Cilt: 26 Sayı: 2, 1.06.2009

Yıl: 2009

Makaleler

Araştırma Makalesi

5. Determination of Shelf Life in Fried and Boiled Frog Meat Stored in Refrigerator in 3.2± 1.08°C

 

7. Tahtalı Baraj Gölü (İzmir)'nün Zooplankton Kompozisyonu.

 

8. Keban Baraj Gölü Pertek Bölgesi Balıkçılarının Sosyo-Ekonomik Analizi.

 

9. The Effect of Temperature on Protein and Amino Acid Composition of Spirulina platensis.