BibTex RIS Kaynak Göster

Current situation of fisheries in Elazığ and neighbouring provinces.

Yıl 2006, Cilt: 23 Sayı: 1, 239 - 244, 01.03.2006

Öz

Elazığ ve Çevre İllerde Su Ürünlerinin Mevcut Durumu ve Geleceği

Yıl 2006, Cilt: 23 Sayı: 1, 239 - 244, 01.03.2006

Öz

Bu çalışmada, Elazığ ve çevre iller olarak Malatya, Bingöl, Diyarbakır ve Tunceli illerinde su ürünlerinin mevcut durumunu
ortaya koymak için avcılık ve yetiştiricilik yoluyla elde edilen üretim miktarları ele alınmış ve karşılaştırılmıştır. Tatlı su balık
avcılığının en yoğun yapıldığı il Elazığ’dır. Malatya ve Tunceli ilinde avlanan balık miktarı ise Elazığ ilindeki istihsalin yarısı kadar
olup, Diyarbakır ve Bingöl ilinde tatlı su balık istihsali oldukça düşüktür. En düşük istihsal ise Bingöl iline aittir. Elazığ ve çevre illerde
en çok avlanan balık türü aynalı sazan (Cyprinus carpio L..) olup, aynalı sazandan sonra en fazla avlanan balık türü siraz (Capoetta
capoetta umbla)’dır. Elazığ ve çevre illerde yetiştiricilik yoluyla elde edilen üretim miktarları oldukça düşüktür. Alabalık
yetiştiriciliğinde yaklaşık 500 ton/yıl üretimle Malatya ilk sırada yer alırken, bu ili Elazığ (330 ton/yıl) izlemektedir. Bingöl ve
Tunceli’deki alabalık üretim miktarları ise 100 ton/yıl’ın altındadır. Son yıllarda Bingöl ve Tunceli’de alabalık yetiştiriciliği oldukça
azalmıştır. Aynalı sazan yetiştiriciliği Elazığ ve çevre illerde yok denecek kadar az olup, şimdilik yalnızca Elazığ ve Diyarbakır
illerinde yapılmaktadır. Diyarbakır ilinde aynalı sazan yetiştiriciliği, son yıllardaki hızlı gelişmeler sonucunda Elazığ ilindeki üretim
miktarlarının önüne geçmiştir.

Toplam 0 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Bülent Şen

Özgür Canpolat

Feray Sönmez

Yayımlanma Tarihi 1 Mart 2006
Gönderilme Tarihi 7 Aralık 2015
Yayımlandığı Sayı Yıl 2006Cilt: 23 Sayı: 1

Kaynak Göster

APA Şen, B. ., Canpolat, Ö. ., & Sönmez, F. . (2006). Elazığ ve Çevre İllerde Su Ürünlerinin Mevcut Durumu ve Geleceği. Ege Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, 23(1), 239-244.