Cilt: 20 Sayı: 3, 1.09.2003

Yıl: 2003

Makaleler

1. Donmuş Karideslerin Bazı Fiziksel, Kimyasal ve Mikrobiyolojik Özellikleri.

20. Yuvarlakçay'ın (Köyceğiz-Muğla) Mollusca Faunası.

Araştırma Makalesi

23. Donmuş Karideslerin Bazı Fiziksel, Kimyasal ve Mikrobiyolojik Özellikleri

36. Probiyotikler ve Su Ürünlerinde Kullanımı.