BibTex RIS Cite

Antalya Körfezinde (Doğu Akdeniz) küçük ölçekli balıkçılıkta kullanılan 40 ve 44 mm fanyalı uzatma ağlarının av ve seçiciliği.

Year 2013, Volume: 30 Issue: 4, 167 - 173, 01.12.2013

Abstract

References

 • Akamca, E., Kiyağa, V.B., Özyurt, C.E., 2010. The selectivity of monofilament trammel nets used in catch of gilt head bream (Sparus aurata, Linneaus, 1758) in İskenderun Bay-Turkey. Journal of Fisheries Sciences, 4(1): 28- 37. doi: 10.3153/jfscom.2010004a
 • Anonymous, 2011. Antalya Tarım Master Planı, TC. Antalya Valiliği İl Tarım Müdürlüğü, Antalya.
 • Ayaz, A., Altınağaç, U., Özekinci, U., Özen, Ö., Altın A., İşmen, A., 2011. Effect of twine thickness on selectivity of gillnets for bogue (Boops boops) in Turkish waters. Mediterranean Marine Science, 12(2):358-368. doi:10.12681/mms.37
 • Aydın, M. ve Sümer, Ç. 2010. Güney Ege’de Sinarit (Dentex dentex) Avcılığında Kullanılan Fanyalı Uzatma Ağlarının Seçiciliği. Journal of Fisheries Sciences, 4(4): 446-454. doi:10.3153/jfscom.2010048
 • Aydin, M., Düzgünes E., Sahin C., Mutlu C., 1997. Estimation of the selectivity parameters of the gill nets used in whiting (Merlangius merlangus) fishery. Mediterranean Fisheries Congress, 173-181, Izmir.
 • Aydın, İ., Metin, C., 2008. Barbunya (Mullus sp.) galsama ağlarında derinliğine ağ göz sayısının av kompozisyonuna olan etkileri. Journal of Fisheries Sciences, 3: 210-215.
 • Constat, 1998. Gillnet bilgisayar programı, Danimarka.
 • Dinçer, A.C., Bahar, M. 2008. Multifilament Gillnet Selectivity for the Red Mullet (Mullus barbatus) in the Eastern Black Sea Coast of Turkey, Trabzon, Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, 8: 355-359.
 • Dos Santos, M.N., Gaspar, M., Monteiro, C.C., Erzini, K., 2003. Gillnet selectivity for European hake Merluccius merluccius from Southern Portugal: implications for fishery management. Fisheries Science, 69: 873-882; doi:10.1046/j.1444-2906.2003.00702.x
 • Erzini, K., Goncalves, J.M.S., Bentes, L., Lino, P.G., Ribeiro J., Stergiou, K.I., 2003. Quantifying the roles of competing static gears: comparative selectivity of longlines and monofilament gill nets in a multi-species fishery of the Algarve (Southern Portugal). Scientia Marina, 67(3): 341- 352.
 • Erzini, K., J.M.S. Goncalves, L. Bentes, D.K. Moutopoulos, J.A. Hernando Casal, M.C. Soriguer, E. Puente, L.A. Errazkin and K.I. Stergiou. 2006. Size selectivity of trammel nets in southern European small-scale fisheries. doi:10.1016/j.fishres.2006.03.004 Research, 79: 183-201;
 • Fabi, G., Sbrana, M., Biagi, F., Grati, F., Leonor, I., Sartor, P.S., 2002. Trammel net and gillnet for Lithognathus mormyrus (Linnaaeus, 1758), and Mullus barbatus (Linnaeus, 1758) in the Adriatic and Lingurian Seas, Fisheries Research, 54: 375-388; doi:10.1016/S0165-7836(01)00270-3
 • Fonseca, P., Martins, R, Campos, A. Preciosa, Sobral, P., 2005. Gill-net selectivity off the Portuguese western coast, Fisheries Research, 73: 323-339; doi:10.1016/j.fishres.2005.01.005
 • Fujimori, Y., Tokai, T., 2001. Estimation of Gillnet Selectivity Curve by Maximum Likelihood Method. Fisheries Science, 67(4):644-654. doi:10.1046/j.1444-2906.2001.00301.x
 • Hameed, M.S., Boopendranath, M.R., 2000. Modern Fishing gear Technology. Daya Publishing House. Delhi, India, 186 pp.
 • Holst, R., 1996. Manual for gillnet selectivity. ConStat, February,
 • Hovgard, H., 1996. A two-step approach to estimating selectivity and fishing power of research gill nets used in Greeland waters. Canadian Joulnal of Fisheries Aquatic Sciences, 53: 1007-1013. doi:10.1139/f99-070
 • Hovgård, H., Lassen, H., Madsen, N., Moth Poulsen, T., Wileman, D., 1999. Gillnet selectivity for North Sea Atlantic cod (Gadus morhua): model ambiguity and data quality are related [Electronic version]. – Canadian Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, 56: 1307-1316. doi:10.1139/cjfas-56-7-1307
