Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

Lactate dehydrogenase, malate dehydrogenase ve superosid dismutase phenotypes of Izmir waterfrog populations

Yıl 2003, Cilt: 20 Sayı: 3, 449 - 459, 01.09.2003

Öz

In the water frogs collected from Izmir Region pertaining to R. ridibunda, lactate dehydrogenase (LDH E.C, 1.1.1.27), malate dehydrogenase (MDH, E.C. 1.1.1.37) and superoxide dismutase(SOD, E.C.1.15.1.1.) loci were studied by applying Polyacrylamide Gel Disc Electrophoresis on extracts of liver, skeletal and heart muscle. All the loci that we examined exhibit different phenotypes for each tissue extracts. Our study presents a procedure for each enzyme loci that observing all the variations related to different tissues and electroporetic conditions. 

İzmir Su Kurbağası (Rana ridibunda Pallas, 1771) Populasyonlarında Laktat Dehidrogenaz, Malat Dehidrogenaz ve Superosid Dismutaz Fenotipleri

Yıl 2003, Cilt: 20 Sayı: 3, 449 - 459, 01.09.2003

Öz

İzmir civarından elde edilen Rana ridibunda türüne dahil su kurbağalarında laktat dehidrogenaz (LDH E.C, 1.1.1.27), malat dehidrogenaz (MDH, E.C. 1.1.1.37) ve superoksid dismutaz (SOD, E.C.1.15.1.1.) lokusları karaciğer, kas ve kalp kası ekstraktlarında poliakrilamid disk jel elektroforeziyle çalışılmıştır. İncelenen tüm lokuslar her bir doku ekstraktı için farklı fenotipler sergilemiştir. Çalışmamız her bir enzim lokusu için doku ve elektroforetik koşullara bağlı varyasyonların izlenebileceği bir prosedür sunmaktadır. 

Toplam 0 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Nurşen Alpagut Keskin

Beria Falakalı Mutaf

Yayımlanma Tarihi 1 Eylül 2003
Gönderilme Tarihi 7 Aralık 2015
Yayımlandığı Sayı Yıl 2003Cilt: 20 Sayı: 3

Kaynak Göster

APA Keskin, N. A. ., & Mutaf, B. F. . (2003). İzmir Su Kurbağası (Rana ridibunda Pallas, 1771) Populasyonlarında Laktat Dehidrogenaz, Malat Dehidrogenaz ve Superosid Dismutaz Fenotipleri. Ege Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, 20(3), 449-459.