PDF EndNote BibTex RIS Cite

Current situation of fisheries in Elazığ and neighbouring provinces.

Year 2006, Volume 23, Issue 1, 239 - 244, 01.03.2006

Abstract

Elazığ ve Çevre İllerde Su Ürünlerinin Mevcut Durumu ve Geleceği

Year 2006, Volume 23, Issue 1, 239 - 244, 01.03.2006

Abstract

Bu çalışmada, Elazığ ve çevre iller olarak Malatya, Bingöl, Diyarbakır ve Tunceli illerinde su ürünlerinin mevcut durumunu ortaya koymak için avcılık ve yetiştiricilik yoluyla elde edilen üretim miktarları ele alınmış ve karşılaştırılmıştır. Tatlı su balık avcılığının en yoğun yapıldığı il Elazığ’dır. Malatya ve Tunceli ilinde avlanan balık miktarı ise Elazığ ilindeki istihsalin yarısı kadar olup, Diyarbakır ve Bingöl ilinde tatlı su balık istihsali oldukça düşüktür. En düşük istihsal ise Bingöl iline aittir. Elazığ ve çevre illerde en çok avlanan balık türü aynalı sazan (Cyprinus carpio L..) olup, aynalı sazandan sonra en fazla avlanan balık türü siraz (Capoetta capoetta umbla)’dır. Elazığ ve çevre illerde yetiştiricilik yoluyla elde edilen üretim miktarları oldukça düşüktür. Alabalık yetiştiriciliğinde yaklaşık 500 ton/yıl üretimle Malatya ilk sırada yer alırken, bu ili Elazığ (330 ton/yıl) izlemektedir. Bingöl ve Tunceli’deki alabalık üretim miktarları ise 100 ton/yıl’ın altındadır. Son yıllarda Bingöl ve Tunceli’de alabalık yetiştiriciliği oldukça azalmıştır. Aynalı sazan yetiştiriciliği Elazığ ve çevre illerde yok denecek kadar az olup, şimdilik yalnızca Elazığ ve Diyarbakır illerinde yapılmaktadır. Diyarbakır ilinde aynalı sazan yetiştiriciliği, son yıllardaki hızlı gelişmeler sonucunda Elazığ ilindeki üretim miktarlarının önüne geçmiştir.

Details

Primary Language Turkish
Journal Section Articles
Authors

Bülent ŞEN This is me


Özgür CANPOLAT This is me


Feray SÖNMEZ This is me

Publication Date March 1, 2006
Application Date December 7, 2015
Acceptance Date
Published in Issue Year 2006, Volume 23, Issue 1

Cite

APA Şen, B. , Canpolat, Ö. & Sönmez, F. (2006). Elazığ ve Çevre İllerde Su Ürünlerinin Mevcut Durumu ve Geleceği . Ege Journal of Fisheries and Aquatic Sciences , 23 (1) , 239-244 . Retrieved from http://www.egejfas.org/en/pub/issue/5012/67887