 • İlkyaz, A.T., 2005. Uzatma Ağı Seçicilik Parametrelerinin Direkt Tahmin Metodu ile Belirlenmesi (Türkçe). Doktora Tezi, Ege Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Bornova, İzmir, 131s.
 • Kara, A. 2003. İzmir Körfezi’nde İri Sardalya (Sardinella aurita, Valenciennes, 1847) Balığı Avcılığında Kullanılan Multiflament Galsama Ağların Seçiciliği, Ege Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, 20 (1-2): 155 – 164.
 • Karakulak, F.S., Erk, H., 2008. Gill Net and Trammel Net Selectivity In The Northern Aegean Sea, Turkey. Scientia Marina, 72(3): 527-540. doi:10.3989/scimar.2008.72n3527
 • Kınacıgil, H. T., İlkyaz, A. T., Metin, G., Ulaş, A., Soykan, O., Akyol, O., Gurbet, R., 2008. Determining the first reproduction length, age and growth parameters of Aegean Sea demersal fish for the regulation of fisheries management. TÜBİTAK-ÇAYDAG. 327 pp.
 • Millar, R. B., 1992. Estimating the size-selectivity of fishing gear by conditioning on the total catch. Journal of the American Statistical Association, 87: 962-968. doi:10.1080/01621459.1992.10476250
 • Millar, R. B., Holst, R. 1997. Estimation of gillnet and hook selectivity using log-linear models. ICES Journal of Marine Science, 54: 471–477. doi:10.1006/jmsc.1996.0196
 • Millar, R. B. and Fryer, R. J. 1999. Estimating the size-selection curves of towed gears, traps, nets and hooks, Reviews in Fish Biology and Fisheries, 9: 1-28. doi:10.1023/A:1008838220001
 • Madsen, N., Holst, R., Wileman, D., Moth-Poulsen, T., 1999. Size selectivity of sole gill nets fished in the North Sea, Fisheries Research, 44: 59-73. doi:10.1016/S0165-7836(99)00048-X
 • Özekinci, U. 1997. Barbun (Mullus barbatus) ve Isparoz (Diplodus annularis) Balıkları Avcılığında Kullanılan Galsama Ağları Seçiciliğinin İndirekt Tahmin Yöntemleri ile Belirlenmesi. Uluslararası Akdeniz Balıkçılık Kongresi 9-11 Nisan, İzmir.
 • Özekinci, U., 2005. Determination of the selectivity of monofilament gillnets used for catching the annular sea bream (Diplodus annularis, Linnaeus, 1758) by length-girth relationships in Izmir Bay (Aegean Sea). Turkish Journal of Veterinary and Animal Sciences, 29: 375-380.
 • Özyurt, C. E., Avşar, D., 2005. Investigation of the selectivity parameters for carp (Cyprinus carpio Linnaeus, 1758). Turkish Journal of Veterinary and Animal Sciences, 29: 219-223.
 • Park, C.D., Jeong, E.C., Shin, J.K., An, H.C., Fujimori, Y., 2004. Mesh selectivity of encircling gill net for gizzard shad Konosirus punctatus in the coastal sea of Korea, Fisheries Science, 70: 553-560. doi:10.1111/j.1444-2906.2004.00840.x
 • Petrakis, G., Stergiou, K.I., 1995. Gill net selectivity for Diplodus annularis and Mullus surmuletus in Greek waters. Fisheries Research, 21: 455–464. doi:10.1016/0165-7836(94)00293-6
 • Petrakis, G.,Stergiou, K.I., 1996. Gill net selectivity for four species (Mullus barbatus, Pagellus erythrinus, Pagellus acarne and Spicara flexuosa) in Greek waters. Fisheries Research, 27: 17–27. doi:10.1016/0165-7836(96)00476-6
 • Sbrana, M., Belcari, P., De Ranieri, S., Sartor, P., Viva, C., 2007. Comparison of the catches of European hake (Merluccius merluccius, Linnaeus, 1758) taken with experimental gillnets of different mesh sizes in the northern Tyrrhenian Sea (Western Mediterranean). Scientia Marina, 71(1): 47-56.
 • Stergiou, K.I., Erzini, K., 2002. Comparative fixed gear studies in the Cyclades (Aegean Sea) size selectivity of small-hook long lines and monofilament Fisheries doi:10.1016/S0165-7836(01)00363-0 Research, 58: 25-40.
 • Stergiou, K.I., Moutopoulos, D.K., Soriguer, M.C., Puente, E., Lino, P.G., Zabala, C., Monteiro, P., Errazkin, L.A., Erzini, K., 2006. Trammel net catch species composition, catch rates and metiers in southern European waters: a multivariate approach. Fisheries Research, 79: 170- 182. doi:10.1016/j.fishres.2006.03.003
 • Zar, Jh., 1996. Biostatistical Analysis, 3rd ed. Prentice Hall, Englewood Cliffs, New Jersey.

