Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

Age, growth and sex ratio of chub (Leuciscus cephalus L., 1758) in Topçam Dam Lake (Aydın)

Yıl 2003, Cilt: 20 Sayı: 3, 503 - 515, 01.09.2003

Öz

Sex and age compositions, age-length, age-weight relations, condition factors were investigated on 332 chub (Leuciscus cephalus L. 1758) specimens caught in the Topçam Dam Lake between June 1999 and June 2000. The age compositions of specimens were between I-VII years and sex percentages were calculated as 72.89%for females and 27.11%for males. The forked length and weight of females and males varied from 10.7-26.2 cm, 19.8-344.0 g and 9.7-23.5 cm, 16.2-203.1 g., respectively. Growth of population was the most rapid at the first years of life afterwards growth ratio was slower. Growths were calculated by the Von Bertalanffy the following growth equations were found for females and males, respectively. Lt= 40.18 (1-e 0.121(t+1.575)); Wt= 1188.43 (1-e-0.121(t+1.575)) 3.19; Lt= 27.08(1-e-0.302(t+0.455)); Wt= 272.86 (1-e-0.302(t+0.455)) 2.85. The following equations for lengthweight relationship were determinated for females and males, respectively. W= 0.009082 L3.19; W= 0.022537 L2.85

Topçam Baraj Gölü’ndeki (Aydın) Tatlısu Kefalinin (Leuciscus cephalus L., 1758) Yaş, Büyüme ve Cinsiyet Oranları

Yıl 2003, Cilt: 20 Sayı: 3, 503 - 515, 01.09.2003

Öz

Topçam Baraj Gölü’nden Haziran 1999-Haziran 2000 tarihleri arasında yakalanan 332 adet tatlısu kefalinin (Leuciscus cephalus L. 1758) eşey dağılımı, yaş kompozisyonu, yaş-boy, yaş-ağırlık ve boy-ağırlık ilişkileri, kondisyon faktörü saptanmıştır. I-VII yaşları arasında dağılım gösteren örneklerin %72.89’u dişi, %27.11’i erkek bireylerden oluşmuştur. Çatal boy değerleri dişi bireylerde 10.70-26.20 cm, ağırlık 19.80-344.00 gr, erkek bireylerde 9.70-23.50 cm, ağırlık 16.20-203.10 arasında değişmiştir. Populasyondaki büyüme ilk yaşlarda hızlı iken yaşın artmasıyla birlikte büyümenin yavaşladığı görülmüştür. Von Bertalanffy’e göre hesaplanan büyüme eşitlikleri dişi ve erkek için sırasıyla aşağıdaki şekilde bulunmuştur. Lt= 40.18 (1-e-0.121(t+1.575)); Wt= 1188.43 (1-e-0.121(t+1.575)) 3.19; Lt= 27.08 (1-e-0.302(t+0.455)); Wt= 272.86 (1-e-0.302(t+0.455)) 2.85 Boy-ağırlık arasındaki eşitlik, dişi ve erkek bireyler için sırasıyla aşağıdaki şekilde bulunmuştur. W= 0.009082 L3.19; W= 0.022537 L2.85

Toplam 0 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Hüseyin Şaşı

Süleyman Balık

Yayımlanma Tarihi 1 Eylül 2003
Gönderilme Tarihi 7 Aralık 2015
Yayımlandığı Sayı Yıl 2003Cilt: 20 Sayı: 3

Kaynak Göster

APA Şaşı, H. ., & Balık, S. . (2003). Topçam Baraj Gölü’ndeki (Aydın) Tatlısu Kefalinin (Leuciscus cephalus L., 1758) Yaş, Büyüme ve Cinsiyet Oranları. Ege Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, 20(3), 503-515.