Hakkımızda

Odak ve Kapsam

Su Ürünleri Dergisi (Ege Journal of Fisheries and Aquatic Sciences), balıkçılık ve sucul bilimler alanlarında biyoloji, ekoloji, biyocoğrafi, içsular, deniz ve eklembacaklılar yetiştiriciliği, balık besleme, hastalık ve tedavi, balık avcılığı, balıkçılık teknolojisi, ekonomi ve yönetim, su ürünleri işleme, su kimyası, mikrobiyoloji, alg biyoteknolojisi, denizel organizmaların korunması, acısu ve tatlı su habitatları ve kirlilik alanlarında İngilizce ve Türkçe dillerinde orjinal makaleler, kısa notlar, teknik notlar, raporlar ve derlemelerin yayınlandığı açık erişimli, uluslararası ve hakemli bilimsel dergidir.

Su Ürünleri Dergisi (Ege Journal of Fisheries and Aquatic Sciences) 1984 yılından bu yana Ege Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi tarafından yılda 4 sayı (Mart, Haziran, Eylül ve Aralık) olarak yayınlanmaktadır.

 

Değerlendirme Süreci

Makaleler, Teknik Editör tarafından ön kontrolden geçirilir. Yazım kuralları yönünden problem yok ise Baş Editöre aktarılır. Baş Editör tarafından ilgili Bölüm Editörlerine aktarılır. Hakemler, Bölüm Editörleri tarafından belirlenir. Her makale için 2 hakemin görüşü alınır.

Editör, hakemler ve yazarlar arasındaki bir anlaşmazlık durumunda, Yayın Kurulu üyelerinden tavsiye isteyebilir.

Hakemler, yazarlara ve Editöre ayrı ayrı yorumlarını gönderebilir.

 

Yayın Sıklığı

Dergide, hem Türkçe hem de İngilizce dillerinde değişik konularda orijinal bilimsel makaleler bulunmaktadır ve yılda dört kez Mart, Haziran, Eylül ve Aralık aylarında yayımlanmaktadır.

 

Basım ve Dergi Ücretleri

Makale gönderim ve basım için herhangi bir ücret alınmamaktadır. Sorumlu yazarlara derginin bir basılı kopyası gönderilmektedir. Tüm yazarlar / okuyucular tüm makalelere ücretsiz erişebilirler.

 

İntihal Tespiti

EgeJFAS, yayın politikalarına uygun olarak, "İnceleme Süreci" ne giren her bir çalışma için intihal denetimini gerçekleştirmektedir. İntihal tespiti için iThenticate intihal denetim yazılımı kullanılmaktadır.