Catch and selectivity of 40 and 44 mm trammel nets in small-scale fisheries in the Antalya Bay, Eastern Mediterranean.

Year 2013, Volume: 30 Issue: 4, 167 - 173, 01.12.2013

Abstract

Çalışma Mayıs-Haziran 2012 tarihleri arasında 10-55 m derinliklerde Antalya Körfezi’nde gerçekleştirildi. Üç önemli ekonomik balık türü için (Pagellus acarne, Pagellus erythrinus ve Mullus barbatus) fanyalı ağların (40 ve 44 mm) boyut seçicilikleri tahmin edildi. ANOVA ve K-S testleri bu üç türün ortalama uzunluk ve boy frekans dağılımlarının kullanılan ağlara göre farklı olduğunu ortaya koymuştur. Seçicilik verilerinin tahmininde GILLNET bilgisayar programı kullanılarak dört tek-modlu (normal scale, normal location, gamma ve log-normal) ve bir de iki-modlu (bi-normal) modeller uygulandı. Kullanılan fanyalı ağ verileri için en iyi uyumu bi-normal model vermiştir. Av verimi açısından iki ağ arasında belirgin bir fark bulunmuştur. 40 mm’lik ağ ekonomik türleri, 44 mm’lik ağ ise ıskarta türleri diğerlerinden daha çok avlamaktadır. Bi-normal model kullanılarak, 40 ve 44 mm fanyalı ağlarda yakalanan barbun, kırma mercan ve yabani mercan türlerinin optimum yakalanma boyları sırasıyla, 17.0 ve 18.7, 13.9 ve 15.3, 15.7 ve 17.5 cm olarak belirlendi

