Volume: 30 - Issue: 4

Year: 2013

Articles

1. Valuation of recreational fishing benefits: A snapshot from Ordu, Turkey.

8. İstanbul Boğazı'nda kaldırma ağları ile balıkçılık.