Amaç ve Kapsam

Su Ürünleri Dergisi (EgeJFAS), balıkçılık ve sucul bilimler alanlarında biyoloji, ekoloji, biyocoğrafi, içsular, deniz ve eklembacaklılar yetiştiriciliği, balık besleme, hastalık ve tedavi, balık avcılığı, balıkçılık teknolojisi, ekonomi ve yönetim, su ürünleri işleme, su kimyası, mikrobiyoloji, alg biyoteknolojisi, denizel organizmaların korunması, acısu ve tatlı su habitatları ve kirlilik alanlarında İngilizce ve Türkçe dillerinde orjinal makaleler, kısa notlar, teknik notlar, raporlar ve derlemelerin yayınlandığı açık erişimli, uluslararası ve hakemli bilimsel dergidir.


Su Ürünleri Dergisi (EgeJFAS), 1984 yılından bu yana Ege Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi tarafından yılda 4 sayı olarak yayınlanmaktadır.


Görüş ve önerileriniz için iletişim adresimiz info@egejfas.org or editor@egejfas.orgDeğerlendirme Süreci
Makaleler, Teknik Editör tarafından ön kontrolden geçirilir. Yazım kuralları yönünden problem yok ise Baş Editöre aktarılır. Baş Editör tarafından ilgili Bölüm Editörlerine aktarılır. Hakemler, Bölüm Editörleri tarafından belirlenir. Her makale için 2 hakemin görüşü alınır.

Editör, hakemler ve yazarlar arasındaki bir anlaşmazlık durumunda, Yayın Kurulu üyelerinden tavsiye isteyebilir.

Hakemler, yazarlara ve Editöre ayrı ayrı yorumlarını gönderebilir.


Yayın Sıklığı
Dergide, hem Türkçe hem de İngilizce dillerinde değişik konularda orijinal bilimsel makaleler bulunmaktadır ve yılda dört kez Mart, Haziran, Eylül ve Aralık aylarında yayımlanmaktadır.


Basım ve Dergi Ücretleri
Makale gönderim ve basım için herhangi bir ücret alınmamaktadır. Sorumlu yazarlara derginin bir basılı kopyası gönderilmektedir. Tüm yazarlar / okuyucular tüm makalelere ücretsiz erişebilirler.


İntihal Tespiti
EgeJFAS, yayın politikalarına uygun olarak, "İnceleme Süreci" ne giren her bir çalışma için intihal denetimini gerçekleştirmektedir. İntihal tespiti için iThenticate intihal denetim yazılımı kullanılmaktadır.