References

 • Akamca, E., Kiyağa, V.B., Özyurt, C.E., 2010. The selectivity of monofilament trammel nets used in catch of gilt head bream (Sparus aurata, Linneaus, 1758) in İskenderun Bay-Turkey. Journal of Fisheries Sciences, 4(1): 28- 37. doi: 10.3153/jfscom.2010004a
 • Anonymous, 2011. Antalya Tarım Master Planı, TC. Antalya Valiliği İl Tarım Müdürlüğü, Antalya.
 • Ayaz, A., Altınağaç, U., Özekinci, U., Özen, Ö., Altın A., İşmen, A., 2011. Effect of twine thickness on selectivity of gillnets for bogue (Boops boops) in Turkish waters. Mediterranean Marine Science, 12(2):358-368. doi:10.12681/mms.37
 • Aydın, M. ve Sümer, Ç. 2010. Güney Ege’de Sinarit (Dentex dentex) Avcılığında Kullanılan Fanyalı Uzatma Ağlarının Seçiciliği. Journal of Fisheries Sciences, 4(4): 446-454. doi:10.3153/jfscom.2010048
 • Aydin, M., Düzgünes E., Sahin C., Mutlu C., 1997. Estimation of the selectivity parameters of the gill nets used in whiting (Merlangius merlangus) fishery. Mediterranean Fisheries Congress, 173-181, Izmir.
 • Aydın, İ., Metin, C., 2008. Barbunya (Mullus sp.) galsama ağlarında derinliğine ağ göz sayısının av kompozisyonuna olan etkileri. Journal of Fisheries Sciences, 3: 210-215.
 • Constat, 1998. Gillnet bilgisayar programı, Danimarka.
 • Dinçer, A.C., Bahar, M. 2008. Multifilament Gillnet Selectivity for the Red Mullet (Mullus barbatus) in the Eastern Black Sea Coast of Turkey, Trabzon, Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, 8: 355-359.
 • Dos Santos, M.N., Gaspar, M., Monteiro, C.C., Erzini, K., 2003. Gillnet selectivity for European hake Merluccius merluccius from Southern Portugal: implications for fishery management. Fisheries Science, 69: 873-882; doi:10.1046/j.1444-2906.2003.00702.x
 • Erzini, K., Goncalves, J.M.S., Bentes, L., Lino, P.G., Ribeiro J., Stergiou, K.I., 2003. Quantifying the roles of competing static gears: comparative selectivity of longlines and monofilament gill nets in a multi-species fishery of the Algarve (Southern Portugal). Scientia Marina, 67(3): 341- 352.
 • Erzini, K., J.M.S. Goncalves, L. Bentes, D.K. Moutopoulos, J.A. Hernando Casal, M.C. Soriguer, E. Puente, L.A. Errazkin and K.I. Stergiou. 2006. Size selectivity of trammel nets in southern European small-scale fisheries. doi:10.1016/j.fishres.2006.03.004 Research, 79: 183-201;
 • Fabi, G., Sbrana, M., Biagi, F., Grati, F., Leonor, I., Sartor, P.S., 2002. Trammel net and gillnet for Lithognathus mormyrus (Linnaaeus, 1758), and Mullus barbatus (Linnaeus, 1758) in the Adriatic and Lingurian Seas, Fisheries Research, 54: 375-388; doi:10.1016/S0165-7836(01)00270-3
 • Fonseca, P., Martins, R, Campos, A. Preciosa, Sobral, P., 2005. Gill-net selectivity off the Portuguese western coast, Fisheries Research, 73: 323-339; doi:10.1016/j.fishres.2005.01.005
 • Fujimori, Y., Tokai, T., 2001. Estimation of Gillnet Selectivity Curve by Maximum Likelihood Method. Fisheries Science, 67(4):644-654. doi:10.1046/j.1444-2906.2001.00301.x
 • Hameed, M.S., Boopendranath, M.R., 2000. Modern Fishing gear Technology. Daya Publishing House. Delhi, India, 186 pp.
 • Holst, R., 1996. Manual for gillnet selectivity. ConStat, February,
 • Hovgard, H., 1996. A two-step approach to estimating selectivity and fishing power of research gill nets used in Greeland waters. Canadian Joulnal of Fisheries Aquatic Sciences, 53: 1007-1013. doi:10.1139/f99-070
 • Hovgård, H., Lassen, H., Madsen, N., Moth Poulsen, T., Wileman, D., 1999. Gillnet selectivity for North Sea Atlantic cod (Gadus morhua): model ambiguity and data quality are related [Electronic version]. – Canadian Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, 56: 1307-1316. doi:10.1139/cjfas-56-7-1307
 • İlkyaz, A.T., 2005. Uzatma Ağı Seçicilik Parametrelerinin Direkt Tahmin Metodu ile Belirlenmesi (Türkçe). Doktora Tezi, Ege Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Bornova, İzmir, 131s.
 • Kara, A. 2003. İzmir Körfezi’nde İri Sardalya (Sardinella aurita, Valenciennes, 1847) Balığı Avcılığında Kullanılan Multiflament Galsama Ağların Seçiciliği, Ege Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, 20 (1-2): 155 – 164.
