşuna basarak işlemi tamamlayınız.

Türkçe makalelerde referansların makale başlıkları kısmı ve dergi isimleri orijinal dilinde olmalı ancak diğer bildirimler (Alıntılanma tarihi, vs.) Türkçe olarak yazılmalıdır. Metin içi atıflarda format yazarların soyadı ve yayın yılı şeklinde olmalıdır, örnek (Kocataş, 1978) veya (Geldiay ve Ergen, 1972). İkiden fazla yazarı olan atıflarda sadece ilk yazarın soyadı verilmeli ve 'vd.' ile devam etmelidir, örnek (Çelik vd., 2016). Eğer atıf yapılan kaynak cümlenin içinde yer alıyorsa yazarların soyadını takiben sadece kaynağın yılı parantez içinde verilmelidir, örnek Kocataş (1978), Geldiay vd. (1971). Kaynağın yılı ile başlayan cümlelerde herhangi bir parantez kullanılmamalıdır örnek, “1978 yılında Kocataş'ın yaptığı çalışmada elde edilen bulgular....."

İki veya daha fazla kaynağa metin içinde atıf yapılmak isteniyorsa atıf yapılan kaynaklar kaynakçada yer aldığı şekilde alfabetik sırayla verilmelidir (Geldiay ve Ergen, 1972;  Kocataş, 1978; Thurry, 1987) veya (Kocataş, 1978, 1979, 1981) veya (Geldiay ve Ergen, 1972a, 1972b).

Kişisel görüşmeler haricindeki tüm atıflar kaynakça bölümünde eksiksiz verilmelidir. Kaynakça bölümünde kaynaklar yazarların soyadlarına göre alfabetik sırada olmalıdır. Birden fazla yazarı olan kaynaklarda birinci yazarın soyadı alfabetik sırada yer almalıdır. .

Kaynaklar  "Asılı girinti" stili ile yazılmalıdır. Kaynağın yılı yazar isimlerinden sonra parantez içinde verilmelidir. Doğru kaynak sıralaması: Yazarın Soyadı, İsminin ilk harfi. (Yıl). Makale başlığı. Basım bilgileri. doi    şeklindedir.

Makale başlığı tümce düzeninde (ilk harf büyük), dergi isminde ise her sözcük büyük harfle başlamalıdır (Aquaculture Research, Ege Journal of Fisheries and Aquatic Sciences). Kaynakçada yer alan dergi isimleri italik ve tam olarak yazılmalıdır; dergi ismi kısaltmaları kullanılmamalıdır (örnek Ege Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, yerine  Ege J Fish Aqua Sci kullanmayınız). Makale başlıkları italik olmamalıdır. Eğer dergi sayılar halinde basılıyorsa sayı numarası parantez içinde verilmelidir.

Kaynakçada yer alan kaynaklara ait DOI bilgisi mevcutsa DOI bilgileri kaynağın sonuna eklenmelidir. EKlenen DOI bilgisinden sonra nokta koyulmamalıdır. Kaynakların DOI bilgileri CrossRef © Simple Text Query Form (https://doi.crossref.org/simpleTextQuery) sayfasından sağlanabilir. Bu sayfadaki sorgulama kutusuna makalenizin tüm kaynakları kopyalanıp yapıştırıldıktan sonra DOI bilgileri ilgili kaynaklara eklenmiş olarak listelenmektedir. Kaynakların DOI bilgilerinin verilmesi kuvvetle önerilmektedir.

 

Çevrimiçi olarak basılan dergi, kitap, çok yazarlı kitap ve makalelerin alıntıları aşağıdaki örneklere uymalıdır:


Dergi makaleleri

Öztürk, B. (2010). Scaphopod species (Mollusca) of the Turkish Levantine and Aegean seas. Turkish Journal of Zoology, 35(2), 199-211. DOI:10.3906/zoo-0904-23

Özbek, M. & Ulutürk, E. (2017). First record of Spongilla lacustris (Porifera: Demospongiae) from the Eastern Black Sea (Uzungöl Lake, Trabzon) (in Turkish with English abstract). Ege Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, 34(3), 341-346. DOI: 10.12714/egejfas.2017.34.3.14

 

Kitaplar

Parsons, T.R., Matia, Y., & Lalli, C.M. (1984). A manual of chemical and biological methods for seawater analysis. New York: Pergamon Press.

 

Kitap bölümleri

Gollasch, S. (2007). Is ballast water a major dispersal mechanism for marine organisms? In W. Nentwig (Ed.), Biological Invasions (pp 29-57). Berlin: Springer.

 

Bildiriler

Soultos, N., Lossifidou, E., Lazou, T. & Sergedilis, D. (2010). Prevalence and antibiotic susceptibility of Listeria monocytogenes isolated from RTE seafoods in Thessaloniki (Northern Greece). In Ş. Çaklı, U. Çelik, C. Altınelataman (Eds.), West European Fish Technologists Association Annual Meeting 2010 (pp. 94-98). İzmir, Turkey: Bildiriler Kitabı.

 

Web sayfaları

Andrews, T. (2010). What vitamins are found in fish? Alıntılanma adresi: http://www.livestrong.com/article/292999-what-vitamins-are-found-in-fish (27.11.2012).

 

Tablolar ve Şekiller

Tüm şekiller ‘Şekil’ ismiyle tanımlanmalı ve takip eden numaralandırma yapılmalıdır (Arap numara stili ile, 1,2,3,4 ....). Makalede birden fazla tablo ve şekil bulunuyorsa bunlara metin içinde Tablo 1, Şekil 1...gibi atıf yapılmalıdır. Tablolar ve şekiller hem Türkçe hem İngilizce dilinde yazılmış açıklamaları veya başlıkları ile metin içinde veya makalenin sonunda ayrı sayfalar halinde verilmelidir.  Tabloların boyutları 175 x 227 mm. yi geçmemelidir. Şekiller uygun büyüklükte,  JPEG veya TIFF formatında ve en az 300 dpi çözünürlükte olmalıdır. Hakem incelemeleri tamamlandıktan sonra gerekli durumlarda şekillerin orijinal dosyaları yazarlardan istenebilecektir. Tablolar word yazılımında yer alan tablo aracı ile hazırlanmalıdır, resim halinde eklenmiş tablolar kabul edilmemektedir.


Telif Hakkı Bildirimi


Bu dergide yayın yapan yazarlar aşağıdaki koşulları kabul etmektedir:

  1. Yazarlar makalelerinin telif hakkını , bu dergide ilk defa yayınlanması şartıyla ellerinde bulundururlar. Makaleler Creative Commons Attribution License uyarınca yayımlanan dergiye ve yazara atıf yapılarak paylaşılabilir.
  2. Yazarlar, makalenin yayınlandığı dergiye atıf yaparak makalelerinin yayınlandığı versiyonunu kurumsal bir arşive, kütüphaneye gönderebilirler
  3. Yazarlar, yayınlanan eserlerin önceki ve daha büyük alıntılarının yanı sıra, sunum sürecinden önce ve esnasında eserlerini çevrimiçi (örneğin, kurumsal depolarda veya web sitelerinde) yayınlamaya izin verilir ve teşvik edilir. (Bakınız The Effect of Open Access).