Amaç ve Kapsam

Su Ürünleri Dergisi (EgeJFAS)balıkçılık ve su bilimleri alanında özgün araştırma makaleleri, kısa bildiriler, teknik notlar, raporlar ve derlemeler yayınlayan açık erişimli, uluslararası, çift taraflı-kör hakemli bir dergidir.
Dergi, uluslararası bilim camiasına/okuyucusuna yeni ve faydalı bilgiler sunan ve bilimsel ilerlemelere katkıda bulunan disiplinler arası çalışmalara odaklanmaktadır. Makalenizi göndermeden önce dergi alanlarına uygun olduğundan emin olunuz.

Dergiye kabul edilen başlıca alanlar aşağıda sıralanmıştır:
• Deniz ve tatlı su balıkçılığı,
• Su ürünleri yetiştiriciliği,
• Omurgalı ve omurgasız yetiştiriciliği (Deniz/tatlı su),
• Planktonoloji ve plankton kültürü,
• Canlı kaynaklar,
• Yönetim ve ekonomi,
• Akuaponik,
• Su ürünleri İşleme teknolojisi,
• Besleme ve yem teknolojileri,
• Balıkçılık teknolojisi,
• Balıkçılık yönetimi,
• Popülasyon dinamiği,
• Hastalık ve tedavi,
• Su mikrobiyolojisi,
• Biyoloji, fizyoloji,
• Makroalgler,
• Biyoteknoloji,
• Koruma ve sürdürülebilirlik,
• Çevre ve ekoloji,
• Biyocoğrafya
• Biyoçeşitlilik,
• İklim etkileri,
• Kirlilik çalışmaları.

Su Ürünleri Dergisi (EgeJFAS), 1984 yılından bu yana Ege Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi tarafından yılda 4 sayı olarak yayınlanmaktadır.


Görüş ve önerileriniz için iletişim adresimiz info@egejfas.org or editor@egejfas.orgDeğerlendirme Süreci
Makaleler, Teknik Editör tarafından ön kontrolden geçirilir. Yazım kuralları yönünden problem yok ise Baş Editöre aktarılır. Baş Editör tarafından ilgili Bölüm Editörlerine aktarılır. Hakemler, Bölüm Editörleri tarafından belirlenir. Her makale için 2 hakemin görüşü alınır.

Editör, hakemler ve yazarlar arasındaki bir anlaşmazlık durumunda, Yayın Kurulu üyelerinden tavsiye isteyebilir.

Hakemler, yazarlara ve Editöre ayrı ayrı yorumlarını gönderebilir.


Yayın Sıklığı
Dergide, hem Türkçe hem de İngilizce dillerinde değişik konularda orijinal bilimsel makaleler bulunmaktadır ve yılda dört kez Mart, Haziran, Eylül ve Aralık aylarında yayımlanmaktadır. 
Tüm makaleler DOI alır, alıntı yapılabilir, PDF formatında yayınlanır.

2020 yılından itibaren sadece e-dergi olarak yayımlanmaktadır.


Basım ve Dergi Ücretleri
Dergi herhangi bir makale gönderim ve yayımlama ücreti talep etmemektedir. Tüm yazarlar / okuyucular tüm makalelere ücretsiz erişebilirler.


İntihal Tespiti
EgeJFAS, yayın politikalarına uygun olarak, "İnceleme Süreci" ne giren her bir çalışma için intihal denetimini gerçekleştirmektedir. İntihal tespiti için iThenticate intihal denetim yazılımı kullanılmaktadır.Yayımlanma Ayları
Mart Haziran Eylül Aralık