 • Karakulak, F.S., Erk, H., 2008. Gill Net and Trammel Net Selectivity In The Northern Aegean Sea, Turkey. Scientia Marina, 72(3): 527-540. doi:10.3989/scimar.2008.72n3527
 • Kınacıgil, H. T., İlkyaz, A. T., Metin, G., Ulaş, A., Soykan, O., Akyol, O., Gurbet, R., 2008. Determining the first reproduction length, age and growth parameters of Aegean Sea demersal fish for the regulation of fisheries management. TÜBİTAK-ÇAYDAG. 327 pp.
 • Millar, R. B., 1992. Estimating the size-selectivity of fishing gear by conditioning on the total catch. Journal of the American Statistical Association, 87: 962-968. doi:10.1080/01621459.1992.10476250
 • Millar, R. B., Holst, R. 1997. Estimation of gillnet and hook selectivity using log-linear models. ICES Journal of Marine Science, 54: 471–477. doi:10.1006/jmsc.1996.0196
 • Millar, R. B. and Fryer, R. J. 1999. Estimating the size-selection curves of towed gears, traps, nets and hooks, Reviews in Fish Biology and Fisheries, 9: 1-28. doi:10.1023/A:1008838220001
 • Madsen, N., Holst, R., Wileman, D., Moth-Poulsen, T., 1999. Size selectivity of sole gill nets fished in the North Sea, Fisheries Research, 44: 59-73. doi:10.1016/S0165-7836(99)00048-X
 • Özekinci, U. 1997. Barbun (Mullus barbatus) ve Isparoz (Diplodus annularis) Balıkları Avcılığında Kullanılan Galsama Ağları Seçiciliğinin İndirekt Tahmin Yöntemleri ile Belirlenmesi. Uluslararası Akdeniz Balıkçılık Kongresi 9-11 Nisan, İzmir.
 • Özekinci, U., 2005. Determination of the selectivity of monofilament gillnets used for catching the annular sea bream (Diplodus annularis, Linnaeus, 1758) by length-girth relationships in Izmir Bay (Aegean Sea). Turkish Journal of Veterinary and Animal Sciences, 29: 375-380.
 • Özyurt, C. E., Avşar, D., 2005. Investigation of the selectivity parameters for carp (Cyprinus carpio Linnaeus, 1758). Turkish Journal of Veterinary and Animal Sciences, 29: 219-223.
 • Park, C.D., Jeong, E.C., Shin, J.K., An, H.C., Fujimori, Y., 2004. Mesh selectivity of encircling gill net for gizzard shad Konosirus punctatus in the coastal sea of Korea, Fisheries Science, 70: 553-560. doi:10.1111/j.1444-2906.2004.00840.x
 • Petrakis, G., Stergiou, K.I., 1995. Gill net selectivity for Diplodus annularis and Mullus surmuletus in Greek waters. Fisheries Research, 21: 455–464. doi:10.1016/0165-7836(94)00293-6
 • Petrakis, G.,Stergiou, K.I., 1996. Gill net selectivity for four species (Mullus barbatus, Pagellus erythrinus, Pagellus acarne and Spicara flexuosa) in Greek waters. Fisheries Research, 27: 17–27. doi:10.1016/0165-7836(96)00476-6
 • Sbrana, M., Belcari, P., De Ranieri, S., Sartor, P., Viva, C., 2007. Comparison of the catches of European hake (Merluccius merluccius, Linnaeus, 1758) taken with experimental gillnets of different mesh sizes in the northern Tyrrhenian Sea (Western Mediterranean). Scientia Marina, 71(1): 47-56.
 • Stergiou, K.I., Erzini, K., 2002. Comparative fixed gear studies in the Cyclades (Aegean Sea) size selectivity of small-hook long lines and monofilament Fisheries doi:10.1016/S0165-7836(01)00363-0 Research, 58: 25-40.
 • Stergiou, K.I., Moutopoulos, D.K., Soriguer, M.C., Puente, E., Lino, P.G., Zabala, C., Monteiro, P., Errazkin, L.A., Erzini, K., 2006. Trammel net catch species composition, catch rates and metiers in southern European waters: a multivariate approach. Fisheries Research, 79: 170- 182. doi:10.1016/j.fishres.2006.03.003
 • Zar, Jh., 1996. Biostatistical Analysis, 3rd ed. Prentice Hall, Englewood Cliffs, New Jersey.
There are 36 citations in total.

Details

Primary Language Turkish
Journal Section Articles
Authors

M. Tunca Olguner

M. Cengiz Deval

Publication Date December 1, 2013
Submission Date December 7, 2015
Published in Issue Year 2013Volume: 30 Issue: 4

Cite

APA Olguner, M. T. ., & Deval, M. C. . (2013). Catch and selectivity of 40 and 44 mm trammel nets in small-scale fisheries in the Antalya Bay, Eastern Mediterranean. Ege Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, 30(4), 167-173.